Miesięcznik Finansowy BANK – czerwiec 2020

Miesięcznik Finansowy BANK – czerwiec 2020
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Czerwcowy numer poświęciliśmy cyfrowej rewolucji w bankowości, dokładniej zaś bezpieczeństwu instytucji finansowych i ich klientów. Piszemy także o dniu dzisiejszym i przyszłości bankowości spółdzielczej w Polsce.

Minister Wojciech Murdzek mówi o współpracy naukowców z przedsiębiorcami, zaś p.o. prezesa zarządu Banku Pekao, Leszek Skiba, podkreśla, że bankowcy, dbając o swój bank, nigdy nie powinni zapominać o wspieraniu klientów i gospodarki.

Warto przeczytać:

Doktoraty wdrożeniowe szansą na pogłębienie współpracy biznesu i nauki

W trzeciej edycji programu wprowadziliśmy dodatkowy moduł „Doktorat wdrożeniowy II – sztuczna inteligencja”, w ramach którego wspieramy przygotowywanie prac przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji w procesach technologicznych lub społecznych, w tym związanych z cyberbezpieczeństwem. To odpowiedź na potrzeby rynku, a także szansa dla rozwijania innowacji naukowych w zakresie technologii informatycznych – zaznacza minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek.

Myśląc o sukcesie banku, nie wolno zapominać o gospodarce i klientach

Wszelkie nasze aktywności niosą za sobą ogromną odpowiedzialność. To banki w dużej mierze będą współuczestniczyły w restarcie polskiej gospodarki, odpowiednim finansowaniu i zabezpieczeniu setek tysięcy firm – mówi Leszek Skiba, p.o. prezesa zarządu Banku Pekao SA.

Oszczędzanie na bezpieczeństwie to skręt w ślepą uliczkę

Lockdown wywołany przez pandemię koronawirusa wysłał bardzo dużo ludzi do pracy, a dzieci do nauki w domu. Tym samym jeszcze nigdy wcześniej pytania o zabezpieczenie przed cyberatakami nie były tak aktualne. Kwestią otwartą pozostaje to, czy cyberbezpieczeństwem lepiej zająć się samemu, czy efektywniej będzie to zlecić komuś z zewnątrz.

[comapny_posts]

Wirusów ci u nas dostatek

Pandemia nawet na chwilę nie powstrzymała cyberprzestępców. Co gorsza – niebezpieczny wirus stał się wręcz nową inspiracją dla hakerów i oszustów internetowych. Nie tylko tworzą całkiem nowe strategie kryminalnych działań, ale i na wielką skalę rozbudowują dotychczas stosowane.

Wyrafinowane zabezpieczenia nie obronią przed człowiekiem

O ile bankowe systemy IT są z reguły wszechstronnie testowane i poddawane regularnym audytom bezpieczeństwa, to komputery czy smartfony klientów stanowią dla cyberprzestępców znacznie łatwiejszy cel. Zwłaszcza gdy atak wsparty jest narzędziami z zakresu socjotechniki.

Bomby zegarowe

Nagłe przejście w tryb pracy zdalnej to dla firmy duże wyzwanie. Podstawowym zadaniem jest w takiej sytuacji zapewnienie pracownikom środków, by mogli swoje obowiązki wykonywać z domu – czy to poprzez przekazanie im służbowego komputera, czy przygotowanie odpowiedniej infrastruktury. Jednak priorytetem powinno być zapewnienie bezpieczeństwa danych.

Poważne wyzwania wymagają adekwatnych odpowiedzi

W połowie 2020 r. przed bankami spółdzielczymi wiele poważnych wyzwań i zagrożeń. A jakby tego było mało, ciąży na nich wielka odpowiedzialność – za ich klientów: blisko milionową rzeszę indywidualnych i ok. 20% małych i średnich przedsiębiorstw.

Gdzie jest cena równowagi?

Stabilność w gospodarce i finansach jest dużą wartością. Pomaga ona właściwie określić cenę równowagi dla popytu i podaży. W warunkach, w których banki centralne decyzją administracyjną próbują przesuwać tą cenę zadanie to jest znacznie trudniejsze i łatwiej o pomyłkę.

Efekt zero

Zerowe stopy procentowe w Polsce wymuszą zmianę naszych przyzwyczajeń. Być może los dał nam szansę nauki tzw. kultury inwestowania, jaką mają bardziej rozwinięte społeczeństwa od dawna przyzwyczajone do niskich stóp procentowych.

Zapraszamy do lektury!

Redakcja

„Miesięcznika Finansowego BANK”

***

Pełne wydanie pisma jest dostępne w wersji papierowej (za pośrednictwem takich firm, jak: Kolporter, Empik, Kiosk24, Ruch SA, GLM Gajewski, Garmond Press SA) oraz elektronicznej (przez aplikację „BANK Miesięcznik Finansowy”, portal aleBank.pl oraz e-Kiosk).

Prenumerata: www.alebank.pl/Prenumerata

www.aleBank.pl/BANK                                #MiesięcznikBANK                          #NajbliżejBANKowości

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK