mBank: zysk netto grupy w III kw. wyniósł 26,6 mln zł; „prawdopodobieństwo wystawienia banku na sprzedaż bardzo niskie”

mBank: zysk netto grupy w III kw. wyniósł 26,6 mln zł; „prawdopodobieństwo wystawienia banku na sprzedaż bardzo niskie”
Fot. mBank
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zysk netto grupy mBanku w trzecim kwartale 2021 roku spadł do 26,6 mln zł z 100,6 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się 47 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 18,1 mln zł.

Oczekiwania ośmiu biur maklerskich co do zysku netto za III kwartał wahały się od 1,6 mln zł do 48 mln zł.

Zysk netto banku spadł 74 proc. rdr i 76 proc. kdk.

Po III kwartałach 2021 roku zysk grupy mBanku wzrósł do 452,4 mln zł z 278,5 mln zł rok wcześniej.

Czytaj także: mBank z nową strategią: chce być organizacją w pełni neutralną dla klimatu najpóźniej do 2050 r. >>>

Wpływ na wyniki miały rezerwy związane z kredytami walutowymi w CHF

Bank zapowiadał wcześniej, że wpływ na wyniki III kwartału będą miały rezerwy związane z kredytami walutowymi w CHF. Koszty ryzyka prawnego związanego z tymi kredytami wzrosły do 436,8 mln zł z 248,5 mln zł w II kwartale 2021 roku. Bank zapowiadał, że pomimo tych rezerw osiągnie w III kwartale zysk.

„Wzrost wpływu ryzyka prawnego w okresie trzech kwartałów 2021 roku wynikał głównie z większego niż się spodziewano napływu nowych spraw w III kwartale 2021 roku, zastosowania korekty zarządczej (w wysokości 200 mln zł) ze względu na utrzymującą się niepewność co do dalszego rozwoju orzecznictwa w sprawach frankowych oraz utworzenia rezerwy na pozew zbiorowy dotyczący klauzul waloryzacyjnych zawartych w umowach kredytów hipotecznych i mieszkaniowych w CHF” – napisano w raporcie.

Propozycja ugód

mBank podał, że nie podjął decyzji o zaproponowaniu klientom porozumień według propozycji Przewodniczącego KNF ani nie podjął żadnych kroków w celu uzyskania jakichkolwiek zgód korporacyjnych w tej sprawie.

„Będzie to przedmiotem dalszej analizy i dyskusji z organami nadzoru. Bank nie uwzględnił propozycji Przewodniczącego KNF w kwocie wpływu ryzyka prawnego związanego z portfelem kredytów indeksowanych” – napisano w raporcie.

Czytaj także: Kredyty frankowe: mBank przygotowuje się do pilotażu ugód, pracuje nad rozwiązaniem KNF i własnym >>>

mBank obecnie zakłada, że około 24 proc. kredytobiorców walutowych (tj. 19,8 tys. kredytobiorców posiadających zarówno aktywne, jak i spłacone kredyty) złożyło lub złoży pozew przeciwko bankowi. Po II kwartale bank zakładał, że będzie to około 22 proc. kredytobiorców.

mBank poinformował, że pod koniec III kwartału toczyło się 12.150 indywidualnych postępowań sądowych które zostały wszczęte przez jego klientów w związku z umowami kredytów CHF. Oznacza to, że w samym III kwartale przybyło 1.582 postępowań. Łączna wartość roszczeń wynosi 3 mld zł.

Rezerwy na sprawy sądowe

Rezerwy utworzone na sprawy sądowe ogółem dotyczące klauzul indeksacyjnych w kredytach w CHF stanowią 17,2 proc. portfela kredytów w CHF.

Czytaj także: mBank z dodatnim skonsolidowanym wynikiem netto w III kw. 2021 r. >>>

Saldo rezerw, bez uwzględnienia rezerw na walutowe kredyty hipoteczne, wyniosło 195,7 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem o 22 proc. niższych odpisów na poziomie 160,7 mln zł (w przedziale od 130 mln zł do 181 mln zł). Rezerwy spadły 27 proc. rdr i 14 proc. kdk.

Koszty ryzyka w III kwartale spadły do 66 pb z 80 pb kwartał wcześniej.

Wynik odsetkowy

Wynik odsetkowy banku w III kwartale wyniósł 1.004,8 mln zł i był zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 994,4 mln zł (w przedziale oczekiwań 988 – 1.012 mln zł). Wynik odsetkowy wzrósł 5 proc. rdr i 4 proc. w ujęciu kdk.

Marża odsetkowa netto w ujęciu kwartalnym w III kwartale spadła do 2,02 proc. z 2,04 proc. w II kwartale.

Wynik z prowizji

Wynik z prowizji wyniósł 479,4 mln zł i był 2 proc. powyżej szacunków rynku, który spodziewał się 469,3 mln zł (oczekiwania wahały się od 462 mln zł do 489 mln zł). Wynik prowizyjny wzrósł 29 proc. rdr i 6 proc. kdk.

Największy wzrost przychodów prowizyjnych bank zanotował w prowizjach za obsługę kart płatniczych (o 22 proc. kdk), co było związane ze zwiększona aktywnością klientów w okresie wakacyjnym i wyjazdami zagranicznymi. Prowizje z transakcji walutowych wzrosły o 9,4 proc., natomiast prowizje z działalności kredytowej zwiększyły się 6,6 proc. dzięki wysokiej sprzedaży kredytów, przede wszystkim w segmencie detalicznym.

