Monitor spółdzielczy: lipiec – sierpień 2010

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2010.07-08.foto.04.a.150xGRUPA BPS Z PRAWEM POBORU

Walne Zgromadzenie Banku BPS podjęło uchwałę o podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych imiennych w wartościach od 40 do 66,6 mln zł po cenie emisyjnej akcji 1 zł. Górny pułap emisji (dwie akcje na jedną posiadaną) został ustalony tak, aby nie zmienić struktury akcjonariatu w Banku BPS, co oznacza, że zachowano prawo poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.

Przypomnijmy, że podczas poprzedniego WZ Banku BPS proponowano emisję bez prawa poboru dla akcjonariuszy mniejszościowych. Zgodnie z zasadą, która reguluje prawo poboru, w przypadku gdyby część akcjonariuszy nie skorzystała ze swoich uprawnień, pozostali mogą zwiększyć swój udział w spółce poprzez złożenie dodatkowego zapisu na akcje.

 

GBW POSZUKA KAPITAŁU?

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GBW SA przyjęło sprawozdania rady i zarządu oraz udzieliło absolutorium członkom władz banku. Na nową kadencję w latach 2010-2013 wybrano 15-osobową Radę Nadzorczą pod przewodnictwem Władysława Dymka, prezesa BS w Czarnkowie. Omawiano kwestię upoważnienia zarządu GBW SA do nabywania własnych akcji na okres jednego roku w celu ich dalszej odsprzedaży lub umorzenia, a także podwyższenia kapitału akcyjnego.

ZBUDUJEMY NOWY BANK

Banki nie zamierzają już zamykać placówek. Niektóre planują nawet w najbliższym czasie otwierać nowe – wynika z ankiety Gold Finance. Pod względem liczby placówek bankowych na milion mieszkańców na tle innych krajów Unii Europejskiej Polska wciąż plasuje się poniżej średniej. Na zwiększenie swojego zasięgu stawiają: Alior Bank, Bank BGŻ, Nordea Bank i Getin Noble Bank. Z obecnych 223 placówek własnych i franczyzowych Alior Bank chce pod koniec roku dojść do 400. W BGŻ przybędzie 90 oddziałów i ostatecznie będzie ich blisko 420.

Według danych UKNF w kraju działają 14 424 placówki bankowe (o 70 więcej niż przed rokiem). Zmiana na plus jest jednak wyłącznie zasługą banków spółdzielczych, które wzbogaciły się o 240 placówek i mają ich 4371. W bankach komercyjnych ubyło w ciągu roku 170 punktów, a sieć skurczyła się do 9832 oddziałów.

OSKARY SPÓŁDZIELCOM!

1 lipca obchodzono Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości. Podczas uroczystości zorganizowanej przez KRS statuetkę Oskara Spółdzielczości Polskiej odebrał Kazimierz Grabczuk – prezes BS w Piasecznie. Bank piaseczyński został uhonorowany Spółdzielczym Znakiem Jakości „za skutecznie budowaną bazę depozytową”, statuetki „Menedżer – Spółdzielca” zdobyli: Jan Bajno – prezes SBRziR w Wołominie, Mirosław Potulski – prezes Banku BPS i Jerzy Wójciak – prezes BS w Mszanie Dolnej.

Pierwsza spółdzielnia w Europie – Towarzystwo Rzetelnych Pionierów z Rochdale została założona w 1844 r. z inicjatywy 28 angielskich tkaczy. Najstarszy bank w Polsce – Bank Spółdzielczy w Brodnicy powstał w 1862 r., wcześniej niż słynny The Co-operative Bank, który rozpoczął działalność w 1872 r. Według danych KRS spółdzielnie zrzeszają na świecie około 800 mln członków. W krajach Unii Europejskiej funkcjonuje 235 tys. podmiotów spółdzielczych, które zatrudniają 4,5 mln pracowników, a ich wyniki mają wpływ na życie 140 mln członków. W Polsce sektor spółdzielczy to około 10 tys. spółdzielni zrzeszających ponad 8 mln członków i zatrudniających około 400 tys. pracowników.

BZ WBK NA CELOWNIKU

Bank PKO BP wynajął bank inwestycyjny Credit Suisse do pomocy przy przejęciu banku BZ WBK. PKO BP dysponuje środkami w wysokości 5 mld zł, a pakiet 70 proc. akcji należący do Allied Irish Banks jest warty 10,5 mld zł. Media spekulowały, że ewentualna fuzja może być sfinansowana zyskiem PKO BP za 2009 r. (2,8 mld zł) oraz dodatkowo 6-8 mld zł z kapitałów własnych bądź emisją akcji. W I ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI