Mimo zmian polityki pieniężnej SNB mógł interweniować na rynku

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

budzicki.miroslaw.pkobp.01.258x400Mimo wzrostu ryzyka politycznego w Grecji po wyborach parlamentarnych i zaostrzenia sytuacji na Ukrainie na rynku stopy procentowej poniedziałkowa sesja nie przyniosła istotniejszych zmian notowań. Na krótkim końcu krzywej kontrakty IRS 1Y i 2Y utrzymywały się blisko 1,60%, czyli w okolicach piątkowego końca sesji.

Również 10-letnie IRSy kwotowane były na poziomie 1,84%. Mimo wspomnianej stabilizacji widać było nieznaczny wzrost oczekiwań na kolejne redukcje stóp procentowych w Polsce. Na rynku FRA kontrakty 9×12 obniżyły się do 1,38%. Oznacza to, że inwestorzy zdyskontowali w pełni obniżki stóp procentowych w łącznej skali 75 pb. Taki scenariusz wspierały sygnały wysyłane przez przedstawicieli RPP. A. Bratkowski na swoim blogu podtrzymał zdanie, że „perspektywy wzrostu PKB i inflacji nadal stwarzają znaczną przestrzeń dla obniżek stóp procentowych”. Jednocześnie zwracał uwagę, że wzrost zmienności na rynku walutowym nie sprzyja dużym jednorazowym zmianom w polityce pieniężnej. Ponadto pod koniec zeszłego tygodnia M. Belka prezes NBP sygnalizował w wypowiedzi dla PAP, że „istnieje przestrzeń dla obniżki stóp procentowych w Polsce, ale moment ewentualnego poluzowania polityki pieniężnej trzeba dobrze wybrać”. Kolejnym czynnikiem wspierającym scenariusz luzowania polityki pieniężnej w Polsce była aprecjacja złotego – kurs EUR/PLN testował 4,20.

We wtorek GUS poda dane nt. PKB w 2014 r. (konsensus: 3,3% r/r), a także grudniowej sprzedaży detalicznej (konsensus: 2,2% r/r). Na tej podstawie będzie można oszacować dynamikę PKB w IV kw. 2014 r. Rynek spodziewa się spadku tempa wzrostu w okolice 3,3% w ujęciu rocznym. Naszym zdaniem w najbliższych dniach rentowności powinien pozostać na niskich poziomach wspieranymi przez EBC oraz oczekiwanymi decyzjami NBP.

Bank centralny Szwajcarii podał dane nt. stanu sight deposits. Według danych na 23 stycznia w ciągu tygodnia wartość środków przyrosła o 26 mld CHF. Ten wzrost nastąpił po ogłoszeniu informacji (15 sty), że SNB nie będzie bronił poziomu 1,20 na rynku EUR/CHF. To może świadczyć, że SNB interweniował na rynku, a także, że ujemne stawki na rynku pieniężnym nie zmniejszają istotnie apetytu inwestorów na CHF (przykładowo LIBOR 3M CHF utrzymuje się na poziomie bliskim minus 1,0%).

150127.pko.proc.01.350x150127.pko.proc.02.300x150127.pko.proc.03.550x

Mirosław Budzicki
Biuro Strategii Rynkowych
PKO Bank Polski