Koszty banku

Koszty banku w III kwartale (łącznie z amortyzacją) wyniosły 616,5 mln zł, były więc na poziomie oczekiwanym przez rynek (610,8 mln zł). Koszty wzrosły 9 proc. rdr i 6 proc. kdk. Bank podał, że wyższe koszty spowodowane są wzrostem kosztów osobowych.

Wartość kredytów i pożyczek

Wartość kredytów i pożyczek netto na koniec III kwartału 2021 roku wyniosła 119,7 mld zł i była wyższa w stosunku do końca poprzedniego kwartału o 2,9 proc.

Sprzedaż kredytów

W III kwartale 2021 roku grupa mBanku sprzedała 3,17 mld zł kredytów hipotecznych, o 49,3 proc. więcej niż przed rokiem, ale o 7,3 proc. mniej niż w II kwartale 2021 roku.

Bank podał, że w III kwartale 2021 roku zanotowano niższą sprzedaż kredytów hipotecznych w Czechach i na Słowacji, po dostosowaniu cen na tych rynkach.

Sprzedaż kredytów niehipotecznych w III kwartale 2021 roku osiągnęła 2,72 mld zł, co oznacza, że była wyższa niż w II kwartale 2021 roku o 5,6 proc. i wyższa niż w III kwartale 2020 roku o 48,6 proc.

Łączny współczynnik kapitałowy na koniec września 2021 roku wyniósł 17,5 proc., a współczynnik kapitału podstawowego Tier I 15,2 proc.

Wg mBanku perspektywy dla wyniku prowizyjnego są lekko pozytywne; jakość aktywów się nie pogorszy

mBank ocenia, że jakość aktywów banku nie powinna się pogorszyć, a krótkoterminowe perspektywy dla wyniku prowizyjnego są lekko pozytywne. Bank będzie obserwował presję płacową, ale ogólne koszty działania pozostaną pod kontrolą – podał bank w prezentacji.

mBank spodziewa się, że w następnych czterech kwartałach pomimo zakończenia moratoriów kredytowych i pomocy antykryzysowej, jakość aktywów nie powinna ulec pogorszeniu, a sytuację finansową kredytobiorców korporacyjnych i detalicznych będzie wspierać dobra koniunktura gospodarcza.

Lekko negatywnego wpływu bank spodziewa się w pozycji kosztów – widoczna ma być presja płacowa i oczekuje wzrostu składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Perspektywy dla wyniku prowizyjnego określa jako lekko pozytywne – bank spodziewa się zwiększenia aktywności klientów i transakcyjności wraz z postępującym ożywieniem gospodarczym. mBank będzie selektywnie dostosowywał tabelę opłat i prowizji.

Z kolei perspektywy dla wyniku odsetkowego i marży odsetkowej netto bank ocenia jako pozytywne. Według mBanku stopniowa normalizacja stóp procentowych z historycznie niskiego poziomu przełoży się na poprawę marży i wyższe przychody. Koszt depozytów pozostanie niski ze względu na nadpłynność. 

mBank szacuje, że październikowa podwyżka stóp procentowych zwiększy wynik odsetkowy o ok. 180 mln zł

mBank szacuje, że październikowe podwyższenie stóp procentowych o 40 pb zwiększy wynik odsetkowy grupy o około 180 mln zł w okresie kolejnych 12 miesięcy – poinformował bank w raporcie za III kwartał.

„Podwyższenie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej o 40 punktów bazowych, dokonane 6 października 2021 roku, będzie miało pozytywny wpływ na wynik odsetkowy Grupy mBanku. Obecnie szacowany jest wpływ w wysokości około 180 mln zł w okresie kolejnych 12 miesięcy. Ostateczny wpływ może się różnić od bieżącego oszacowania w zależności od sytuacji makroekonomicznej, aktywności biznesowej oraz rozwoju wolumenów” – napisano w raporcie.

„Prawdopodobieństwo, że mBank zostanie wystawiony na sprzedaż jest bardzo niskie”

Prawdopodobieństwo, że w najbliższej przyszłości mBank zostanie wystawiony na sprzedaż jest bardzo niskie – poinformował prezes banku, Cezary Stypułkowski.

„Wydaje mi się, że w najbliższej przyszłości prawdopodobieństwo takiego scenariusza jest relatywnie bardzo niskie” – powiedział Stypułkowski.

„mBank pokazał dobre przychody podstawowe, wynik wsparty niskim podatkiem”

mBank w III kwartale 2021 roku przebił oczekiwania na podstawowych przychodach, gorsze okazały się jednak koszty operacyjne i koszty ryzyka. Bank wykazał niski podatek dochodowy i dzięki temu zawdzięcza przebicie rynkowych oczekiwań – uważają analitycy.

Po otwarciu środowej sesji akcje banku rosną o 2 proc.

MACIEJ MARCINOWSKI, TRIGON DM

„Przychody poniżej oczekiwań, ale o lepszej strukturze od zakładanej. Słabszy kwartał w pozostałych przychodach można wybaczyć biorąc pod uwagę przebicie oczekiwań na podstawowych przychodach. Pozycje kosztowe były jednak również gorsze od prognoz, zarówno w kosztach operacyjnych (wysokie koszty wynagrodzeń na zwiększone bonusy), jak i w kosztach ryzyka (196 mln zł ex. CHF).

Zysk netto powinien więc wypaść poniżej oczekiwań, ale bank wykazał niski podatek dochodowy – ok. 60 mln zł niższy niż zakładaliśmy. Dzięki temu zysk netto udało utrzymać się na plusie, a nawet przebić oczekiwania.

Na plus trzeba zaznaczyć przyspieszenie wzrostu kredytów w segmencie detalicznym, ale wyniki raczej nie są podstawą do zmiany naszych prognoz na kolejne lata”.

Źródło: PAP BIZNES