Młodzi w biznesie i finansach – Krajowa Izba Gospodarcza

Młodzi w biznesie i finansach – Krajowa Izba Gospodarcza
Źródło: Materiały prasowe
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Młodzi przedsiębiorcy działają inaczej. Rzadko zrzeszają się w ramach większych organizacji, rzadko podejmują wspólne działania lobbingowe na rzecz zmiany prawa czy reakcji instytucji, o ich interesie decydujących. Dlatego KIG współpracuje z młodymi przedsiębiorcami w odmienny sposób niż z izbami gospodarczymi, mówi Ewa Siwek, kierownik ds. programowych w Krajowej Izbie Gospodarczej, w rozmowie z Magdaleną Bryś.

Ewa Siwek z @wwwkigpl: #KIG współpracuje z młodymi przedsiębiorcami w odmienny sposób niż z izbami gospodarczymi #przedsiębiorcy #MłodziInnowacyjni

Jakie działania prowadzi Krajowa Izba Gospodarki dla młodych ludzi?

Ewa Siwek: Większość działań Krajowej Izby Gospodarczej skierowanych jest do ukonstytuowanego biznesu, działającego w określonych strukturach. KIG jest największą niezależną organizacją biznesu w Polsce. Powstała w 1990 r. i reprezentuje największą liczbę przedsiębiorców, łącząc ponad 150 organizacji biznesowych, zrzeszających firmy wedle klucza branżowego, regionalnego lub bilateralnego.

Wiemy jednak, że młodzi przedsiębiorcy działają inaczej. Rzadko zrzeszają się w ramach większych organizacji, rzadko podejmują wspólne działania lobbingowe na rzecz zmiany prawa czy reakcji instytucji, o ich interesie decydujących. Dlatego KIG współpracuje z młodymi przedsiębiorcami w odmienny sposób niż z izbami gospodarczymi.

Czytaj także: Młodzi w biznesie i finansach – Startup Academy >>>

Przede wszystkim w ramach inicjatywy „Młodzi Innowacyjni” współdziała z organizacjami otoczenia młodego biznesu, takimi jak parki naukowo-technologiczne, fundusze venture capital, uczelnie wyższe, akceleratory w celu zbierania wiedzy o bieżących problemach oraz zmianach i reagowania na nie poprzez inicjatywy ustawodawcze, spotkania z reprezentantami rządu, organizację szkoleń czy warsztatów.

Drugim obszarem współpracy są komitety eksperckie powołane przy KIG, będące merytorycznym wsparciem dla organów Krajowej Izby Gospodarczej. Dwa z komitetów: Komitet ds. Innowacji, Technologii i Różnorodności (przewodniczący: Maciej Sadowski, StartupHub Poland) oraz Komitet ds. Rozwoju Funduszy VC (przewodniczący: Aleksander Szalecki) reprezentują firmy technologiczne i fundusze vc. Ich rolą jest zgłaszanie działań wymagających wsparcia organizacji biznesowych.

Trzecim obszarem jest wsparcie w eksporcie polskich firm poprzez organizację misji gospodarczych.

Jaki jest cel inicjatywy „Młodzi Innowacyjni”?

Celem inicjatywy jest czerpanie wiedzy od innych podmiotów otoczenia młodego biznesu i reagowanie na ich potrzeby poprzez wykorzystanie możliwości, jakie daje Krajowa Izba Gospodarcza. Przykładów takiego wsparcia jest wiele.

W 2018 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło, że wiele projektów startupowych finansowanych w ramach programu Bridge Alfa może nie uzyskać środków. KIG wystąpił wtedy w interesie prawie 50 funduszy typu Venture i poprzez zintegrowane działanie z samymi zainteresowanymi doprowadził do wycofania się NCBiR z większości zmian.

