Michał Leski

Michał Leski
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Członek Zarządu

Bank Pocztowy S.A.

Członek Zarządu Banku Pocztowego S.A.

Delegowany przez Radę Nadzorczą do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Banku Pocztowego SA

Dyrektor Biura Prawnego i Nadzoru Właścicielskiego w Centrali Poczty Polskiej S.A. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie.

Posiada długoletnie doświadczenie w zakresie nadzoru korporacyjnego i obsługi prawnej podmiotów sektora finansowego, a także w pracach rad nadzorczych spółek z kapitałem państwowym oraz prywatnym.

Doktor nauk prawnych (Instytut Nauk Prawnych PAN), absolwent  Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej oraz studiów ExecutiveMBA w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie i Apsley Business School – London.