Minister Przedsiębiorczości i Technologii z sektorem bankowym na rzecz poprawy klimatu

Minister Przedsiębiorczości i Technologii z sektorem bankowym na rzecz poprawy klimatu
Spotkanie pt. „Współpraca z sektorem bankowym ws. ułatwiania inwestycji na rzecz poprawy klimatu”. Fot. ZBP
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
29 maja 2019 w Warszawie odbyło się spotkanie pt. „Współpraca z sektorem bankowym ws. ułatwiania inwestycji na rzecz poprawy klimatu”. Organizatorem spotkania były Związek Banków Polskich i Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes #ZBP: jako sektor bankowy powinniśmy zdecydowanie stanąć po stronie działań proekologicznych #banki #ekologia @MPiT_GOV_PL

Poza szeroko reprezentowanym sektorem bankowym krajowym i zagranicznym, w spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele Instytutu Energetyki Odnawialnej oraz eksperci Banku Światowego w zakresie rozwoju efektywności energetycznej.

Działania proekologiczne

– Jako sektor bankowy powinniśmy zdecydowanie stanąć po stronie działań proekologicznych. To nie jest tylko kwestia etyki, dbałości o obecne i przyszłe pokolenia, ale coraz wyraźniej widoczne wyzwanie nadchodzącej bliskiej przyszłości regulacyjnej i kapitałowej. Jednak, mimo zrozumienia i coraz częściej akceptacji i wdrożenia w sektorze bankowym tych oczekiwań społecznych, regulatorzy unijni i i krajowi powinni budować ekosystem na rozsądnych i proporcjonalnych podstawach. Banki obciążone bowiem kolejnym balastem biurokratycznym czy finansowym mogą nie być w stanie włączyć się do omawianego procesu w skali, jakiej wymaga powaga katastrofalnego stanu polskiego powietrza czy skala zobowiązań międzynarodowych z tytułu niezrealizowanego miksu energetycznego Polski – powiedział Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich, otwierając spotkanie.

Pakiet projektowanych zmian legislacyjnych na rzecz ułatwienia inwestycji w prosumencką energetykę odnawialną

Przedstawiciele Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii przedstawili pakiet projektowanych zmian legislacyjnych na rzecz ułatwienia inwestycji w prosumencką energetykę odnawialną, które powinny zachęcić także sektor bankowy do ułatwiania dostępu do finansowania takich projektów. Jako przykłady już udanej stymulacji ze strony resortu sektora bankowego podano instrumenty finansowe banków: PKO Banku Polskiego, Banku Ochrony Środowiska czy Banku Gospodarstwa Krajowego razem z pierwszymi bankami komercyjnymi udzielającymi kredytów na fotowoltaike z gwarancją Biznesmax. MPiT bardzo pozytywnie ocenił także aktywność i współpracę ze Związkiem Banków Polskich, który przedłożył w im. środowiska bankowego zestaw propozycji w zakresie ułatwiania „zielonych” inwestycji w Polsce, w tym małym i średnim przedsiębiorcom.

Instytut Energetyki Odnawialnej poinformował, że Polska nie wykona celu klimatycznego na rok 2020 (tj. 15% OZE w miksie energetycznym). W związku z tym coraz realniej pojawia się nie tylko konieczność uproszczenia i przyspieszenia inwestycji w energetyce odnawialnej, ale i podjęcia przygotowań do transferów statystycznych, czyli do zakupu „wirtualnej- zielonej” energii od państw, które w ramach swoich celów wypracowały nadwyżkę. Według szacunków Najwyższej Izby Kontroli, koszty takiego transferu mogą wynieść nawet 8 mld zł. Jednocześnie podkreślono, że utrudni to negocjacje z UE w pozyskiwaniu nowych funduszy dla Polski. IEO poinformował także, że wzrost cen energii będzie nieunikniony, a największe wzrosty nastąpią od 2025 r. co przełoży się także na realne obciążenia klientów banków.

– W kontekście rosnących zobowiązań międzynarodowych i cen energii w kraju, Polska powinna pilnie podjąć szeroko zakrojone działania na rzecz rozwoju inwestycji OZE, w tym tworzyć warunki zachęcające sektor finansowy do udziału w nich- powiedział Grzegorz Wiśniewski, prezes IEO

Ważnym punktem spotkania były wystąpienia banków rozwojowych: Banku Gospodarstwa Krajowego, Banku Światowego i Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

BGK pokazał nową gwarancję spłaty kredytu na inwestycje fotowoltaiczne

Bank Gospodarstwa Krajowego zaprezentował nową gwarancję spłaty kredytu na inwestycje fotowoltaiczne.

– Bank Gospodarstwa Krajowego poprzez kolejny instrument włącza się do batalii o czyste powietrze i odpowiada na oczekiwania klientów banków. Świadomość społeczna rośnie, także świadomość z korzyści biznesowych, jakie niesie fotowoltaika. BGK dostarczył właśnie bankom kolejnego instrumentu wsparcia akcji kredytowej w rozwoju tego perspektywicznego obszaru rynku- powiedział  Wojciech Hann,  wiceprezes BGK.

Przedstawiciele Banku Światowego i ZBP przedstawili z kolei obecny stan prac dotyczących analiz możliwości włączenia sektora bankowego do Programu „Czyste Powietrze”. W opinii Banku Światowego polski sektor bankowy powinien zostać włączony do tego programu. Poinformowano także o rozmowach z Ministerstwem Środowiska i NFOŚiGW w tym zakresie.

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju zaprosił z kolei polskie banki do współpracy w zakresie najnowszej oferty proklimatycznej tego banku. EBOiR bardzo mocno postawił na zielone inwestycje i współprace z bankami w zakresie energomodernizacji firm oraz emisji zielonych obligacji.

Na końcu spotkania Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Unii Europejskiej, zaprezentował ofertę Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego w zakresie programów Horyzont 2020 i LIFE, dedykowaną  energetyce odnawialnej i efektywności energetycznej.

Źródło: Związek Banków Polskich / ZBP