mBank ponownie w indeksie Bloomberg Gender-Equality

mBank ponownie w indeksie Bloomberg Gender-Equality
Fot. mBank
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Działania mBanku na rzecz równości płci zostały poddane ocenie niezależnych ekspertów. Dzięki temu bank po raz drugi wszedł w skład globalnego Bloomberg Gender-Equality Index (GEI). Wyróżnia on spółki giełdowe, które aktywnie wspierają wyrównywanie szans w środowisku pracy.

Eksperci Bloomberga docenili działania mBanku w zakresie równego wynagradzania kobiet i mężczyzn, dostępu do awansów, ułatwień dla kobiet wracających z urlopów macierzyńskich i wychowawczych oraz rozbudowanej polityki przeciwdziałania zachowaniom nieakceptowanym.

– Polityka kadrowa mBanku, w duchu szacunku dla różnorodności, zmierza do zmniejszenia luki płacowej, zapewnienia różnorodności płciowej w rekrutacjach zewnętrznych, nominacjach wewnętrznych oraz przy planowaniu sukcesji kluczowych funkcji w banku. Już dziś kobiety stanowią prawie 59 proc. pracowników banku, a w przyszłości mają stanowić co najmniej 30 proc. składu zarządu i rady nadzorczej. Mamy świadomość, że przed bankiem jeszcze dużo pracy na rzecz równości płci, ale wyróżnienie Bloomberga utwierdza nas w przekonaniu, że idziemy w dobrym kierunku – mówi Agnieszka Słomka-Gołębiowska, przewodnicząca Rady Nadzorczej mBanku.

mBank jest jedną z 418 spółek z 45 krajów, które zostały wyróżnione w tegorocznej edycji indeksu Bloomberg GEI

Indeks analizuje wyniki spółek publicznych o kapitalizacji powyżej 1 mld dolarów, które udostępniają dane na temat płci pracowników. Równość płci w środowisku pracy mierzona jest w pięciu obszarach: kobiece przywództwo i rozwój talentów, równa płaca i parytet płac, inkluzywna kultura pracy, polityka przeciwdziałania molestowaniu seksualnemu oraz marka prokobieca. Do prestiżowego indeksu kwalifikują się jedynie te spółki, które osiągnęły wynik spełniający lub przekraczający globalnie określony próg.

Doceniamy mBank i inne 417 firm uwzględnionych w indeksie Bloomberg GEI 2022 za ich zaangażowanie na rzecz przejrzystości i wyznaczanie nowego standardu w raportowaniu danych związanych z różnorodnością płci.

– Mimo że próg włączenia do GEI wzrósł, lista członków wciąż rośnie. Świadczy to o tym, że coraz więcej firm pracuje nad poprawą wskaźników związanych z różnorodnością płci i zwiększa możliwości rozwoju różnorodnym talentom – komentuje Peter T. Grauer, prezes Bloomberga i założyciel U.S. 30% Club.

Źródło: mBank