Mimo pandemii dług publiczny w Unii Europejskiej pozostaje stabilny

Mimo pandemii dług publiczny w Unii Europejskiej pozostaje stabilny
Fot. stock.adobe.com/nito
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W końcu III kwartału 2021 roku relacja długu publicznego do PKB w Unii Europejskiej spadła z 90,9% do 90,1%. W strefie euro wyniosła 97,7%, co oznaczało spadek o 0,6 pkt proc. w porównaniu z w końcem II kwartału, wynika z danych Eurostatu.

Spadek relacji długu publicznego do PKB wynikał głównie z szybkiego wzrostu gospodarczego. Dług w ujęciu nominalnym nadal rósł, ze względu na potrzeby finansowania programów przyjętych przez poszczególne kraje w celu złagodzenia gospodarczych i społecznych skutków pandemii.

W porównaniu z trzecim kwartałem 2020 roku relacja długu publicznego do PKB wzrosła zarówno w całej Unii Europejskiej  (z 89,2% do 90,1%), jak i w strefie euro (z 96,6% do 97,7%).

Papiery dłużne stanowiły w końcu III kwartału 2021 roku 82,4% długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w Unii Europejskiej i 82,7% w strefie euro.

Kredyty stanowiły odpowiednio 14,6 i 14,2%, a gotówka i depozyty 3,0 i 3,1%.

Czytaj także: Eksperci MFW o zasadach prowadzenia skupu aktywów na rynkach wschodzących i niezależności banków centralnych

Dług publiczny a PKB – w poszczególnych krajach UE

Najwyższe relacje długu publicznego do PKB w końcu III kwartału 2021 roku odnotowano w Grecji (200,7%), we Włoszech (155,3%), w Portugalii (130,5%), Hiszpanii (121,8%), Francji (116,0%), Belgii (111,4%) i na  Cyprze (109,6%).

Najniższy dług publiczny w relacji do PKB miały: Estonia (19,6%), Bułgaria (24,2%) i Luksemburg (25,3%).

Siedem państw członkowskich UE odnotowało w III kwartale 2021 roku wzrost wskaźnika zadłużenia do PKB, w porównaniu z II kwartałem. W dwudziestu krajach wskaźnik ten spadł.

Największe wzrosty relacji długu do PKB wystąpiły na Węgrzech (+2,9 pkt proc.), we Francji (+1,5 pkt proc. ) i w  Rumunii (+1,1 pkt. proc.).

Największe spadki odnotowały: Grecja (-6,6 pkt proc. ), Portugalia (-4,9 pkt proc.), Chorwacja (-3,7 pkt proc.), Cypr i Belgia (po -2,3 pkt proc.), Czechy (-2,2 pkt proc.) i Austria (-2,1 pkt proc. ).

W porównaniu z trzecim kwartałem 2020 roku piętnaście państw członkowskich odnotowało wzrost relacji zadłużenia do PKB, a dwanaście spadek.

Największe wzrosty wskaźnika zaobserwowano w Hiszpanii (+7,8 pkt proc.), na Węgrzech (+6,5 pkt proc.), na Malcie (+5,7 pkt proc.), w Austrii (+5,6 pkt proc.) i w Rumunii (+5,5 pkt proc.).

Największe spadki wystąpiły na Cyprze (-6,4 pkt proc.), w Irlandii (-3,6 pkt proc.), w  Holandii (-2,5 pkt proc.), w Danii (-2,4 pkt proc.), w Chorwacji (-2,3 pkt proc.) i Szwecji (-2,2 pkt proc.).

Czytaj także: Unia Europejska rozważa rozluźnienie reguł fiskalnych

Polski dług publiczny

Dług publiczny Polski w końcu III kwartału 2021 roku wyniósł, według Eurostatu 56,6% PKB.

Był o 0,8 pkt proc. niższy niż w końcu II kwartału 2021 roku i o 0,1 pkt proc. wyższy niż w końcu III kwartału 2020 roku.

10 krajów Unii Europejskiej ma dług publiczny w relacji do PKB niższy niż Polska, a 16 krajów dług wyższy.

Czytaj także: Państwowy Dług Publiczny na koniec III kw. wzrósł do 1.160.701,5 mln zł

Relacja długu sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB w %:

dług publiczny ue
Źródło: Eurostat / W.Gadomski

Źródło: aleBank.pl