mBank: 108,7 mln zł zysku netto grupy w II kwartale 2021 roku, poniżej oczekiwań rynku

mBank: 108,7 mln zł zysku netto grupy w II kwartale 2021 roku, poniżej oczekiwań rynku
Fot. stock.adobe.com/Tomasz Warszewski
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zysk netto grupy mBanku w drugim kwartale 2021 roku wzrósł do 108,7 mln zł z 87 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się 9 proc. poniżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 119,6 mln zł.

Oczekiwania dziesięciu biur maklerskich co do zysku netto za II kwartał wahały się od 75 mln zł do 163 mln zł.

Zysk netto w II kwartale wzrósł 25 proc. rdr i spadł 66 proc. kdk.

Po I połowie 2021 roku zysk netto grupy mBanku wynosi 425,8 mln zł, podczas gdy rok wcześniej był na poziomie 177,9 mln zł.

Czytaj także: mBank: rezerwa związana z kredytami frankowymi wyniosła 248,4 mln zł, wynik netto dodatni w II kw. >>>

Saldo rezerw, bez uwzględnienia rezerw na walutowe kredyty hipoteczne, wyniosło 228,4 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem o 5 proc. wyższych odpisów na poziomie 239,2 mln zł (w przedziale od 198 mln zł do 268,1 mln zł). Rezerwy spadły 35 proc. rdr i wzrosły 38 proc. kdk.

Kwartalne koszty ryzyka wynoszą 0,8 proc., podczas gdy po I kwartale były na poziomie 0,59 proc.

Koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami walutowymi

Koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami walutowymi w II kwartale wyniosły 248,5 mln zł, podczas gdy rok wcześniej były na poziomie 189 mln zł, a w I kwartale wynosiły 66,3 mln zł. Koszty te były na poziomie podanym wcześniej przez bank.

Bank podał, że rezerwy utworzone na sprawy indywidualne dotyczące klauzul indeksacyjnych w kredytach w CHF stanowią obecnie 13,5 proc. portfela tych kredytów.

Wynik odsetkowy

Wynik odsetkowy banku w II kwartale wyniósł 961,5 mln zł i był zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 963,2 mln zł (w przedziale oczekiwań 955,1 – 975 mln zł). Wynik odsetkowy spadł 5 proc. rdr i wzrósł 2 proc. w ujęciu kwartalnym.

Marża odsetkowa w II kwartale spadła do 2,04 proc. z 2,1 proc. w I kwartale i 2,34 proc. rok wcześniej.

Wynik z prowizji

Wynik z prowizji wyniósł 452,6 mln zł i był 3 proc. powyżej szacunków rynku, który spodziewał się 438,8 mln zł (oczekiwania wahały się od 420 mln zł do 455 mln zł). Wynik prowizyjny wzrósł 25 proc. rdr i spadł 3 proc. w ujęciu kwartalnym.

Koszty banku

Koszty banku wyniosły w II kwartale 580,2 mln zł, czyli były zbliżone do oczekiwań (561 mln zł). Koszty wzrosły 2 proc. rdr i spadły 13 proc. kdk.

Kredyty brutto wzrosły rdr o 7,3 proc. i kdk o 2,6 proc. do 119,9 mld zł, natomiast depozyty klientowskie wzrosły rdr o 12,1 proc. i kdk o 2,9 proc. do 156,6 mld zł.

Kredyty klientów indywidualnych wzrosły w ujęciu kwartalnym o 3,4 proc., a klientów korporacyjnych o 1,5 proc.

Sprzedaż kredytów hipotecznych w grupie mBanku w II kwartale wyniosła 3,42 mld zł, czyli wzrosła 103 proc. rdr i 20 proc. kdk.

Współczynnik kapitału Tier I pod koniec czerwca 2021 roku wynosił 15,2 proc., a łączny współczynnik kapitałowy był na poziomie 17,6 proc. 

mBank zwiększył zakładaną liczbę spraw sądowych dotyczących kredytów CHF

mBank zakłada, że około 22 proc. kredytobiorców walutowych, czyli 18,6 tys. kredytobiorców posiadających zarówno aktywne, jak i spłacone kredyty, złożyło lub złoży przeciwko niemu pozew – poinformował bank w raporcie. Po I kwartale bank za zakładał, że kredytobiorców takich będzie około 18 proc.

Założenie to, ze względu na znaczną niepewność prawną dotyczącą spraw związanych z CHF, jak również inne czynniki zewnętrzne, które mogą wpływać na preferencje klientów co do składania pozwów, jest wysoce subiektywne i może podlegać korekcie w przyszłości.

– napisał mBank w raporcie półrocznym.

mBank podał, że do końca czerwca otrzymał 229 prawomocnych orzeczeń w sprawach indywidualnych z tego 79 rozstrzygnięć było korzystne dla banku, a 150 rozstrzygnięć było niekorzystne. Bank poinformował, że jednocześnie 367 postępowań przed sądami drugiej instancji pozostało zawieszone z uwagi na zagadnienia prawne skierowane do Sądu Najwyższego i TSUE.

mBank poinformował, że pod koniec II kwartału toczyło się 10.568 indywidualnych postępowań sądowych które zostały wszczęte przez jego klientów w związku z umowami kredytów CHF. Oznacza to, że w samym II kwartale przybyło 1.587 postępowań. Łączna wartość roszczeń wynosi 2.424,2 mln zł.

Bank podał, że nie podjął decyzji o zaproponowaniu klientom porozumień według propozycji Przewodniczącego KNF, ani nie podjął żadnych kroków w celu uzyskania jakichkolwiek zgód korporacyjnych w tej sprawie.

