Miesięcznik Finansowy BANK – lipiec 2020

Miesięcznik Finansowy BANK – lipiec 2020
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W lipcowym numerze publikujemy ranking banków działających w Polsce, piszemy też o płatnościach bezgotówkowych i roli, jaką w ich popularyzacji odgrywa Fundacja Polska Bezgotówkowa. Jeden z raportów poświęciliśmy bancassurance w bankowości spółdzielczej.

Jerzy Kwieciński, prezes zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, mówi o bezpieczeństwie energetycznym kraju, ale także poszczególnych gospodarstw domowych. Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, wyjaśnia zaś jak banki wspierają polskich przedsiębiorców w kryzysie wywołanym pandemią.

Warto przeczytać:

Bezpieczeństwo energetyczne to zadanie wagi strategicznej

Na przestrzeni pięciu lat ceny za paliwo gazowe obniżyły się zatem niemal o jedną piątą. Dla gospodarstwa domowego, które korzysta z gazu do ogrzewania domu jednorodzinnego, oznacza to oszczędności na rachunkach za gaz na poziomie średnio 1740 zł. To są znaczące pieniądze w budżecie rodziny, a w gospodarce dodatkowy impuls do transformacji energetycznej – podkreśla dr Jerzy Kwieciński, prezes zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.

Wspólnie pomagamy tworzyć możliwości inwestycyjne

Cały sektor bankowy od kilku miesięcy wspiera polskich przedsiębiorców. Wspólnie pomagamy podtrzymywać ich płynność finansową i tworzyć możliwości inwestycyjne. Instrumenty, które wypracowaliśmy, są z pewnością wsparciem dla nich, próbujemy też stworzyć mechanizmy, które umożliwią nam „popchnięcie” gospodarki do przodu – zaznacza Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

Ranking polskich banków

Kiedy jest źle, mamy nadzieję, że będzie lepiej. Nawet i dziś – w dobie pandemii – nikt nie załamuje rąk i się nie poddaje. Zwłaszcza banki. Ich kierownictwo doskonale zdaje sobie sprawę, że choć nade wszystko winno dbać o swój bank, to pod żadnym pozorem nie można zapominać o gospodarce i klientach.

Mobilne szanse i zagrożenia

Urządzenia mobilne stanowią dziś już nie tylko uzupełnienie klasycznej bankowości elektronicznej, dostępnej z poziomu komputera, ale coraz częściej stają się samoistnym kanałem komunikacji z klientem. Centrum dowodzenia osobistymi finansami, przeniesione do smartfonu, otwiera nowe możliwości zarówno przed użytkownikami, jak i dostawcami usług. Niestety, wraz z komfortem i łatwością obsługi pojawiają się nieznane dotąd zagrożenia.

Brexit – bezsens czy bravado?

Rozważania wokół efektów brexitu zapewne już wkrótce odsuną na bok dyskusje dotyczące zachowań państw w czasie i po pandemii. Początki wolności od Unii mogą okazać się dla brytyjskiej gospodarki nad wyraz trudne. Przyszłoroczny paraliż gospodarczy przy PKB oscylującym wokół poziomu 0%, w ślad za prognozowanym jego tąpnięciem na koniec br. na poziomie -12,8% wydaje się nieunikniony.

Polska Bezgotówkowa

Okres pandemii przyniósł – co jest także zasługą Fundacji Polska Bezgotówkowa – wymierną zmianę w obszarze płatności, zwłaszcza form bezgotówkowych. Wcześniej nikt nie mógł prognozować tak powszechnej mobilizacji społeczeństwa w tym zakresie, bo też nikt nie przewidział postępów samej epidemii oraz jej konsekwencji dla gospodarki.

PSD2: szansa czy zagrożenie?

Banki w Europie Środkowej można podzielić na dwie grupy: instytucje podejmujące wyzwanie i minimalistów. Taki wniosek płynie z badania przeprowadzonego przez Deloitte, a dotyczącego stopnia dostosowania poszczególnych banków do wymogów dyrektywy PSD2.

Zapraszamy do lektury!

Redakcja

„Miesięcznika Finansowego BANK”

***

Pełne wydanie pisma jest dostępne w wersji papierowej (za pośrednictwem takich firm, jak: Kolporter, Empik, Kiosk24, Ruch SA, GLM Gajewski, Garmond Press SA) oraz elektronicznej (przez aplikację „BANK Miesięcznik Finansowy”, portal aleBank.pl oraz e-Kiosk).

Prenumerata: www.alebank.pl/Prenumerata

www.aleBank.pl/BANK                                #MiesięcznikBANK                          #NajbliżejBANKowości