Monitor spółdzielczy: listopad 2010

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2010.11.foto.004.b.200xW PAŁACU PREZYDENCKIM

Na spotkaniu z Prezydentem RP Bronisławem Komorowskim w ramach Forum Debaty Publicznej przedstawiciele organizacji przedsiębiorców - m.in. Związku Banków Polskich i Krajowej Rady Spółdzielczej - przekazali listę postulatów i sformułowali "...oczekiwanie wspierania ze strony Prezydenta RP działań stymulujących rozwój gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem roli banków w budowaniu potencjału ekonomicznego przedsiębiorstw oraz zaspakajaniu potrzeb kapitałowych osób indywidualnych. W celu realizacji tego postulatu - czytamy w dokumencie - stawiamy do dyspozycji naszych najlepszych ekspertów, tak by wszelkie rozwiązania dotyczące funkcjonowania banków lub mające wpływ na ich działalność, mogły być na bieżąco konsultowane i omawiane ze środowiskiem bankowym. Prezydent RP powinien stać na straży budowy silnej, innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki, w oparciu o możliwości, jakie daje wsparcie ze strony działających na polskim rynku banków."

MR BANK EMITUJE OBLIGACJE

Akcjonariusze MR Banku podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uchwalili emisję od 7 tys. do 26 tys. 15-letnich obligacji, o wartości od 7 do 26 mln zł. Jak podał bank w komunikacie: środki uzyskane z emisji zostaną przeznaczone na podniesienie kapitału, a w przypadku jeżeli objęta zostanie maksymalna liczba obligacji, także na wcześniejszą spłatę pożyczek zaciągniętych w ubiegłym roku w dwóch innych zrzeszeniach – Banku BPS i GBW.

Zamknięta emisja obligacji została skierowana głównie do banków zrzeszenia mazowieckiego, ale nie wykluczono sprzedaży tych papierów wartościowych kilku innym inwestorom. Oprocentowanie obligacji ustalono w wysokości WIBOR 6M plus 3 pkt. proc., a okresy odsetkowe przewidziano na sześć miesięcy.

BANK BPS NABIERA MOCY

W ciągu 9 miesięcy br. Bank Polskiej Spółdzielczości SA zarobił 58,1 mln zł, tj. o 12 proc. więcej niż rok wcześniej. Wzrost zysku to głównie efekt wyższego o 13,7 mln zł wyniku na działalności bankowej. Suma bilansowa wzrosła o 2,7 mld zł do ponad 14 mld zł. Zobowiązania Banku BPS wobec banków spółdzielczych wyniosły 11,2 mld zł, a wobec podmiotów niebankowych 1,6 mld zł. W okresie 12 miesięcy wolumen depozytów złożonych przez BS-y zwiększył się o 2,5 mld zł, tj. o 29 proc., zaś portfel kredytowy o 1,3 mld zł. Koszty działania wraz z amortyzacją były na poziomie 141,3 mln zł, wskaźnik ROA brutto wyniósł 0,65 proc., ROE brutto – 22,61 proc., a C/I – 66,80 proc. Fundusze własne Banku BPS w ciągu roku wzrosły o 93,5 mln zł, tj. o 19 proc. do 586,1 mln zł. Na koniec września br. został do nich zaliczony wynik finansowy netto za I półrocze w kwocie 36,7 mln zł. Współczynnik wypłacalności wynosi 10,3 proc. W 2010 r. do Grupy BPS dołączyło 11 BS-ów, obecnie jest w niej zrzeszonych 359 banków.

ZYSKI I REZERWY

W III kwartale br. zysk netto dziewięciu banków notowanych na GPW wyniósł według wstępnych szacunków łącznie 2,4 mld zł. Największy zysk w kwocie 854 mln zł osiągnął PKO BP. Rezerwy zawiązane przez banki w III kwartale br. wyniosły 1,34 mld zł i były niższe o 14 proc. rok do roku i 15 proc. kwartalnie. Najwyższe rezerwy w wysokości 449 mln zł zawiązał lider sektora – PKO BP.

DZIURA POD DYWANEM?

Dług Skarbu Państwa na koniec sierpnia br. przekroczył już 696 mld zł, a w ciągu ostatnich czterech lat zwiększył się o 220 mld zł – wynika z danych Ministerstwa Finansów. Z przyjętych założeń do budżetu wynika, że zadłużenie pozostanie w przyszłym roku poniżej granicznego poziomu 55 proc. w relacji do PKB i sięgnie maksymalnie 54,4 proc. PKB. Wszystko to jednak przy założeniu, że inflacja wyniesie 2,3 proc., a deficyt budżetowy 45 mld zł.

AGRO FINANSE

Budżet rolnictwa na 2011 r. ustalony na poziomie 52,5 mld zł jest wyższy o ponad 3,6 proc. niż w tym roku. Z kasy państwa na rolnictwo, rynki rolne i rybołówstwo trafi 12,7 mld zł, a z Unii Europejskiej – 24 mld zł. Na finansowanie gospodarstw rolnych będzie 748,8 mln zł, na rozwój obszarów wiejskich – 5,15 mld zł, przy czym gros tych środków otrzyma Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI