Młodzi Polacy z Głogowa w finale European Money Quiz

Młodzi Polacy z Głogowa w finale European Money Quiz
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
14-letni Emilian Ptak i Paweł Rozbejko ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Głogowie będą reprezentowali Polskę w europejskim finale quizu na temat wiedzy finansowej, który odbędzie się 8 maja w Brukseli.

#SzymonStellmaszyk,:Uczestnicy polskiego quizu, którzy wygrali na poziomie wojewódzkim wezmą udział w specjalnym seminarium organizowanym przez Warszawski Instytut Bankowości i Związek Banków Polskich #ZBP #WIB #EuropeanMoneyQuiz #BdE

Uczniowie z Dolnego Śląska pokonali w ogólnopolskim finale ponad pięćset innych par, które były wyłonione w klasach z 220 szkół. Do rywalizacji przystąpiło łącznie ponad 8 tysięcy uczniów z całego kraju.

Europejski Quiz Finansowy to inicjatywa Europejskiej Federacji Bankowej i 32 krajowych asocjacji bankowych, w tym Związku Banków Polskich. Zrzeszenia bankowe i ich edukacyjni partnerzy testowali wiedzę finansową uczniów w wieku 13-15 lat z wykorzystaniem platformy do nauki online – Kahoot!

W tym samym czasie uczestnicy quizu odpowiadali na ten sam zestaw piętnastu pytań, które były prezentowane podczas transmisji wideo na żywo. O zwycięstwie zadecydowała nie tylko poprawność udzielonych odpowiedzi, ale również czas, który jest mierzony w milisekundach. Kahoot! został wybrany jako narzędzie ze względu na charakter pozwalający integrować uczestników poprzez zabawę i wytwarzanie sportowych emocji oraz łatwość dostępu i niskie koszty.

Finały quizu w poszczególnych krajach odbyły się w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Edukacji Finansowej, który trwał w dniach 12-16 marca. W tym czasie dla podkreślenia znaczenia edukacji finansowej organizowane były m.in. okolicznościowe zajęcia w szkołach, wizyty uczniów w bankach, albo seminaria i konferencje specjalnie dedykowane ekspertom i decydentom. Tylko w ubiegłym roku, w jednym tygodniu przeprowadzono 16 tysięcy różnych aktywności, w których uczestniczyło ponad pół miliona młodych ludzi w całej Europie.

Skala i różnorodność inicjatyw zależna jest od możliwości organizacyjnych środowiska bankowego w poszczególnych krajach, w tym organizacji lokalnych systemów edukacyjnych i znajomości problematyki zagadnień finansowych przez społeczeństwo. W naszym kraju Związek Banków Polskich realizuje projekty edukacyjne wspólnie z Warszawskim Instytutem Bankowości, który od lat prowadzi specjalny sektorowy program „Bankowcy dla Edukacji”.

Krajowe asocjacje bankowe traktują w tym roku EMQ jako program pilotażowy, np. w Słowenii wybrano do udziału tylko po jednej szkole z każdego regionu, a na Węgrzech 10 szkół z całego kraju. W Portugalii, Austrii, Norwegii, czy na Łotwie do rywalizacji stanęło około 50 klas, w Serbii i Estonii około 80 klas. Znacznie więcej, bo 260 klas zmagało się z quizem w Chorwacji. W tych krajach najpierw całe klasy udzielały wspólnej odpowiedzi w testach. Dopiero później w zwycięskich zespołach wyłaniano najlepszą parę uczniów. W Polsce do krajowego finału przystępowała już tylko para zwycięzców wyłoniona w swoich klasach na podstawie testów, które mogły być przeprowadzone z wykorzystaniem gry Kahoot! lub w tradycyjnej wersji papierowej.

Oto przykładowy test: https://play.kahoot.it/#/?quizId=7dd5976d-4dd2-4acb-8800-d41d7f106504

Emilian i Paweł wygrali nie tylko prawo udziału w europejskim finale, ale również wycieczkę do Brukseli ze swoją opiekunką – panią Joanną Poterą. Jeśli wygrają także 8 maja to otrzymają nagrodę w wysokości 5 tysięcy euro do dyspozycji klasy. Nagroda będzie musiała zostać wydatkowana na cele związane z edukacją. Ponadto uczestnicy polskiego quizu, którzy wygrali na poziomie wojewódzkim będą uczestniczyli w specjalnym seminarium organizowanym przez Warszawski Instytut Bankowości i Związek Banków Polskich.

Szymon Stellmaszyk

Doradca Zarządu ZBP w Zespole Współpracy Międzynarodowej