Monitor spółdzielczy – listopad 2011

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
POWRÓT GENERAŁAWojciech Kwaśniak, były Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego został powołany na stanowisko zastępcy przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego odpowiedzialnego za sektor bankowy. Pieczę nad sektorem ubezpieczeniowym powierzono Lesławowi Gajkowi. Przewodniczący KNF Andrzej Jakubiak poinformował, że będzie nadzorował segment kapitałowy.

AGENCJA SPŁACI ZA ROLNIKA

ARiMR może spłacić za rolnika do 75 tys. zł kredytu z linii CSK, a nie jak dotychczas 33 tys. zł (poprzednio maksymalnie 22 proc., a teraz 35 proc.). Kwota pożyczki na realizację inwestycji w gospodarstwie z częściową spłatą kapitału nie może przekraczać 80 proc. inwestycji w gospodarstwie rolnym i nie więcej niż 4 mln zł. Kredyt może zostać udzielony na 5 do 10 lat. Okres karencji w spłacie, a także wysokość oprocentowania, określa bank w umowie kredytu.

DYWIDENDA Z UMIAREM

Komisja Nadzoru Finansowego zaleciła bankom ostrożną politykę dywidendową w odniesieniu do zysku za 2011 r. W pierwszych ośmiu miesiącach 2011 r. banki zarobiły 10,5 mld zł, tj. blisko 40 proc. więcej niż rok wcześniej. Zysk netto grupy PKO BP w III kw. br. wzrósł o ponad miliard zł! Poprzednio nadzór domagał się, by banki nie wypłacały dywidendy w 2009 r., po wybuchu kryzysu.

GRUNT TO KREDYT

W 2010 r. banki udzieliły 5792 kredytów preferencyjnych na zakup gruntów w kwocie 802,51 mln zł. Pożyczki dla młodych rolników miały wartość 888 mln zł, zaś skorzystało z nich jedynie 3761 kredytobiorców. Kredyty z dopłatą ARiMR w łącznej wysokości 2 mld 379 mln zł zaciągnęło 12 159 rolników. Oprócz dwóch najbardziej popularnych linii skorzystano również z 1226 kredytów inwestycyjnych podstawowych na kwotę 177,29 mln zł oraz 696 kredytów na nowe technologie (259,79 mln zł). Największe kwoty trafiły do rolników w woj. wielkopolskim – 416,3 mln zł (1578 kredytów), mazowieckim – 361,0 mln zł (2058), kujawsko-pomorskim – 224,1 mln zł (1332), warmińsko- -mazurski – 196,4 mln zł (786).

LIMITY PRZED CZASEM

ARiMR wyczerpała „przed czasem” cały limit dopłat do kredytów preferencyjnych dla rolników. Według mediów minister rolnictwa czyni starania w celu zwiększenia puli środków o 20 mln zł, aby banki mogły kontynuować akcję kredytową. W tym roku dostępne limity pozwoliły na akcję kredytową w wysokości 3 mld zł. Kwota ta jest wyższa o 25 proc. niż w 2010 r. Zainteresowanie rolników pożyczkami jest rekordowo duże. Agencja dopłaca do 12 różnych linii z oprocentowaniem na poziomie 2 proc. Największym wzięciem cieszą się kredyty inwestycyjne dla młodych rolników (nMR), na zakup użytków rolnych (nKZ) i w zakresie nowych technologii (nNT). Do końca września br. banki udzieliły rolnikom ponad 2,4 mld zł pożyczek z dopłatami.

BILANSE ZRZESZEŃ

Z analizy sporządzonej w Banku BPS wynika, że po III kwartałach 2011 r. suma bilansowa sektora banków spółdzielczych wzrosła o 12,4 proc., fundusze własne o 13,3 proc. Należności BS-ów wobec podmiotów niefinansowych były wyższe o 11,6 proc., zobowiązania o 12,4 proc., a wypracowany zysk netto o 21,7 proc. niż rok wcześniej.

<...>

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI