Masz ubezpieczenie OC w Gefion Insurance A/S? KNF ostrzega przed problemami zakładu

Masz ubezpieczenie OC w Gefion Insurance A/S? KNF ostrzega przed problemami zakładu
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo (źródło: KNF)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zwraca uwagę w poniedziałek, że organ nadzoru z Danii publicznie ostrzega, że Gefion Insurance A/S ma poważne problemy z płynnością.

Gefion Insurance A/S musi znaleźć 21 mln zł (5 mln euro) do końca 2019 roku #OC #KNF @uknf

W związku z tym interesy osób ubezpieczających swoje pojazdy w Gefion Insurance A/S i osób poszkodowanych przez te pojazdy są zagrożone. Gefion Insurance A/S musi znaleźć 21 mln zł (5 mln euro) do końca 2019 roku – nakazuje duński nadzór.

Gefion Insurance A/S jest zakładem ubezpieczeń z siedzibą w Kopenhadze w Danii, oferującym w Polsce ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Działa on w ramach unijnej zasady swobody świadczenia usług. Dlatego polski nadzór ubezpieczeniowy (Komisja Nadzoru Finansowego) nie odpowiada za wypłacalność Gefion Insurance A/S. Nadzorem nad wypłacalnością Gefion zajmuje się duński organ nadzoru (odpowiednik Komisji Nadzoru Finansowego w Danii). Przedstawicielem Gefion Insurance A/S w Polsce, oferującym jego ubezpieczenia, jest Polins Sp. z o.o.

Co się stanie, jak zakład ubezpieczeń przestaje wypłacać odszkodowania?

Według przepisów prawa polskiego sąd może ogłosić jego upadłość. Wtedy posiadacze umów ubezpieczenia OC po upływie 3 miesięcy tracą ochronę ubezpieczeniową (od dnia ogłoszenia upadłości umowa trwa jeszcze przez 3 miesiące lub krócej, jeśli umowa kończyłaby się w tym okresie). Klienci muszą zawrzeć nową umowę ubezpieczenia. Za brak OC posiadaczy pojazdów mechanicznych grozi opłata karna, której wysokość zależna jest od liczby dni, przez które posiadacz pojazdu pozostawał bez ochrony ubezpieczeniowej oraz od rodzaju tego pojazdu. Brak ważnej umowy ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu oznacza konieczność opłacenia kary nawet do 6 750 zł.

Szczegółowych informacji na temat wypłat odszkodowań ofiarom wypadków spowodowanych przez nieubezpieczonych właścicieli pojazdów oraz w razie upadłości zakładu ubezpieczeń udziela Ubezpieczeniowy Funduszu Gwarancyjny.

Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego / KNF