„Miesięcznik Finansowy BANK” – grudzień 2022. Niespełnienia kryzysowych prognoz

„Miesięcznik Finansowy BANK” – grudzień 2022. Niespełnienia kryzysowych prognoz
Źródło: BANK.pl
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Mijający rok przyniósł dwa wydarzenia, które można określić jako czarne łabędzie – a więc mało prawdopodobne zdarzenia, istotnie zmieniające kierunek rozwoju gospodarki. W tych kategoriach określiłbym agresję Rosji na Ukrainę, bo chociaż specjaliści zapewne mogli spodziewać się dalszej eskalacji w tym rejonie, to jednak skala rosyjskich zbrodni dalece wykracza poza jakiekolwiek predykcje i wyobrażenia.

Drugim zdarzeniem, które – chociaż znacząco powiązane z pierwszym – było równie trudne do przewidzenia, jest postawa obywateli Ukrainy i bohaterska obrona kraju.

Te dwa czynniki zdecydowały o ekonomicznym obrazie całego roku 2022 – m.in. inflacji, zmianach na rynku energii, nieciągłości dostaw, a w konsekwencji o powolnym dążeniu gospodarki w kierunku kryzysowym.

Miniony rok udowodnił kruchość i słabość autorytarnej polityki opartej wyłącznie na strachu, pokazał potrzebę usamodzielnienia się Europy w wymiarze energetycznym i wzmocnienia w kontekście politycznym.

Z jednej strony, należy skrytykować wielu liderów politycznych za krótkowzroczność oraz brak mądrej strategii wzmacniającej stabilność regionu.

Z drugiej zaś chwali się solidarność większości krajów i udzielone Ukrainie wsparcie, które na obecnym etapie spaja i wzmacnia Unię Europejską i jest z pewnością trudną lekcją pokory dla samego agresora.

Dla większości gospodarek główną lekcją do odrobienia będzie ograniczenie Inflacji. To właśnie tej tematyce poświęcone jest wydanie grudniowe miesięcznika – o walce z inflacją wypowiada się m.in. prof. Joanna Tyrowicz członek RPP, zaś o funkcjonowaniu banków w zmiennych warunkach ekonomicznych mówi Piotr Kwiatkowski – prezes Zarządu Credit Agricole Bank Polska; natomiast dr hab. Beata Majecka, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, skupia się na tematyce równowagi gospodarczej.

Zachęcam do analizy całego grudniowego numeru „Miesięcznika Finansowego BANK” oraz do systematycznego odwiedzania nowej domeny internetowej – portalu BANK.pl.

Dziś trudno oszacować długofalowy wpływ wojny na światową gospodarkę, zachowując optymizm, należy mieć jednak nadzieję, że wydarzenia roku 2022 wpłyną na najbliższe dziesięciolecia, spajając relacje krajów demokratycznych, pozwolą odbudować zniszczona Ukrainę i zapoczątkują demokratyczne zmiany w Rosji.

Paweł Minkina

Redaktor naczelny

„Miesięcznika Finansowego BANK”

***

Pełne wydanie pisma jest dostępne w wersji papierowej (za pośrednictwem takich firm, jak: Kolporter, Empik, Kiosk24, Ruch SA, GLM Gajewski, Garmond Press SA)

oraz elektronicznej (przez aplikację „BANK Miesięcznik Finansowy”, portal BANK.pl oraz e-Kiosk).

Prenumerata: www.BANK.pl/Prenumerata    www.BANK.pl/BANK         #MiesięcznikBANK

Źródło: BANK.pl