„Miesięcznik Finansowy BANK” – czerwiec 2021. Katalizator gospodarki.

„Miesięcznik Finansowy BANK” – czerwiec 2021. Katalizator gospodarki.
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zarówno krajowa, jak i światowa gospodarka po ponad rocznym letargu wybranych jej gałęzi powraca do przedpandemicznej dynamiki. Perspektywy, a także kierunek rozwoju wciąż jednak nie są do końca jasne, a zachowania konsumentów po tym trudnym okresie mogą przynieść nieprzewidywalne zwroty. Wybrane branże, dotkliwie dotknięte w tym czasie, będą ostrożnie odnosiły się do kwestii otwarcia gospodarki, zaś te obszary, które charakteryzowały się wyjątkową dynamiką rozwoju będą starały się jeszcze bardziej wzmocnić pozycję rynkową. W tym kontekście optymistycznie należy podejść do wyników sektora bankowego w I kw. br., który sygnalizuje – chociażby poprzez mniejsze odpisy na ryzyko kredytowe – stabilną sytuację przedsiębiorstw i gospodarstw domowych.

Chociaż obciążona fiskalnie i regulacyjnie branża bankowa natrafia w Polsce na istotne ograniczenia rozwojowe, to patrzy ona pozytywnie na rozwój całej gospodarki w drugiej połowie roku. Całkiem dobrze wyglądają prognozy koniunktury bankowców zaprezentowane pod koniec maja – wskaźniki prognozy półrocznej odnoszące się do gospodarki kraju zanotowały jedne z największych w swojej historii wzrostów.

W prezentowanym numerze, o optymistycznych prognozach gospodarczych, a także perspektywie cyfryzacji bankowości i ekosystemie usług pozabankowych opowiada, w wywiadzie numeru, Iwona Duda, prezes zarządu Alior Banku. Z kolei o europejskiej bankowości, lekcji wypływającej z pandemii, rywalizacji z potentatami technologicznymi, a także roli sektora bankowego w relokacji zasobów mówi dyrektor generalny Europejskiej Federacji Bankowej – Wim Mijs.

Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, Paweł Borys, przedstawia priorytety dla krajowej gospodarki, wyzwania wynikające z transformacji energetycznej kraju, a także „japonizacji” gospodarek Europy Zachodniej. Czerwcowy numer miesięcznika prezentuje również ciekawe poglądy przedstawicieli świata nauki. Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie prof. dr hab. Piotr Wachowiak opowiada o zadaniach menedżerów, empatii przebijającej się przez wyniki finansowe, roli CSR i ESG w rozwoju przedsiębiorstw oraz szansach, jakie niosą nadchodzące w gospodarce zmiany. Z kolei prof. Piotr Płoszajski wskazuje na przewagi rynkowe, które można wypracować poprzez wykorzystywanie technologii i koncepcji zaczerpniętych z różnych dziedzin i obszarów, a także połączenie ich w unikalny model biznesowy. Jak wskazuje – przewagę rynkową daje już samo zrozumienie tej zasady. Dr hab. Jakub Górka mówi o przyszłości sztucznej inteligencji oraz jej wpływie na rynek pracy i gospodarkę, przedstawia także wyzwania związane z robotyzacją przemysłu i rozwojem sektora finansowego.

W najnowszym numerze prezentujemy również wyniki „XXVI Rankingu Banków Miesięcznika Finansowego BANK”. Tegoroczna edycja tego zestawienia tradycyjnie skoncentrowana była na porównaniu wyników osiągniętych przez banki działające na polskim rynku w przeciągu ostatnich dwóch lat. Aktualny ranking ze względu na specyfikę okresów, a więc lat 2019 i 2020, stanowił pewne wyzwanie, ma zatem dość specyficzny charakter.

Zapraszam Państwa do lektury najnowszego wydania Miesięcznika Finansowego BANK.

Paweł Minkina
Redaktor Naczelny
„Miesięcznika Finansowego BANK”

***

Pełne wydanie pisma jest dostępne równieżw wersji papierowej (za pośrednictwem takich firm, jak: Kolporter, Empik, Kiosk24, Ruch SA, GLM Gajewski, Garmond Press SA) oraz elektronicznej (przez aplikację „BANK Miesięcznik Finansowy”, portal aleBank.pl oraz e-Kiosk).

Prenumerata: www.alebank.pl/Prenumerata

www.aleBank.pl/BANK                               

#MiesięcznikBANK                         

#NajbliżejBANKowości