MFW: prognozy dynamiki światowego PKB na 2020 r. w dół, przed nami najgorsza recesja od czasów Wielkiego Kryzysu?

MFW: prognozy dynamiki światowego PKB na 2020 r. w dół, przed nami najgorsza recesja od czasów Wielkiego Kryzysu?
Fot. stock.adobe.com/denisismagilov
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Pandemia ma więcej negatywnych skutków dla gospodarki niż dotychczas prognozowano, a odbicie gospodarcze będzie wolniejsze niż wcześniej sądzono - ocenił Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) w czerwcowej edycji World Economic Outlook.
#MFW: jest bardzo prawdopodobne, iż w tym roku światowa gospodarka doświadczy najgorszej recesji od czasów Wielkiego Kryzysu #PKB #gospodarka #koronawirus #COVID19

„Prognozuje się, że globalny spadek PKB wyniesie 4,9 proc. w 2020 r., o 1,9 pp. poniżej prognozy z kwietnia 2020 r. (…) Przewiduje się, że ożywienie będzie bardziej stopniowe niż wcześniej przewidywano. W 2021 roku globalny wzrost prognozowany jest na 5,4 proc.” – napisano w raporcie MFW.

Globalna aktywność zmaleje w drugim kwartale 2020 r.

„Oczekuje się, że globalna aktywność zmaleje w drugim kwartale 2020 r., a następnie wzrośnie. (…) Wydaje się, że konsumpcja będzie stopniowo rosła w przyszłym roku i oczekuje się, że inwestycje również wzrosną, ale pozostaną nadal na niskim poziomie. Prognozuje się, że globalny PKB w całym roku 2021 przekroczy poziom z 2019 r.” – dodano.

Prawdopodobne, że światowa gospodarka doświadczy najgorszej recesji od czasów Wielkiego Kryzysu

MFW podał, że jest bardzo prawdopodobne, iż w tym roku światowa gospodarka doświadczy najgorszej recesji od czasów Wielkiego Kryzysu.

„Przewiduje się, że spadek PKB w gospodarkach rozwiniętych wyniesie 8,0 procent w 2020 r. Wydaje się, że w pierwszej połowie roku nastąpił większy niż oczekiwano spadek aktywności gospodarczej, z oznakami dobrowolnego dystansowania jeszcze przed wprowadzeniem środków dystansowania społecznego. Sugeruje to również bardziej stopniowe ożywienie w drugiej połowie roku, ponieważ strach przed zarażeniem prawdopodobnie będzie trwał” – napisano w projekcji.

Czytaj także: Bank Światowy: w 2020 r. najgorsza recesja od II wojny światowej, PKB Polski spadnie o 4,2 proc. >>>

„W przypadku rynków wschodzących i rozwijających się spadek działalności gospodarczej, spowodowany zakłóceniami krajowymi wpisuje się w pesymistyczny scenariusz z kwietniowej prognozy. Obniżenie prognozy wzrostu PKB odzwierciedla również większe skutki uboczne wynikające ze słabszego popytu zewnętrznego” – dodano.

Prognozy obarczone dużą dozą niepewności

MFW podał, że prognozy są obarczone dużą dozą niepewności.

„Prognoza zależy od głębokości spowolnienia w II kw. 2020 r., a także od wielkości i trwałości niekorzystnego szoku. (…) Fundamentalna niepewność związana z rozwojem pandemii jest kluczowym czynnikiem kształtującym perspektywy gospodarcze i utrudniającym scharakteryzowanie bilansu ryzyka” – wskazywano w raporcie.

Czytaj także: Gospodarka strefy euro w I kw. skurczyła się o 3,6 proc. kdk >>>

„Ogniska pandemii mogą się pojawiać się w miejscach, które wydają się mieć szczyt infekcji za sobą, wymagając ponownego nałożenia przynajmniej niektórych środków ograniczających rozprzestrzenianie koronawirusa. (…) Natomiast pogorszenie koniunktury może być mniej dotkliwe niż przewidywano, jeżeli normalizacja gospodarcza będzie postępować szybciej niż obecnie oczekuje się w krajach, które zostały ponownie otwarte” – dodano.

Analitycy wymienili w WEO wiele czynników ryzyka dla prognozy, wśród nich m.in.:

bankructwa firm i bezrobotnych, którzy trwale mogą opuścić rynek pracy;

globalna rekonfiguracja łańcuchów dostaw, która może wpłynąć na wydajność;

oddzielenie między wycenami aktywów a perspektywami dla działalności gospodarczej;

dobrowolne dystansowanie społeczne, które może wpłynąć na wydatki.

Dwa alternatywne scenariusze

W publikacji MFW opublikowano dwa alternatywne scenariusze dla bazowej prognozy.

„W alternatywnym scenariuszu, w którym środki dystansowania społecznego w drugiej połowie 2020 r. skutecznie powstrzymają rozprzestrzenianie się wirusa, pojawi się większe zaufanie i szybszy powrót do normalności, a globalny wzrost PKB poprawi się w stosunku do linii bazowej o około pół punktu procentowego w 2020 r.” – podano w WEO.

„W przypadku drugiej fali pandemii, wprowadzenie ponownie środków ograniczających będzie prowadzić do zmniejszenia światowego PKB o około 4,9 proc. w 2021 r. w stosunku do stanu początkowego” – dodano.

 Prognoza z VI’20 Różnica vs prognozy z IV ’20 
 2020202120202021
Świat-4,95,4-1,9-0,4
Gospodarki rozwinięte-84,8-1,90,3
USA-84,5-2,1-0,2
Strefa euro-10,26-2,71,3
Japonia-5,82,4-0,6-0,6
Gospodarki rozwijające się i rynki wschodzące-35,9-2-0,7
Rosja-6,64,1-1,10,6
Rozwijająca się Azja-0,87,4-1,8-1,1
Chiny18,2-0,2-1
Indie-4,56-6,4-1,4

MFW podtrzymuje prognozy dla Polski

Międzynarodowy Fundusz Walutowy podtrzymał w czerwcowych prognozach, że PKB Polski w 2020 r. spadnie o 4,6 proc., a w 2021 r. wzrośnie o 4,2 proc., w obu przypadkach bez zmian względem prognoz z kwietnia br. Jednocześnie MFW mocno obniżył prognozy globalnego wzrostu i w największych gospodarkach.

Raport nie zawiera innych wskaźników makro dla Polski, ani uzasadnienia dla prognoz PKB.

Dla gospodarki globalnej MFW zrewidował prognozę recesji na 2020 r. do -4,9 proc., o 1,9 pkt. proc. niżej względem prognozy z kwietnia 2020 r., a w 2021 roku prognozuje odbicie do +5,4 proc. (-0,4 pkt. proc.).

Poniżej szacunki MFW dla wybranych krajów i regionów.

 Prognoza z VI ’20 Różnica vs prognozy z IV ’20 
 2020202120202021
Świat-4,95,4-1,9-0,4
Gospodarki rozwinięte-84,8-1,90,3
USA-84,5-2,1-0,2
Strefa euro-10,26-2,71,3
Japonia-5,82,4-0,6-0,6
Gospodarki rozwijające się i rynki wschodzące-35,9-2-0,7
Rosja-6,64,1-1,10,6
Rozwijająca się Azja-0,87,4-1,8-1,1
Chiny18,2-0,2-1
Indie-4,56-6,4-1,4

Źródło: PAP BIZNES