Ministerstwo Finansów planuje zwolnić obce banki centralne z podatku przy zbyciu obligacji skarbowych

Ministerstwo Finansów planuje zwolnić obce banki centralne z podatku przy zbyciu obligacji skarbowych
Ministerstwo Finansów (źródło: Adam-dalekie-pole - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20843347)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Ministerstwo Finansów chce zwolnić zagraniczne banki centralne z podatku z tytułu odsetek lub dyskonta oraz zbycia obligacji skarbowych emitowanych na rynku krajowym, licząc na poszerzenie stabilnej bazy inwestorów oraz wzmocnienie złotego jako waluty rezerwowej. MF przygotowało stosowny projekt rozporządzenia.

Ministerstwo Finansów podaje, że obciążenie podatkiem dochodowym dochodu (przychodu) z tytułu odsetek lub dyskonta oraz z odpłatnego zbycia obligacji skarbowych emitowanych przez Skarb Państwa na rynku krajowym stanowi istotne ograniczenie sygnalizowane przez inwestorów zagranicznych, w tym banki centralne, przy podejmowaniu decyzji o zakupie takich obligacji.

Efekt przyjęcia rozporządzenia

Ministerstwo Finansów liczy, że efektem przyjęcia rozporządzenia będzie „pozyskanie szerszego kręgu stabilnych inwestorów zagranicznych zainteresowanych długoterminowym horyzontem inwestycyjnym i w rezultacie zwiększenie bezpieczeństwa finansowania potrzeb pożyczkowych, poprzez wzmocnienie znaczenia polskiego złotego jako waluty rezerwowej, niższe wyceny rynkowe premii za ryzyko inwestycyjne na polskim rynku oraz niższe koszty obsługi zadłużenia Skarbu Państwa”.

Czytaj także: Większość obligacji skarbowych już nie chroni przed inflacją >>>

Uplasowanie Polski jako kraju o najwyższej wiarygodności

Efektem ma być też uplasowanie Polski jako kraju o najwyższej wiarygodności.

„Z uwagi na znaczną skalę pożyczania środków na rynku obligacji złotowych w stosunku do rynków zagranicznych, pozyskanie na stałe szerszego grona stabilnych inwestorów na rynku obligacji krajowych może mieć duże znaczenie dla bezpieczeństwa finansowania potrzeb pożyczkowych. Inwestycje banków centralnych w obligacje skarbowe emitowane w złotych sytuują polską walutę w grupie walut rezerwowych. Przekłada się to na niższe wyceny rynkowe premii za ryzyko inwestycyjne na polskim rynku i w efekcie niższe koszty obsługi zadłużenia Skarbu Państwa. Obecność banków centralnych ma jednocześnie wpływ na pozytywne postrzeganie złotego i polskich obligacji przez inne grupy inwestorów i Polski jako emitenta o najwyższej wiarygodności” – napisano.

Zachęta dla innych długoterminowych inwestorów instytucjonalnych

MF oczekuje, że relatywnie duży udział banków centralnych może stanowić zachętę dla innych długoterminowych inwestorów instytucjonalnych.

„W rezultacie wpływ ww. czynników na poziom rentowności nowo emitowanych obligacji może być istotny, choć jego bezpośrednie skwantyfikowanie nie jest możliwie” – napisano.

Źródło: PAP BIZNES