Mniej niż połowa Polaków jest pewna, że w tym roku nie będzie miała problemów z obsługą swojego zadłużenia

Mniej niż połowa Polaków jest pewna, że w tym roku nie będzie miała problemów z obsługą swojego zadłużenia
Mec. Marcin Czugan, prezes Zarządu ZPF. Źródło: ZPF
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Odsetek gospodarstw przewidujących duże problemy z obsługą swoich zobowiązań jest na najwyższym poziomie od 15 lat! Wartość Barometru Obsługi Zobowiązań znacząco spadła i osiągnęła poziom niższy niż w szczycie pandemii, mówi Marcin Czugan, Prezes Zarządu Związku Przedsiębiorstw Finansowych.

Barometr Obsługi Zobowiązań (BOZ) w I kwartale 2022 r., obniżył się o prawie 10 pkt – wynika z badania przeprowadzonego przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych i Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH.

Jego wartość wynosi obecnie 84,4 pkt. wobec 94,2 pkt. w poprzednim kwartale. Odczucia gospodarstw domowych dotyczące jakości obsługi zobowiązań spadły poniżej najniższego poziomu z okresu pandemii w 2020 r.

Wprawdzie w przypadku bieżącej obsługi zobowiązań nadal dominują te gospodarstwa domowe, które obsługują je bezproblemowo – jest ich obecnie około 64% – jednak jest to wartość niższa niż przed kwartałem, kiedy było to około 67,5%, przed rokiem około 69%, a na początku 2019 r. blisko 80% respondentów.

Małe problemy z płatnościami deklaruje około 28% (wobec około 26% poprzednio), z kolei respondenci, którzy przy bieżącej obsłudze zobowiązań mają duże problemy, stanowią obecnie około 8,5% (6,6% poprzednio i 7,1% przed rokiem).

W tym około 2% respondentów deklaruje opóźnienia w obsłudze zobowiązań ponad 6 miesięcy. Jakość obsługi bieżących zobowiązań ulega więc stopniowemu pogorszeniu.

Spodziewane pogorszenie jakości kredytów i pożyczek

Również przewidywania co do przyszłej obsługi pogorszyły się w I kwartale 2022 r. W ciągu najbliższych 12 miesięcy już tylko około 45,6% gospodarstw domowych spodziewa się bezproblemowej obsługi swoich zobowiązań.

Przed kwartałem wartość ta wynosiła około 52,4% i na takim samy poziomie była też przed rokiem. Przybyło respondentów deklarujących małe problemy, jest ich obecnie około 26%, wobec 20% w poprzednim badaniu.

Grupa gospodarstw domowych spodziewających się dużych problemów z obsługą zobowiązań, liczy obecnie około 10,7% ogółu (wobec 9,0% poprzednio).

– Gospodarstwa domowe wyraźnie odczuwają niepewność co do własnej sytuacji finansowej. Niepokojącym jest fakt, że aktualnie obserwujemy najwyższy odsetek gospodarstw domowych spodziewających się dużych problemów z płatnościami, wyższy niż po globalnym kryzysie w 2007 r. Sygnalizowanie coraz większych problemów z obsługą zobowiązań w świetle wzrostu stóp procentowych powoduje, iż należy oczekiwać pogorszenia również jakości obsługi kredytów i pożyczek. – ocenia Marcin Czugan, Prezes Zarządu ZPF.

Zakup nieruchomości i samochodu odłożony na później

W I kwartale 2022 zmalał odsetek respondentów, którzy  w swojej ocenie będą mogli w ciągu najbliższych 12 miesięcy dokonać poważnych wydatków.

Odsetek respondentów wskazujących na bardzo duże lub dość duże prawdopodobieństwo zakupu samochodu wynosi obecnie ok. 9% (12% w poprzednim badaniu i 12% przed rokiem).

Jednocześnie ok. 67% zwiększył się udział osób, które nie widzą możliwości poniesienia wydatków na ten zakup (wobec 62% poprzednio). Warto zaznaczyć, że nastroje Polaków w zakresie zakupu samochodu przed kryzysem były bardzo optymistyczne w porównaniu do lat poprzednich i nawet po spadku w trakcie kumulacji pandemii były wyższe od długookresowej średniej.

W ocenie respondentów zmalało również prawdopodobieństwo zakupu lub budowy domu albo mieszkania oraz wydatków na remont w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Źródło: Związek Przedsiębiorstw Finansowych / ZPF