Mój Prąd: nowa odsłona programu przewidziana na I połowę 2021 roku

Mój Prąd: nowa odsłona programu przewidziana na I połowę 2021 roku
Fot. stock.adobe.com/Butch
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przewidują ogłoszenie kolejnej edycji programu "Mój Prąd" w pierwszej połowie 2021 r., poinformował wiceminister klimatu i środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński.

„MKiŚ oraz NFOŚiGW przewidują rozpoczęcie kolejnego naboru wniosków po dostosowaniu systemów informatycznych do planowanych usprawnień Programu oraz po potwierdzeniu kontynuacji jego finansowania. Ewentualny termin ogłoszenia kolejnej edycji przewidziany jest na pierwszą połowę 2021 r.” – napisał Guibourgé-Czetwertyński w odpowiedzi na interpelację poselską.

Program „Mój Prąd” z budżetem 1 mld zł został ogłoszony w lipcu 2019 r. Wcześniej w tym tygodniu NFOŚiGW podał, że zwiększył budżet programu „Mój Prąd” o dodatkowe 100 mln zł.

„Mój Prąd” to jeden z największych w Europie programów finansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych dla osób fizycznych, które wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby. Warunkiem skorzystania z programu jest umowa kompleksowa regulująca kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej z wytworzonej mikroinstalacji.

Nowa odsłona „Czystego Powietrza” uwzględni budynki wielorodzinne

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zakłada, że nowa odsłona programu „Czyste Powietrze” (tzw. wersja 3.0) będzie skierowana do gmin borykających się z największym zanieczyszczeniami powietrza, a katalog beneficjentów zostanie uzupełniony o właścicieli lokali w budynkach wielorodzinnych, poinformował wiceminister klimatu i środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński.

Planuje się, że nowa odsłona programu będzie skierowana do gmin, gdzie problem jakości powietrza jest najbardziej znaczący.

„Uwzględnione w pilotażu usprawnienia programu mają służyć rozszerzeniu katalogu beneficjentów o właścicieli lokali w budynkach wielolokalowych, którzy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu” – napisał Guibourgé-Czetwertyński w odpowiedzi na interpelację poselską.

Czytaj także: Mapy, które pomagają programowi Czyste Powietrze >>>

Wskazał, że 18 września br. kierownictwo resortu klimatu wraz z członkami zarządu NFOŚiGW wzięło udział w spotkaniu w Gminie Pszczyna, która jest zainteresowana przeprowadzeniem na swoim obszarze pilotażu nowej wersji programu (tzw. wersji 3.0).

Nabór wniosków w drugiej części programu „Czyste Powietrze”

W październiku br. NFOŚiGW rozpoczął nabór wniosków w drugiej części programu „Czyste Powietrze”, przygotowanej dla beneficjantów o niższych dochodach, którzy mogą otrzymać dotację nawet do 37 tys. zł na wymianę pieca i termomodernizację domu. We wrześniu minister klimatu zapowiedział nowelizację programu dotyczącą wsparcia dla budynków wielorodzinnych (od 3 do 7 lokali).

„Czyste Powietrze” to program z budżetem 103 mld zł na lata 2018-2029. Jego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Źródło: ISBnews