„Będzie to przedmiotem dalszej analizy i dyskusji z organami nadzoru. Bank nie uwzględnił propozycji Przewodniczącego KNF w kwocie wpływu ryzyka prawnego związanego z portfelem kredytów indeksowanych do waluty obcej” – napisano w raporcie.

Wartość bilansowa kredytów hipotecznych i mieszkaniowych mBanku udzielonych klientom indywidualnym wynosi 11 mld zł.

mBank spodziewa się dalszego wzrostu wyniku odsetkowego

mBank spodziewa się, że kolejne kwartały przyniosą dalszy wzrost wyniku odsetkowego – poinformował prezes mBanku, Cezary Stypułkowski.

Spodziewamy się, że nasz wynik odsetkowy będzie rósł.

– powiedział Stypułkowski.

Prezes mBanku: obecny poziom rezerw na kredyty CHF jest „satysfakcjonujący”

mBank ocenia, że obecny poziom rezerw utworzonych na sądowe sprawy dotyczące kredytów w CHF w stosunku do całego portfela tych kredytów jest „satysfakcjonujący” – poinformował także Cezary Stypułkowski.

„Mamy pewien model, którym się posługujemy. (…) Obecny poziom jest satysfakcjonujący. Oczywiście w miarę tego, jak będzie wpływało tych spraw więcej, będziemy musieli dotwarzać rezerwy na poszczególne przypadki” – powiedział Stypułkowski.

„Wyniki mBanku neutralne, rozczarowały koszty operacyjne”

Zysk netto grupy mBanku w drugim kwartale 2021 roku wyniósł 108,7 mln zł z i był 9 proc. poniżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 119,6 mln zł. Analitycy wyniki banku oceniają neutralnie, ich zdaniem rozczarowały koszty operacyjne oraz pozostałe przychody, pozytywnie zaskoczył z kolei wynik z opłat i prowizji. Zwracają uwagę na spadek współczynnika kapitału Tier1.

Po otwarciu wtorkowej sesji akcje mBanku rosną o 0,18 proc.

MICHAŁ FIDELUS, DM BDM:

„W 2 kwartale zysk netto mBanku wyniósł 109 mln zł i był 9 proc. poniżej konsensusu oraz 20 proc. poniżej naszych oczekiwań.

Rozczarowały przede wszystkim koszty (+3 proc. vs. konsensus) oraz pozostałe przychody (-41 proc. vs. konsensus) na skutek trochę słabszego wyniku handlowego, wyniku na sprzedaży AFS, czy nieco wyższych pozostałych kosztów operacyjnych.

Pozytywnie zaskoczył z kolei wynik z opłat i prowizji (+3 proc. vs. konsensus) oraz saldo rezerw (-5 proc. vs. konsensus bez uwzględnienia CHF). Zgodnie z wcześniejszym komunikatem bank zawiązał 249 mln zł rezerwy na walutowe kredyty hipoteczne. Nieznacznie niższa od naszych oczekiwań była efektywna stopa podatkowa.

Wyniki banku za 2 kwartał oceniamy neutralnie. W stosunku do naszych oczekiwań zawiodły przede wszystkim pozostałe przychody, natomiast wyższe koszty administracyjne zostały skompensowane przez solidny wynik prowizyjny.

Kluczowym elementem dla mBanku pozostaje kwestia CHF. Na koniec 2Q21 portfel walutowych kredytów hipotecznych w mBanku wynosił 13,8 mld i był obrezerwowany w 12 proc. (lub w 13,5 proc. wg informacji banku w odniesieniu tylko do kredytów w CHF).

Jednocześnie – przy spadku Tier I do 15,2 proc. oraz CAR do 17,6 proc. – nadwyżka kapitałowa na koniec 2 kwartału wynosiła 3,6 mld zł (na poziomie skonsolidowanym). Aby osiągnąć 30 proc. stopień obrezerwowania bank musiałby zawiązać dodatkowo około 2,2-2,3 mld zł rezerw. W naszym przekonaniu – pomimo solidnych wyników operacyjnych – kurs akcji mBanku będzie więc pozostawał pod presją do momentu podjęcia uchwały SN oraz/lub decyzji o realizacji jakiejś formy ugód”.

MACIEJ MARCINOWSKI, TRIGON DM:

„Wyniki są poniżej oczekiwań przez wyższe koszty operacyjne.

Wynik prowizyjny jest powyżej prognoz. Spadek kdk w opłatach za prowadzenie rachunków oraz działalności maklerskiej został niemal w całości odrobiony lepszym wynikiem na kartach i FX.(…)

Koszty operacyjne są gorsze od założeń, głównie na kosztach wynagrodzeń.

Pozytywnie zaskoczyła sprzedaż nowych kredytów detalicznych (+20 proc. kdk) oraz wynik prowizyjny, który mógł po części z niej wynikać. Pozostałe pozycje wypadły albo naturalnie (wynik odsetkowy), albo poniżej oczekiwań (koszty operacyjne, pozostałe przychody).

Koszty ryzyka uwzględniają 248 mln zł odpisów na CHF. Skorygowany poziom wyniósłby 228 mln zł (80 bps) i oznacza wzrost o 40 proc. kdk – dość nietypowo na tle sektora. Wyniki oceniamy neutralnie/lekko negatywnie, ale zwracamy uwagę na dość wyraźny spadek Tier1 kdk do 15,2 proc. z 16,6 proc. w poprzednim kwartale”.

Źródło: PAP BIZNES