„Miesięcznik Finansowy BANK” – Trudne wyzwania na początku roku

„Miesięcznik Finansowy BANK” – Trudne wyzwania na początku roku
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Realia gospodarcze początku roku 2021 są wyjątkowo złożone - wiele istotnych wskaźników makroekonomicznych wciąż pozostaje wielką niewiadomą. Według licznych prognoz, Polska - w porównaniu z innymi gospodarkami europejskimi - w nowy rok wkracza w stosunkowo uprzywilejowanej pozycji - zarówno w zakresie potencjalnego wzrostu PKB, poziomu bezrobocia czy jakości kredytów.

Przedłużający się lockdown zdecydowanie negatywnie wpływa jednak na funkcjonowanie przedsiębiorstw i może w dłuższej perspektywie oznaczać potrzebę innego spojrzenia na wiele branż i gałęzi gospodarczych. Podobnie złożona jest sytuacja krajowego rynku bankowego – najnowsze dane banku centralnego prezentują blisko 45-procentowy spadek jego zysków. Równie dużą niewiadomą pozostaje potencjał rozwojowy sektora w kolejnych kwartałach, zwłaszcza ze przychodzi mu funkcjonować w środowisku wyjątkowo niskich stóp procentowych. W rozmowie z „Miesięcznikiem Finansowym BANK” prof. Marek Belka przedstawia złożone aspekty makroekonomiczne początku 2021 r., wskazuje na zachodzące zmiany ekonomiczne, gospodarcze oraz kierunki rozwoju technologicznego krajowej i europejskiej gospodarki. W tym zakresie kluczowa role może odgrywać proces cyfryzacji społeczeństwa i dostosowanie gospodarki do obecnie obserwowanych zmian technologicznych.

Wsparcie rozwoju gospodarczego nierozerwalnie zdaje się być powiązane z potrzebą zapewnienia odpowiedniego poziomu rentowności sektora bankowego oraz bardziej elastycznej polityki odnośnie do obciążeń regulacyjnych i podatkowych. Na powyższe problemy, nie tylko gospodarcze, zwraca także uwagę prezes BNP Paribas Bank PolskaPrzemek Gdański, który – chociaż pozytywnie odnosi się do możliwości rozwojowych krajowej gospodarki w najbliższych kwartałach – to jednak wymienia wyzwania i potencjalne zagrożenia w tym zakresie. Wskazuje także, że w czasie ciągłych zmian istotną role odgrywa obecnie już nie tylko lider, ale przede wszystkim zespół zarządzający określonymi procesami.

W rozpoczętym niedawno roku dużym zadaniem będą również kwestie związane z edukacja. O tym trudnym obszarze opowiada rektor Uniwersytetu w Białymstoku prof. Robert Ciborowski. Podkreśla on miedzy innymi potrzebę zmiany polityki naukowej państwa, mówi o regresie potencjału polskich naukowców oraz konieczności szukania klucza do efektywniejszego współdziałania nauki i biznesu. Zwraca tu szczególną uwagę na coraz większa dominacje korporacji w rozwoju technologii. Zagrażają one rozwojowi małych i średnich przedsiębiorstw – tak przecież istotnych w krajowych realiach ekonomicznych.

Jako redakcja staramy się pamiętać o potrzebach MSP i zmieniającej się gospodarki, dlatego tez z początkiem roku uruchamiamy publikacje cyklu analiz i artykułów odnoszących się do procesów restrukturyzacji gospodarki. Procesy wznawiania działalności po jej nagłym administracyjnym zawieszeniu wymagają ogromnego wysiłku organizacyjnego i finansowego,  a rola i udział w tym sektora finansowego z pewnością okażą się szczególnie istotne. O tym procesie w obecnym wydaniu MF BANK wspomina prof. Jerzy Hausner.

Chcielibyśmy, by w całym 2021 r., a także i w latach kolejnych, „Miesięcznik Finansowy BANK” był miejscem ożywionych dyskusji poświęconych tematom strategicznym dotyczących nie tylko bankowości i finansów, ale wszystkich kluczowych gałęzi gospodarki.

Zapraszam Państwa do lektury najnowszego numeru Miesięcznika Finansowego BANK 2021/01.

Paweł Minkina
Redaktor Naczelny
„Miesięcznika Finansowego BANK”

***

Pełne wydanie pisma jest dostępne równieżw wersji papierowej (za pośrednictwem takich firm, jak: Kolporter, Empik, Kiosk24, Ruch SA, GLM Gajewski, Garmond Press SA) oraz elektronicznej (przez aplikację „BANK Miesięcznik Finansowy”, portal aleBank.pl oraz e-Kiosk).

Prenumerata: www.alebank.pl/Prenumerata

www.aleBank.pl/BANK                               

#MiesięcznikBANK                         

#NajbliżejBANKowości