„Miesięcznik Finansowy BANK” – sierpień 2022. Siła przyzwyczajenia.

„Miesięcznik Finansowy BANK” – sierpień 2022. Siła przyzwyczajenia.
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Nad zmianami i zdarzeniami, które jeszcze niedawno wydawały się przełomowe, obecnie szybko przechodzimy do porządku dziennego. Wydaje się, że tak jest w przypadku pandemii i wojny - dziś, niestety, informacje o nich nie budzą w nas już takich skrajnych emocji.

Podobnie odnosimy się do kwestii związanych z poziomem zanieczyszczenia naszego środowiska, czy też zmianami i ociepleniem klimatu. Przyzwyczajamy się do nich, na szczęście nie do końca oznacza to, że jednak się na nie godzimy i zaprzestaliśmy starań o osiągnięcie pewnego stanu równowagi – pożądanego i uznawanego przez nas. Należy mieć nadzieję, że ten brak zgody pozwoli odbudować normalność, przyczyniając się przy tym do zakończenia wojny, wygrania z pandemią, a w końcu i poprawy klimatu.

Inaczej jest w przypadku technologii, tu wręcz pożądamy zmian i dążymy do nich. Przykładowo – stale odkrywamy i pogłębiamy zalety chmury, sztucznej inteligencji (AI) czy uczenia maszynowego i coraz chętniej poszukujemy nowych, lepszych rozwiązań. W tym aspekcie naszego życia, jak się wydaje, nieustannie będziemy pragnęli zmiany, będziemy się na nie godzili i chcieli więcej.

A skoro o zmianach technologicznych mowa, to zapraszam do rozmowy numeru z wiceprezesem ING Sławomirem Soszyńskim, który wskazuje, że w tym zakresie polska bankowość musi nadrabiać zaległości z ostatnich lat. Uważa on, że trochę osiedliśmy na laurach. Byliśmy innowacyjni, bardzo dobrze nam szło, więc stwierdziliśmy, że już nie musimy się tak bardzo rozwijać. Rynek przez ostatnie kilkanaście lat dynamicznie parł do przodu, a nam, w wielu przypadkach, wystarczyło zachowanie status quo. Innym problemem polskiej bankowości są wszelkie koszty regulacyjne, którymi obciążono banki, zamiast reinwestować fundusze w rozwój produktu i platform bankowych – podkreśla Sławomir Soszyński.

Kwestiom równowagi, tym razem gospodarczej, swój artykuł poświęcił prof. Marian Gorynia – zastanawia się nad tym, czy możliwa jest ekonomia umiaru. Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego wskazuje, że przybywa nam zagrożeń niebezpiecznych dla przetrwania cywilizacji. Pora zatem na działania, które – o ile nie zdołają ich zlikwidować, to przynajmniej maksymalnie oddalą je w czasie.

O równowadze ekonomicznej wspomina też w tym numerze dr Jakub Kwaśny. Zauważa, że jest ona najbardziej komfortową sytuacją. Czyli niskie – ale jednak – bezrobocie oraz niska – ale jednak – inflacja. Dziś problem polega na tym, że inflacja generowana jest głównie czynnikami zewnętrznymi, a nieporadna polityka makroekonomiczna władz centralnych ma ograniczoną skuteczność – podkreśla.

Życząc Państwu dużo równowagi na co dzień, zapraszam do analizy całego, sierpniowego numeru „Miesięcznika Finansowego BANK”.

Paweł Minkina
Redaktor naczelny
„Miesięcznika Finansowego BANK”

***

Pełne wydanie pisma jest dostępne w wersji papierowej (za pośrednictwem takich firm, jak: KolporterEmpikKiosk24Ruch SA, GLM Gajewski, Garmond Press SA) oraz elektronicznej (przez aplikację „BANK Miesięcznik Finansowy”, portal aleBank.pl oraz e-Kiosk).

Prenumerata: www.alebank.pl/Prenumerata

www.alebank.pl/category/bank/

#MiesięcznikBANK

#NajbliżejBANKowości