Monika Marcinkowska

Monika Marcinkowska
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Przewodnicząca Komitetu Audytu

Członek Komitetu Ryzyka

ING Bank Śląski S.A.

Pani Monika Marcinkowska złożyła stosowne oświadczenie o braku powiązań z akcjonariuszem posiadającym powyżej 5% akcji Banku. Pani Monika Marcinkowska spełnia wszystkie wymogi określone w przepisach art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

Źródło: ING Bank Śląski S.A.