„Miesięcznik Finansowy BANK” – luty 2023: ekologia i inflacja

 „Miesięcznik Finansowy BANK” – luty 2023: ekologia i inflacja
Źródło: BANK.pl
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Według ekonomistów, kluczowym wskaźnikiem determinującym najbliższe 12 miesięcy będzie poziom inflacji. W polskich realiach szczyt inflacji ma przypadać na pierwszy kwartał roku, po tym okresie poziom cen, chociaż będzie wzrastał powyżej celu, to jednak jego dynamika ma okazać się zdecydowanie mniejsza, powracając do poziomów jednocyfrowych.

Wkroczyliśmy w rok 2023 z wyjątkowo dużą liczbą zmiennych w zakresach gospodarczym, politycznym, czy też społecznym.

Co więcej, stale zwiększał się będzie również poziom ryzyka związanego z wpływem zmian klimatu na naszą codzienność, a powrót do stanu równowagi w tym kluczowym cywilizacyjnie obszarze jest coraz bardziej złożony i niepewny. Wydaje się, że liderom politycznym brakuje determinacji, która pozwoliłaby działać proporcjonalnie do poziomu degradacji środowiska.

Paradoksalnie jednak obserwowany obecnie kryzys energetyczny może się dobrze przysłużyć dyskusji w zakresie ekologii. Jak wskazuje dr inż. Krystian Szczepański, dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego (patrz str. 30) dzięki temu, że tak daje się we znaki zaczynamy dostrzegać konieczność zmiany naszego postępowania. Zaczęliśmy oszczędzać energię, a także przeformułowywać sposób myślenia, w efekcie czego transformacja energetyczna może przyspieszyć. Może to być jeden z pozytywnych efektów obecnego kryzysu.

Jednocześnie wydaje się, że w najbliższych latach będziemy musieli się zastanowić, co zrobić z energetyką węglową. Jakie działania wdrożyć, żeby była jak najmniej szkodliwa dla środowiska i klimatu, bo chyba to węgiel będzie takim paliwem przejściowym, które pozwoli w perspektywie 8-10 lat przejść na źródła docelowe. Proces transformacji będzie dzięki temu o wiele szybszy, jednak obecnie największym wyzwaniem jest właściwy dobór rozwiązań, dzięki którym energetyka węglowa byłaby jak najmniej szkodliwa dla środowiska i klimatu – podkreśla dr Krystian Szczepański.

Według styczniowej analizy Global Risks Report 2023 Światowego Forum Ekonomicznego w Davos niepowodzenie dotychczasowych działań na rzecz klimatu jest pierwszym długoterminowym globalnym zagrożeniem. W perspektywie krótkoterminowej, jak oceniają twórcy raportu, największym zagrożeniem jest z kolei inflacja.

Prof. Marian Gorynia, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego podkreśla, że trzeba zrobić wszystko, aby inflację opanować. Jej szkodliwy wpływ na przebieg procesów gospodarczych jest bowiem niepodważalny – poczynając od hamowania wzrostu i rozwoju gospodarczego, poprzez pogłębianie nierówności, aż po narastanie konfliktów wynikających ze spirali cenowo-płacowej.

Często jednak zalecenia ekonomiczne nie idą w parze z logiką rywalizacji politycznej, co jest szczególnie widoczne w latach wyborczych – zauważa prof. Marian Gorynia.

Zachęcam do lektury lutowego numeru „Miesięcznika Finansowego BANK”. Prezentujemy w nim możliwe scenariusze gospodarcze, omawiamy też perspektywy ekonomiczne na rok bieżący i najbliższe lata.

Paweł Minkina

Redaktor naczelny

„Miesięcznika Finansowego BANK”

***

Pełne wydanie pisma jest dostępne w wersji papierowej (za pośrednictwem takich firm, jak: Kolporter, Empik, Kiosk24, Ruch SA, GLM Gajewski, Garmond Press SA) oraz elektronicznej (przez aplikację „BANK Miesięcznik Finansowy”, portal BANK.pl oraz e-Kiosk).

Prenumerata: www.BANK.pl/Prenumerata       www.BANK.pl/BANK          #MiesięcznikBANK 

Źródło: BANK.pl