Mniej mieszkań oddanych do użytku, pozwoleń na budowę i rozpoczętych budów w kwietniu 2020 r.

Mniej mieszkań oddanych do użytku, pozwoleń na budowę i rozpoczętych budów w kwietniu 2020 r.
Fot. stock.adobe.com/Frank Wagner
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w kwietniu br. spadła o 22,4% r/r do 13 722, zaś w ujęciu miesięcznym spadła o 14,6%, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).
Według wstępnych danych, od stycznia do kwietnia 2020 r. oddano do użytkowania 63,2 tys. mieszkań, tj. o 2,8% mniej niż w tym samym okresie ub. roku #GUS #statystyki #mieszkania #BudownictwoMieszkaniowe #budownictwo #domy @GUS_STAT

Deweloperzy w ubiegłym miesiącu oddali do użytkowania 10 003 mieszkania, co oznacza spadek o 15% r/r. W ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 4%, podał również GUS. 

„Według wstępnych danych, w okresie styczeń-kwiecień 2020 r. oddano do użytkowania 63,2 tys. mieszkań, tj. o 2,8% mniej niż przed rokiem. Deweloperzy przekazali do eksploatacji 40,4 tys. mieszkań (0,3% mniej niż w analogicznym okresie 2019 r.), natomiast inwestorzy indywidualni – 21,8 tys. mieszkań, tj. o 5,2% mniej niż w 2019 r. W ramach tych form budownictwa wybudowano łącznie 98,4% ogółu mieszkań oddanych do użytkowania (odpowiednio 63,9% i 34,5%). Mniej mieszkań niż przed rokiem oddano do użytkowania w budownictwie spółdzielczym (454 wobec 703); w pozostałych formach (komunalne, społeczne czynszowe i zakładowe) łącznie oddano 563 mieszkania (wobec 861 w ub. roku)” – czytamy w komunikacie.

>> (otwiera się na nowej zakładce)”>Czytaj także: Sprzedaż detaliczna zanurkowała, w budownictwie cisza przed burzą >>>

Powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych w okresie styczeń-kwiecień 2020 r. wyniosła 5,7 mln m2, czyli o 2,7% mniej niż w analogicznym okresie roku 2019. W porównaniu do okresu styczeń-kwiecień 2019 r. przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania zwiększyła się o 0,1 m2, osiągając wartość 89,9 m2, podał także GUS.

Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto, spadła o 37,8 proc. rdr

Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w kwietniu br. spadła o 37,8% r/r i wyniosła 13 647, zaś w ujęciu miesięcznym spadła o 27,3%, podał także GUS.

W grupie deweloperów odnotowano spadek liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto – o 46,2% r/r do 6 181 lokali, a w ujęciu miesięcznym zanotowano spadek o 44,8%, podał także Urząd.

>> (otwiera się na nowej zakładce)”>Czytaj także: Symptomy załamania w budownictwie, wskaźnik koniunktury w II kw. 2020 roku na jednym z najniższych poziomów od 1994 r. >>>

„W okresie styczeń-kwiecień 2020 r. rozpoczęto budowę 66,2 tys. mieszkań, tj. o 12,7% mniej niż w analogicznym okresie roku 2019. Deweloperzy rozpoczęli budowę 38 tys. mieszkań (o 15,2% mniej niż w 2019 roku), a inwestorzy indywidualni 26,7 tys. (spadek o 8,9% r/r), czyli łącznie 97,8% ogólnej liczby mieszkań. Mniej mieszkań, których budowę rozpoczęto, zaobserwowano w budownictwie spółdzielczym (790 mieszkań wobec 835), a także w pozostałych formach budownictwa (674 wobec 833)” – czytamy w komunikacie.

Szacuje się, że na koniec kwietnia 2020 r. w budowie pozostawało 828,5 tys. mieszkań, tj. o 2,7% więcej niż w analogicznym okresie roku 2019, podał także Urząd.

Liczba pozwoleń na budowę mieszkań spadła o 26,6 proc. rdr

Liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym spadła w kwietniu br. o 26,6% r/r do 16 758, a w ujęciu miesięcznym spadła o 23,1%.

Inwestorzy budujący na sprzedaż lub wynajem uzyskali w ubiegłym miesiącu 9 647 pozwoleń (spadek o 26,7% r/r i spadek o 28,6% m/m), podał również GUS.

>> (otwiera się na nowej zakładce)”>Czytaj także: GUS: więcej mieszkań oddanych do użytku, mniej rozpoczętych budów w marcu >>>

„W pierwszych czterech miesiącach 2020 r. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy 75,9 tys. mieszkań, tj. o 5,2% mniej niż w analogicznym okresie roku 2019. Pozwolenia na budowę największej liczby mieszkań otrzymali deweloperzy (46,5 tys.) oraz inwestorzy indywidualni (28,8 tys.), którzy względem ubiegłego roku odnotowali spadek odpowiednio o 3,2% i 5,7%. Łącznie w ramach tych form budownictwa otrzymano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy z projektem budowlanym dla 99,3% ogółu mieszkań. Mniej niż w analogicznym okresie 2019 r. odnotowano mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym, w budownictwie spółdzielczym (358 mieszkań wobec 520) oraz w pozostałych formach budownictwa (189 wobec 918)” – czytamy w komunikacie.

Produkcja budowlano-montażowa spadła o 0,9 proc. rdr

Produkcja budowlano-montażowa (zrealizowana przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób) spadła w kwietniu br. o 0,9% r/r, poinformował również GUS. W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 2,3%. 

Konsensus rynkowy wyniósł 1% spadku r/r.

„Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie niższym o 0,3% w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku i o 1,2% niższym w porównaniu z marcem 2020 roku” – czytamy w komunikacie. 

„W stosunku do kwietnia ub. roku zwiększenie wartości produkcji budowlano-montażowej zaobserwowano w jednostkach realizujących budowę obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 9,3%). Zmniejszenie wartości produkcji budowlano-montażowej odnotowano dla jedno-
stek zajmujących się budową budynków (o 8,9%) oraz wykonujących roboty budowlane specjalistyczne (o 4,8%)” – czytamy dalej.

Ministerstwo Rozwoju: produkcja budowlano-montażowa w maju będzie zbliżona do poziomu z kwietnia

Odczyt produkcji budowlano-montażowej w maju będzie zbliżony do poziomu zanotowanego w kwietniu, prognozują analitycy Ministerstwa Rozwoju (MR).

„Kwietniowe wyniki produkcji budowlano-montażowej wykazały, że branża znalazła się pod negatywnym wpływem sytuacji epidemicznej w kraju, jednak w ograniczonym zakresie. Decydujący wpływ na słabsze od oczekiwań wyniki miał spadek w obszarze budowy budynków, co można wiązać z głębokim zamrożeniem aktywności gospodarczej, jakie miało miejsce w kwietniu oraz możliwym wpływem ograniczonej podaży siły roboczej. Oczekujemy, że w maju wyniki produkcji budowlano-montażowej utrzymają się na poziomie zbliżonym do notowanych w kwietniu” – czytamy w komentarzu do danych GUS.

Źródło: ISBnews