Minister klimatu i środowiska podniósł cenę maksymalną za energię z offshore

Minister klimatu i środowiska podniósł cenę maksymalną za energię z offshore
Fot. stock. adobe.com/agnieszkalll
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Minister klimatu i środowiska podpisał rozporządzenie ws. ceny maksymalnej za energię elektryczną wytworzoną w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzoną do sieci w złotych za 1 MWh, będącej podstawą rozliczenia prawa do pokrycia ujemnego salda. Cena ta została określona na poziomie 319,6 zł/MWh, podał resort.

Zaproponowana pierwotnie w projekcie rozporządzenia cena maksymalna, po przeprowadzeniu konsultacji publicznych i konferencji uzgodnieniowej, uległa zwiększeniu z 301,5 zł do 319,6 zł/MWh.

„Jest to cena uwzględniająca koszty inwestycyjne i operacyjne dla morskiej farmy wiatrowej oddalonej od brzegu o 55 km. Ponadto, uwzględnia ona zastosowanie cen stałych za 2021 r., wyższych kosztów bilansowania, opłaty za przedłużenie pozwolenia lokalizacyjnego (PSZW) oraz podatku od nieruchomości od infrastruktury lądowej” – czytamy w komunikacie.

Czytaj także: EBOiR: 173 mln zł kredytu na dwie farmy wiatrowe w Polsce >>>

Określona w rozporządzeniu cena maksymalna za energię elektryczną wytworzoną w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzoną do sieci w złotych za 1 MWh jest podstawą rozliczenia prawa do pokrycia ujemnego salda w I fazie systemu wsparcia, a więc ceny, jaka może zostać przyznana w drodze decyzji prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dla pierwszych projektów realizowanych w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego, wyjaśniono.

Ważny sygnał dla inwestorów

Określenie wysokości ceny maksymalnej jest niezbędne dla uruchomienia I fazy systemu wsparcia, a w związku z tym – dla terminowego i zrównoważonego rozwoju morskich farm wiatrowych w Polsce. Informacja dot. ceny maksymalnej jest bowiem ważnym sygnałem dla inwestorów, pozwalającym na określenie, czy dany projekt inwestycyjny ma szansę na partycypację w systemie wsparcia, a tym samym na realizację, podkreślono.

„Zakładana w ustawie moc zainstalowana na poziomie 5,9 GW odpowiada mocy z morskich farm wiatrowych na 2030 r., wskazanej w przyjętej przez Radę Ministrów ‚Polityce energetycznej Polski do 2040 r.’. Terminowa realizacja inwestycji w morskie farmy wiatrowe jest również niezwykle istotna dla spełniania zobowiązań Polski, wynikających z unijnej polityki energetyczno-klimatycznej” – zaznaczono w komunikacie.

Czytaj także: Prezes PKN Orlen o morskiej energetyce wiatrowej: oprócz własnych projektów możliwe przejęcia >>>

Resort podkreślił, że biorąc pod uwagę znaczenie tego rozporządzenia, jak również mając na celu przeprowadzenie transparentnego procesu ustalania ceny maksymalnej, zarządzeniem ministra klimatu i środowiska z 23 grudnia 2020 r. powołany został Zespół ds. przygotowania metodyki wyliczenia ceny maksymalnej. Zespół składał się z przedstawicieli: ministra klimatu i środowiska, ministra aktywów państwowych, ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej, ministra rozwoju, pracy i technologii, pełnomocnika rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej, koordynatora służb specjalnych, szefa Centrum Analiz Strategicznych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz prezesa URE. Wielkość ceny maksymalnej została wyznaczona w oparciu o metodykę przedstawioną przez Zespół i zatwierdzoną przez ministra klimatu i środowiska.

Źródło: ISBnews