Zapraszamy ekspertów i prelegentów, którzy mają duże doświadczenie w obszarze nowych technologii, programów akceleracyjnych i instrumentów finansowania, a także myślą o tworzeniu ekosystemu startupowego trwale. Dlatego naszymi głównymi doradcami byli: Agnieszka Skala (prezes Szkoły Przedsiębiorczości Innovation Nest SPIN), Artur Kurasiński (autor Blog.Kurasinski.com, przedsiębiorca), Darek Żuk (współtwórca Business Link i Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości), Marek Kapturkiewicz (współzałożyciel Szkoły Przedsiębiorczości Innovation Nest SPIN), Marcin Beme (założyciel Audioteka.pl), Katarzyna Królak-Wyszyńska (CEO Innovatika) i Rafał Mandes (CEO MarketNews24).

Czy uważa Pani, że młodzi są przedsiębiorczy? Jak definiuje Pani przedsiębiorczość?

Przedsiębiorczość wśród młodych Polaków (poniżej 30 r. ż.) jest zdecydowanie powyżej średniej dla krajów UE. Blisko 21% dorosłych Polaków deklaruje chęć założenia firmy w ciągu najbliższych 3 lat, w UE takie plany ma przeciętnie 12%. Jak podaje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – jesteśmy pod tym względem liderem wśród krajów unijnych. Chęci prowadzenia własnej działalności towarzyszy też wysoka samoocena zdolności przedsiębiorczych – aż 60% dorosłych Polaków uznaje swoje umiejętności i wiedzę za wystarczające do prowadzenia firmy, w UE podobną ufność we własne możliwości deklaruje przeciętnie 44% respondentów.

Jednocześnie przedsiębiorczość jest ściśle związana z umiejętnościami adaptacji do warunków rynkowych. Dostrzeżenie niszy na innowacyjny biznes czy inny model biznesowy to jedno, a znacznie trudniejsze okazuje się zmierzenie z realiami rynku pracy. Wielu przedsiębiorców nie potrafi przetrwać na rynku pierwszych 5 lat swojej działalności.

Więc parafrazując stare przysłowie, nie matura czy chęć szczera zrobi z ciebie … przedsiębiorcę.

Jak zachęcić młodych ludzi do działania, jeżeli mają swój pomysł na biznes?

Obawiam się, że pomysł na biznes to za mało, by przystępować do kolejnego kroku. Niezbędny jest test rynku, który pomoże zweryfikować, na ile pomysł jest dobry. Niezbędna jest analiza własnych zasobów – nie tylko stricte ekonomicznych, ludzkich, czasowych, ale przede wszystkim osobowościowych czy temperamentalnych. Na przykład, czy dana osoba nadaje się do podejmowania ryzyka, jakim jest prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Przede wszystkim niezbędna jest wiedza, co poza rozwojem naszego genialnego pomysłu, należy do obowiązków przedsiębiorcy.

Jeśli taki „rachunek sumienia” wypadnie pomyślnie, pozostaje pytanie – co dobrego ten pomysł może wnieść dla innych? Jeśli okaże się, że wiele, chyba nie trzeba będzie specjalnie nikogo zachęcać do jego realizacji.

Jak promować edukację finansową wśród młodych ludzi?

Przywołam przykład popularnej reklamy, w której 2 osoby losowały, która z nich jest Sprite, a która – pragnienie. Oczywiście nikt nie chciał być pragnieniem, wiecznie nienasyconym, zdanym na łaskę drugiego. Każdy chciał być Sprite’em, a więc produktem samowystarczalnym, upragnionym, który przynosi ukojenie innym.

Z wiedzą ekonomiczną jest analogicznie. Nikt nie powinien być nierozumny, niepewny i podatny na manipulację doświadczonych graczy, którzy decydują o wszystkim za niego. Za to każdy powinien mieć wiedzę, która umożliwi mu rozumienie zasad rządzących gospodarką i finansami, podejmowanie mądrych decyzji i swobodę wyboru.

Ewa Siwek – doktor nauk humanistycznych, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W Krajowej Izbie Gospodarczej odpowiada za Inicjatywę Młodzi Innowacyjni, a także Komitet ds. Innowacji, Technologii i Różnorodności.

Wywiad jest częścią cyklu projektu „Młodzi w biznesie i finansach” – rozmów z przedstawicielami organizacji oraz instytucji wspierających przedsiębiorczość oraz edukację finansową wśród młodych ludzi.