Model funkcjonowania sektora bankowości spółdzielczej: Którędy do biznesowej sprawności

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.03.2012.foto.08.a.250xIntegracja w ramach zrzeszenia powinna stanowić przesłankę do uznania grupy bankowej za jeden podmiot podlegający regulacjom ostrożnościowym - uważa Paweł Pawłowski, prezes SGB-Banku w Poznaniu.

Decyzja KNF mogłaby uwolnić banki zrzeszone z obowiązku zarządzania niektórymi ryzykami i wygenerować potencjał do zwiększenia efektywności ich biznesu bankowego. – Nie jest racjonalne, żeby bank, który ma otwarte dwa rachunki dewizowe musiał spełniać wszystkie wymogi związane z zarządzaniem tym ryzykiem – tłumaczy P. Pawłowski. Istotny jest sposób klasyfikacji przez nadzór aktywów banków zrzeszonych. Nie powinny być one traktowane jako niepłynne bądź mało płynne, podobnie jak środki banków zrzeszających pozyskane w grupie jako pasywa niestabilne. – Moim zdaniem warto wzorować się na modelu sektora w Niemczech, gdzie istnieją zbliżone realia biznesowe. Od lat funkcjonuje tam skuteczny system ochrony depozytów, nie w ramach zrzeszeń, lecz na poziomie krajowym. Banki spółdzielcze mają dwa centra obrachunkowe, które dostarczają jednolitych systemów informatycznych dla całego sektora. Jak nam wiadomo, Niemcom połączenie tych dwóch ośrodków w jeden zajmie 3-5 lat. W Polsce migracji IT mamy do zrobienia… kilkaset i to jest rzeczywiste wyzwanie.

Pod nadzorem… zrzeszenia

Paweł Pawłowski ocenia, że zasada proporcjonalności, czyli zakaz nadmiernej ingerencji, z trudem przebija się do sektora. – Słyszę, że zasadę tę, może już za chwilę, nadzór finansowy zastosuje w stosunku do małych banków. Wydaje się, że z punktu widzenia skutecznej działalności handlowej warto byłoby sięgnąć po rozwiązania zawarte w europejskim Systemie Ochrony Instytucjonalnej (IPS), zarówno w odniesieniu do banków dużych, jak i małych. Pod jednym warunkiem, że nie pójdziemy w kierunku holenderskiego Rabobanku, bo to raczej zabiłoby przedsiębiorczość.

Każdy bank powinien działać na swój rachunek. Można więcej ryzykować, ale też więcej płacić na wspólny fundusz. – W zachodnich grupach system ochrony instytucjonalnej wprowadza mechanizm wyrównywania ryzyka, który zapewnia większe możliwości rozwojowe dla banków podejmujących wyższe ryzyko biznesowe.

Warto rozmawiać z zarządem BFG o grupowych gwarancjach dla depozytów. Od wielu lat w zrzeszeniach są kumulowane ogromne środki banków. – Nasz wewnętrzny system ochrony sprawdza się znakomicie m.in. poprzez fundusze o charakterze solidarnościowym. W SGB od 10 lat nie upadł żaden bank. Przy nowych regulacjach nie musimy wyważać otwartych drzwi.

Udziały jako kapitał

Bankowość spółdzielcza to również cenne aktywa dla państwa polskiego. Nie jest więc wskazany pośpiech w konstruowaniu nowego modelu dla tego sektora. Należy wypracować mapę drogową zmian, nie przyspieszając ich nadmiernie z powodu wdrażania regulacji Bazylei. – Trzeba działać w oparciu o cele i zadania banków spółdzielczych, mniej rewolucyjnie, bardziej ewolucyjnie.

Niepokoi to, że ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI