„Miesięcznik Finansowy BANK” – grudzień 2021. Niech spełnią się wyłącznie optymistyczne prognozy

„Miesięcznik Finansowy BANK” – grudzień 2021. Niech spełnią się wyłącznie optymistyczne prognozy
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W roku ubiegłym naturalnym tematem przewodnim przekładającym się na realia gospodarcze był rozwój i skutki pandemii. W mijającym roku prócz skutków ekonomicznych wirusa COVID-19 dołączył nowy problem nienotowany w gospodarce krajowej i europejskiej od wielu lat – był nim wzrost wskaźnika cen.

O ile pandemia bezsprzecznie w ekonomii okazała się swoistym czarnym łabędziem zmieniającym zasady gry, to już o inflacji tak powiedzieć nie możemy. Potencjalny wzrost cen był wskazywany z wyprzedzeniem jako skutek szybkiego odmrażania gospodarki i wdrażania wielu pakietów pomocowych. Niektórzy ekonomiści podkreślali również dość niską bazę z ubiegłego roku (wynikającą z zamrożenia cen w okresie lockdownu), a także problemy odnoszące się do łańcuchów dostaw. Inflację spotęgował wzrost kosztów energii, a wspierała dość konserwatywna polityka banków centralnych.

Chociaż inflacja czarnym łabędziem nie jest, to obecnie w pewnym zakresie możemy ją jednak porównać do pandemii, gdyż bardzo trudno przewidzieć jej skalę, dynamikę, okres oddziaływania oraz zakres potencjalnych skutków gospodarczych. W konsekwencji inflacji i polityki banków centralnych zmieniają się także realia funkcjonowania sektora bankowego. W grudniowym wydaniu „Miesięcznika Finansowego BANK” o problemie inflacji mówi m.in. prof. Ryszard Bugaj, który w zakresie jej predykcji z rozwagą podkreśla że wszyscy ci, którzy z łatwością wypowiadają się na ten temat, trochę nadużywają wiarygodności swoich oświadczeń.

Naukowe spojrzenie na zachodzące zmiany w gospodarce zaprezentował także prof. Marian Gorynia – podkreślił on, że w sprawach gospodarczych powinniśmy w większym stopniu kierować się wiedzą uzyskaną w trakcie systematycznie prowadzonych badań naukowych, aniżeli polegać na przypuszczeniach często opartych na anegdocie czy emocjach.

W wywiadzie miesiąca Karol Sadaj, zarządzający Aion Bankiem, pokazuje inne ścieżki rozwoju bankowości oraz oczekiwania klientów odnoszące się do struktury usług i przyszłości sektora bankowego. W tym numerze znajdziecie Państwo również m.in. gospodarcze podsumowanie roku przez głównych ekonomistów banków. Mam nadzieję, że całe wydanie będzie dla Państwa przedmiotem ciekawych refleksji związanych ze zmianami gospodarczymi, które obserwowaliśmy w mijającym roku, jak również przyniesie interesujące przemyślenia dotyczące przyszłości.

W imieniu redakcji „Miesięcznika Finansowego BANK” życzę, by Święta Bożego Narodzenia były dla Państwa okresem odpoczynku i zadumy, czasem spędzonym w gronie najbliższych. W nadchodzącym Nowym Roku przede wszystkim życzymy zdrowia, zaś gdy idzie o ekonomię, to mamy nadzieję, że będzie to okres zrównoważonego stabilnego rozwoju gospodarczego, a spełniać będą się wyłącznie te dobre prognozy i scenariusze rynkowe.

Paweł Minkina
Redaktor naczelny
„Miesięcznika Finansowego BANK”

***

Pełne wydanie pisma jest dostępne w wersji papierowej (za pośrednictwem takich firm, jak: KolporterEmpikKiosk24Ruch SA, GLM Gajewski, Garmond Press SA) oraz elektronicznej (przez aplikację „BANK Miesięcznik Finansowy”, portal aleBank.pl oraz e-Kiosk).

Prenumerata: www.alebank.pl/Prenumerata

www.aleBank.pl/BANK

#MiesięcznikBANK

#NajbliżejBANKowości