Monitor spółdzielczy – kwiecień 2011

Monitor spółdzielczy – kwiecień 2011
Fot. ArchMen/stock.adobe.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
BANK BPS: KAPITAŁ MAMY... KAPITALNY W dorocznym rankingu instytucji finansowych dziennika "Rzeczpospolita" znakomicie zaprezentował się Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. W 2010 r. największy w kraju bank zrzeszający zajął 2. miejsce pod względem zwrotu z kapitałów (ROE), 13. pod względem wysokości wyniku finansowego netto i 20. w końcowej klasyfikacji, co oznacza awans o 6 pozycji w porównaniu z 2009 r. Jedynie dwa banki uzyskały zwrot z kapitałów powyżej 20 proc. - Rabobank (24 proc.) i Bank BPS (21,4 proc.).

Zysk netto wyższy niż rok wcześniej osiągnęło 25 banków, wśród nich Bank BPS, GBW oraz MR Bank. Wynik finansowy netto Banku BPS wyniósł 85,1 mln zł (wzrost o 48,9 proc.), GBW – 27,6 mln zł (wzrost o 16,5 proc.), MR Banku – 9 mln zł (wzrost o 712,7 proc.). Zysk netto Banku BPS był wyższy niż m.in. Deutsche Banku Polska (84,0 mln zł), BOŚ (63,2 mln zł), AIG Bank (62,6 mln zł), Lukas Banku (42,7 mln zł). Pod względem poziomu funduszy własnych Bank BPS zajął 20. miejsce, GBW – 23., a MR Bank – 34.

Bank BPS efektywnie alokował depozyty zrzeszenia w aktywa o wyższym ryzyku i rentowności. Z zestawienia sporządzonego przez Bank BPS wynika, że jego suma bilansowa na koniec 2010 r. wyniosła 16,6 mld zł i była wyższa niż przed rokiem o 32,7 proc., w GBW wzrosła o 23,9 proc., a w MR Banku obniżyła się o 3 proc. Zobowiązania wobec podmiotów niefinansowych oraz instytucji rządowych i samorządowych w Banku BPS wzrosły o 27,4 proc., natomiast w GBW i MR Banku odpowiednio o 22,7 proc. oraz o 44,8 proc. Wskaźnik ROA brutto Banku BPS ukształtował się na poziomie 0,69 proc., tj. wyższym niż uzyskany w GBW oraz MR Banku o 0,16 pkt proc. i 0,20 pkt proc. Bank BPS ma najkorzystniejszy wskaźnik kosztów działania do wyniku na działalności bankowej (68,35 proc.), w najmniejszym też stopniu finansuje akcję kredytową depozytami BS-ów, a jego współczynnik wypłacalności wyniósł 9,40 proc. i był niższy niż w GBW o 1,87 pkt proc. oraz niższy niż w MR Banku o 1,24 pkt proc.

JASTRZĘBIA RADA

Rada Polityki Pieniężnej podwyższyła stopę procentową o 25 pkt. bazowych (stopa referencyjna wzrosła do 4 proc.). Analitycy uznali, że jastrzębi komunikat RPP do rynku może być sygnałem umocnienia polskiej waluty. Najnowsza projekcja PKB dla Polski wskazuje, że w 2011 r. gospodarka osiągnie 4,2 proc. tempo rozwoju, w 2012 r. wzrośnie o 3,6 proc., a w 2013 r. o 3,1 proc. Wskaźnik cen powinien utrzymywać się powyżej celu inflacyjnego (2,5 proc. plus/minus 1 pkt. proc.)., osiągając w bieżącym roku 3,2 proc., w 2012 r. – 2,8 proc., a w 2013 r. – 2,9 proc. W horyzoncie projekcji rosnąć mają płace: w 2011 r. o 4,8 proc., w 2012 r. o 6,3 proc., a w 2013 r. o 6,6 proc.

JAPOŃSKA TECHNOLOGIA… PBS W SANOKU

Podkarpacki Bank Spółdzielczy pierwszy w Europie wyposaży całą swoją sieć bankomatów w urządzenia biometryczne. Bank poinformował, że w kwietniu br. zainstaluje je we wszystkich 65 bankomatach. Technologię Finger Vein, opartą na skanowaniu indywidualnego układu naczyń krwionośnych w palcu, opracowała japońska firma Hitachi, twórcą urządzenia jest Wincor Nixdorf. Zeskanowany palec posiada rozpoznawalny znak, i nie chodzi w tym przypadku o linie papilarne, lecz o strukturę żył, które są dla każdego człowieka unikatowe i nie ulegają zmianie od 10. roku życia aż do śmierci. Klient, który chce skorzystać z biometrycznych wypłat, musi podczas zakładania rachunku w banku zostawić swój wzorzec z jednego palca prawej oraz lewej dłoni. Następnie wzorzec wprowadzamy jest do systemu wraz z pozostałymi danymi osobowymi. Technologia Finger Vein jest rekomendowana przez ZBP jako ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI