Ministerstwo Finansów podnosi oprocentowanie obligacji detalicznych i wprowadza nowy 3-letni papier

Ministerstwo Finansów podnosi oprocentowanie obligacji detalicznych i wprowadza nowy 3-letni papier
Fot. stock.adobe.com/Fotokon
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Ministerstwo Finansów podnosi od sierpnia oprocentowanie obligacji detalicznych o 0,5 pkt. proc. i wprowadza do oferty nową trzyletnią obligację o stałym oprocentowaniu w zamian za 3-letnie papiery zmiennokuponowe.

W sierpniu, w związku z podniesieniem stopy referencyjnej NBP o 0,50 pkt. proc., oprocentowanie 1-rocznych obligacji zmiennoprocentowych (opartych o stopę NBP) wyniesie 6,50 proc., a 2-letnich 6,75 proc.

Ponadto MF podnosi oprocentowanie obligacji 4-, 6-, 10- i do 12-letnich o 0,50 pkt. proc.

W pierwszym okresie odsetkowym obligacje oprocentowane będą odpowiednio: 6,50 proc. dla 4-latek oraz 6,75 proc. dla 10-latek.

Obligacje dla beneficjentów programu Rodzina 500 plus

6- i 12-letnie obligacje rodzinne przeznaczone dla beneficjentów programu Rodzina 500 plus, oprocentowane są odpowiednio: 6,70 proc. i 7,00 proc. w pierwszym roku.

Oprocentowanie obligacji 3-miesięcznych pozostaje bez zmian na poziomie 3,0 proc.

Comiesięczna emisja trzyletniej obligacji oszczędnościowej o oprocentowaniu stałym

W sierpniu MF rozpoczyna comiesięczną emisję trzyletniej obligacji oszczędnościowej o oprocentowaniu stałym – TOS.

W pierwszym roku (okresie odsetkowym) oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach (okresach odsetkowych) od wartości 100 zł powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok, co zwiększa zyskowność tej obligacji.

Czytaj także: Nowe obligacje detaliczne nie ochronią przed inflacją i nie zapobiegają inflacji >>>

Odsetki są wypłacane właścicielowi obligacji w dniu wykupu, czyli po zakończeniu okresu oszczędzania. Oprocentowanie nowych obligacji 3-letnich jest stałe. Dla sierpniowej serii zostało ustalone w wysokości 6,50 proc. w skali roku.

3-letnie obligacje o oprocentowaniu zmiennym – TOZ, nie będą już oferowane.

Źródło: PAP BIZNES