„Miesięcznik Finansowy BANK” – maj 2019

„Miesięcznik Finansowy BANK” – maj 2019
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W majowym numerze „Miesięcznika Finansowego BANK” szczególnie polecamy cykl artykułów poświęconych problematyce bezpieczeństwa banków i ich klientów. Raport specjalny BEZPIECZEŃSTWO BANKÓW to odpowiedź na cyfrowe zagrożenia, które ewoluują i zaczynają przybierać coraz bardziej niebezpieczną formę.

Warto przeczytać opinie prof. Adama Glapińskiego o nowych zdaniach i zagrożonej pozycji banków centralnych w UE, a także wyniki sondy przeprowadzonej wśród kandydatów do Parlamentu Europejskiego, których spytaliśmy o ich pomysły na wzmocnienie UE na świecie, poziom regulacji, który powoduje niekonkurencyjność wielu branż gospodarki, a także o najlepszy moment na wprowadzenie nad Wisłą waluty euro. Na to pytanie odpowiedzieli nam: Marek Belka, Jerzy Buzek, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Bogdan Rzońca, Dariusz Rosati i Czesław Siekierski.

W szczególności polecamy:

„To nie jest tylko nasza bankowa chmura”

  • Wywiad przeprowadzony z Adamem Marciniakiem, wiceprezesem PKO BP, w którym ujawnia on wiele szczegółów Chmury Krajowej. Dowiemy się z niego o źródłach powstania tego projektu, ofercie dla firm spoza sektora bankowego, barierach prawnych, które PKOBP wraz z Polskim Funduszem Rozwoju pokonali, aby narodowa chmura stała się „realem”.

Prywatność w cyberfizycznym świecie”

  • Według opinii Wojciecha Cellarego prywatność jest niezbędna, aby zminimalizować prawdopodobieństwo ataków kryminalnych. Cyberprzestępcy intensywnie poszukują danych osobistych, aby łatwiej dotrzeć do potencjalnych ofiar i zminimalizować ryzyko wykrycia planowanego wykroczenia. Zapewnienie prywatności jest niezbędne do zminimalizowania podatności na kradzież tożsamości.

„Nowe cyberzagrożenia! Czy rzeczywiście groźne?”

  • Przestępcy zaczynają wykorzystywać nowe technologie – w tym sztuczną inteligencję – do doskonalenia i optymalizacji swoich działań. O nowych technikach ataków hakerów na prywatne i służbowe systemy informatyczne pisze Bohdan Szafrański.

„Nabywanie odporności”

  • Z uwagi na start w tym roku dyrektywy PSD2 polecamy przeczytanie artykułu Marcina Złocha, w którym opisuje przygotowania instytucji finansowych do obowiązku tzw. „silnego uwierzytelniania użytkowników”, co pomaga chronić się przed fraudami.

 „Zmiany w prawie bankowym mają charakter probiznesowy i prokonsumencki”

  • dr Maciej Kawecki z Ministerstwa Cyfryzacji, wybitny ekspert m.in. od RODO, tłumaczy, czym w świetle nowelizacji jest tzw. otwarty katalog danych potrzebny do oceny zdolności kredytowej klientów.

„Dlaczego banki są potrzebne w Europie?”

  • Piotr Gałązka ekspert od prawa unijnego ZBP pisze, że choć kryzys z lat 2008–2010 spowodował ingerencję rządów wielu państw dla ratowania banków, to obecna skala przeregulowania sektora bankowego nie ma rynkowego racjonalnego uzasadnienia. Co gorsze, zmniejsza konkurencyjność Unii na tle ich groźnych rywali z globalnej gospodarki.

Dobre zamknięcie roku na rynku kredytów mieszkaniowych”

  • Jacek Gieorgica prezentuje w swoim artykule najnowszy raport dotyczący stanu rynku kredytów hipotecznych oraz trendów w finansowaniu tej dziedziny gospodarki.

Co drugi Polak ma problem z wiedzą finansową

  • Michał Polak z ZBP publikuje wyniki badań przeprowadzonych przez Warszawski Instytut Bankowości (WIB) oraz Fundację Giełdy Papierów Wartościowych (FGPW) zaprezentowanych na II Kongresie Edukacji Finansowej. Wnioski płynące z tego badania są alarmujące: nasi rodacy mają największy problem z nauczeniem się reguł cyberbezpieczeństwa (aż 65%! ankietowanych). To ważny głos w dyskusji o zmianie modeli edukacji w Polsce, gdyż do tej pory problemy wiedzy o ekonomii były traktowane po macoszemu.

 

Zapraszamy do lektury!

Redakcja

„Miesięcznika Finansowego BANK”