„Miesięcznik Finansowy BANK” – październik 2021 r. Szczególne wyzwanie dla polskiej gospodarki

„Miesięcznik Finansowy BANK” – październik 2021 r. Szczególne wyzwanie dla polskiej gospodarki
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Nie ma jednego spojrzenia na gospodarkę i jednej wybranej ścieżki jej rozwoju, a ekonomiści zawsze będą się spierać o najlepsze rozwiązania zapewniające optymalne tempo zmian gwarantujących stały wzrost koniunktury. Przykładem różnych modeli rozwoju jest obecna rywalizacja między dwiema potęgami gospodarczymi – Chinami i USA. Jeden wszakże wskaźnik zawsze budził szczególne obawy, nie tylko jako przedmiot analiz, sporów naukowców i praktyków, polityków czy bankowców, ale przede wszystkim jako najbardziej interesujący każdego obywatela. Tym wskaźnikiem jest wzrost poziomu cen.

Dziś chyba nie mamy żadnych wątpliwości, że nie tylko w krótkookresowej, ale także w dłuższej perspektywie to szczególne wyzwanie dla Polskiej gospodarki. O sposobach i potrzebie ograniczenia poziomu inflacji mówią dosłownie wszyscy – łącznie z prezesem NBP prof. Adamem Glapińskim, który na początku października wspomniał o potrzebie zmiany polityki monetarnej. Pierwsze decyzje w tym zakresie zostały już podjęte, a Rada Polityki Pieniężnej podwyższyła stopę referencyjną NBP do poziomu 0,50%. Wielu ekonomistów wskazuje, że reakcja ta jest dalece spóźniona, jednak niezwykle trudno jest dziś zdiagnozować przyszłość krajowej gospodarki i obecny etap cyklu koniunkturalnego.

Właśnie różne kierunki rozwoju poszczególnych krajów i wpływ takich czynników, jak inflacja, zmiany na rynku pracy, nowe technologie czy ochrona środowiska, są przedmiotem październikowego wydania „Miesięcznika Finansowego BANK”. Prof. Jerzy Hausner w wywiadzie numeru zwraca uwagę na ryzyko związane z większą aktywnością instytucji finansowych w zakresie obsługi długu publicznego kosztem kredytowania gospodarki. Wskazuje także, że dziś banki na świecie przestały pełnić ważną rolę, jaką jest oliwienie wzrostu gospodarczego. Zmniejszyło się również zapotrzebowanie na kredyt ze strony przedsiębiorstw. – Mamy zatem problem: obydwie strony dzisiaj siebie nie potrzebują – podkreśla prof. Jerzy Hausner.

Październik jest również miesiącem rozpoczynania roku akademickiego na polskich uczelniach. To okazja nie tylko do uroczystości i celebracji, ale również do szerszej diagnozy i spojrzenia bardziej przekrojowo na potrzeby i wyzwania edukacyjne w tak szybko zmieniającym się świecie. Dlatego zachęcam do lektury rozmowy z prof. Andrzejem Kaletą, rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, poświęconej wyzwaniom stojącym przed polskim przemysłem, trudnym w realizacji marzeniom związanym z budową w kraju globalnych czempionów, pogoni za Zachodem oraz zmianom w relacjach uczelni z biznesem.

Wyzwaniom ekologicznym, edukacyjnym, gospodarczym i społecznym poświęcony był, omawiany krótko w tym numerze, wykład inaugurujący rok akademicki na Politechnice Warszawskiej, wygłoszony przez Krzysztofa Pietraszkiewicza, przewodniczącego rady uczelni.

Publikujemy również dwa raporty specjalne – pierwszy poświęcony problematyce audytu i doradztwa, drugi zaś opisujący rynek usług płatniczych. W październikowym numerze znajdą Państwo również ranking – Liderzy Polskiej Bankowości Spółdzielczej 2020, prezentujący najlepsze banki spółdzielcze w minionym roku.

Zapraszam Państwa do lektury październikowego numeru.

Paweł Minkina
Redaktor naczelny
„Miesięcznika Finansowego BANK”

***

Pełne wydanie pisma jest dostępne w wersji papierowej (za pośrednictwem takich firm, jak: KolporterEmpikKiosk24Ruch SA, GLM Gajewski, Garmond Press SA) oraz elektronicznej (przez aplikację „BANK Miesięcznik Finansowy”, portal aleBank.pl oraz e-Kiosk).

Prenumerata: www.alebank.pl/Prenumerata

www.aleBank.pl/BANK

#MiesięcznikBANK

#NajbliżejBANKowości