Mniej zwolenników wprowadzenia euro wśród bankowców

Mniej zwolenników wprowadzenia euro wśród bankowców
Fot. stock.adobe.com/sp4764
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Odsetek zwolenników przyjęcia wspólnej waluty wśród polskich bankowców wynosi obecnie 43% i jest niższy w porównaniu do minionego roku o 8 pkt proc. Jednocześnie o 8 pkt proc. wzrósł odsetek badanych przeciwnych zastąpieniu złotego wspólną walutą euro, wynika z badania Kantar TNS dla Związku Banków Polskich (ZBP).

Odsetek zwolenników przyjęcia wspólnej waluty wśród polskich bankowców wynosi obecnie 43% i jest niższy w porównaniu do minionego roku o 8 pkt proc. #ZBP #euro

„Bilans potencjalnych korzyści i szkód wynikających z wprowadzenia euro dla różnych interesariuszy wypada pozytywnie dla banków działających w kraju oraz dużych przedsiębiorstw i korporacji. Tyle samo strat co korzyści doświadczą małe i średnie przedsiębiorstwa, natomiast dla gospodarstw domowych bilans efektów wprowadzenia euro będzie negatywny. W stosunku do minionego roku odnotowano wyraźny przyrost negatywnych opinii dotyczących efektów wprowadzenia euro dla różnych grup interesariuszy w Polsce” – czytamy w komunikacie.

Czytaj także: Bankowcy oczekują, że kurs euro wobec złotego sięgnie 4,25 w sierpniu >>>

Dla kogo przyjęcie euro byłoby korzystne?

Największa grupa badanych 64% uważa, że przystąpienie Polski do Unii Walutowej przyniosłoby korzyści dużym przedsiębiorstwom i korporacjom – to o 3 pkt proc. więcej r/r, odmiennego zdania jest 16% badanych, tj. o 9 pkt proc. więcej w skali roku. Z kolei 44% badanych jest zdania, że przyjęcie euro byłoby korzystne dla działających w Polsce banków (wzrost o 5 pkt proc. r/r), przeciwnego zdania jest 28% (wzrost o 9 pkt proc. r/r). 36% respondentów dostrzega korzyści w przyjęciu euro dla sektora MŚP (o 2 pkt proc. mniej r/r), odmiennego zdania jest także 36% (o 7 pkt proc. więcej r/r).

Czytaj także: Pengab w lipcu w górę. Wzrosła aktywność klientów na rynku kredytów >>>

„W ocenie korzyści i strat dla gospodarstw domowych 49% badanych uważa, że przyjęcie wspólnej waluty przyniesie konsumentom więcej szkód niż korzyści, a 28% jest odmiennego zdania i ocenia, że przyjęcie euro przyniesie tej grupie więcej korzyści, niż szkód” – podano także.

Sondaż został przeprowadzony 8-22 lipca br. W badaniu wzięło udział 120 placówek bankowych, reprezentujących wszystkie typy banków krajowych.