„Miesięcznik Finansowy BANK” – styczeń 2022. By rok 2022 był lepszy niż poprzedni

„Miesięcznik Finansowy BANK” – styczeń 2022. By rok 2022 był lepszy niż poprzedni
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Chyba jeszcze nigdy tak duży pesymizm nie wynikał z ekonomicznych prognoz odnośnie zbliżających się kwartałów. A poglądy ekonomistów określają zarówno zagrożenia międzynarodowe, wciąż rosnąca niepewność w zakresie kierunków rozwoju pandemii oraz problemy stricte finansowe związane z przyśpieszającą inflacją. Warto jednak podkreślić, że mimo rysowania negatywnych scenariuszy odnoszących się do przyszłości bankowcy dość pozytywnie podsumowali rok miniony.

W ankiecie zrealizowanej wśród nich rok 2021 został oceniony wyraźnie lepiej niż poprzedni. Jako dobry lub bardzo dobry oceniło go 60% respondentów, jedna czwarta uznała miniony rok za przeciętny, natomiast zdaniem 15% był on niedobry lub bardzo niedobry. Za największe stymulanty rozwoju bankowości w ubiegłym roku uznano tempo wzrostu gospodarczego, poziom centralnych stóp procentowych, tempo wzrostu dochodów ludności oraz wysokość marż odsetkowych. Czynnikami, które najgorzej przysłużyły się kondycji banków była pandemia koronawirusa, problem kredytów walutowych i obciążenia podatkowe sektora bankowego.

W styczniowym numerze „Miesięcznika Finansowego BANK” przedstawiamy wyniki i prognozy oraz opinie środowiska dotyczące inflacji, kursów walut i poziomu stóp procentowych, z którymi przyjdzie zmierzyć się nam w roku 2022. Chociaż opinie te nie napawają optymizmem, to z drugiej strony pozytywnie należy odnieść się do perspektyw rozwoju kilku segmentów rynku, w tym w szczególności nowych technologii – być może kilka krajowych instytucji już niedługo będzie pełnić rolę championów europejskich czy liderów regionu.

W wywiadzie miesiąca Dariusz Mazurkiewicz, prezes Polskiego Standardu Płatności (operatora systemu BLIK), podkreśla, że wyobraża sobie BLIKA – w perspektywie dwóch, trzech lat – jako europejski system płatności. „Chcemy, by dowolny bank w Europie mógł korzystać z coraz ciekawszej sieci akceptacji, jaką już obecnie budujemy” – zaznacza.

O polskim rynku startupów mówi natomiast Tomasz Snażyk, prezes Fundacji Startup Poland. Jeśli chodzi o nowe pomysły biznesowe, to uważa on, że pandemia przyśpieszyła procesy decyzyjne, negocjacyjne, a także zmieniła sposób poznawania całych zespołów, jak i podpisywania umów inwestycyjnych. Wskazuje także, że w Polsce mamy dużo talentów, kreatywnych studentów kończących uczelnie. „Niestety polskie startupy nie zawsze są w stanie o nich walczyć, a wynika to głównie z faktu, że korporacje oferują im duże pieniądze” – uważa Tomasz Snażyk.

A skoro o zmianach technologicznych mowa, to w styczniowym numerze publikujemy także raport specjalny „Technologiczne otwarcie roku”, opisujący i omawiający wybrane trendy w obszarze nowych technologii dostępnych na rynku finansowym.

Życzę wszystkiego dobrego w Nowym Roku i liczę, że za 12 miesięcy zdecydowana większość bankowców w swych podsumowaniach uzna rok 2022 za lepszy lub dużo lepszy niż 2021.

Paweł Minkina
Redaktor naczelny
„Miesięcznika Finansowego BANK”

***

Pełne wydanie pisma jest dostępne w wersji papierowej (za pośrednictwem takich firm, jak: KolporterEmpikKiosk24Ruch SA, GLM Gajewski, Garmond Press SA) oraz elektronicznej (przez aplikację „BANK Miesięcznik Finansowy”, portal aleBank.pl oraz e-Kiosk).

Prenumerata: www.alebank.pl/Prenumerata

www.aleBank.pl/BANK

#MiesięcznikBANK

#NajbliżejBANKowości