Masz dziecko – masz tańszy kredyt

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

dzieci.250xMasz dziecko, możesz mieć też mieszkanie lub dom na kredyt z większym rządowym dofinansowaniem. Sprawdziliśmy, jak posiadanie dziecka lub dzieci przekłada się na wysokość miesięcznej raty kredytu hipotecznego w ramach programu "Mieszkanie dla Młodych" i czy rzeczywiście odczuwalnie wspiera polskie rodziny w drodze do własnego "m".

Zarówno dziecko, jak i mieszkanie na kredyt wiążą się z obciążeniem domowego budżetu na długie lata. Program „Mieszkanie dla Młodych” ma za zadanie zachęcić do kupna własnej nieruchomości i ulżyć młodym kredytobiorcom w kwestiach finansowania zakupu pierwszej nieruchomości. Od samego początku miał być programem wspierającym rodziny z dziećmi. W regulacji zostały wplecione elementy prorodzinne promujące osoby wychowujące dzieci lub te rodziny, które powiększą się w trakcie spłaty kredytu.

I tak, jeżeli o kredyt ubiega się osoba wychowująca co najmniej jedno dziecko, wówczas dopłata do kredytu wynosi 15 procent wartości nieruchomości. Osoby nie posiadające dzieci mogą otrzymać dopłatę niższą o 1/3, czyli 10 procent wartości nieruchomości. W sposób specjalny traktowane są także rodziny wychowujące co najmniej troje dzieci. W tym przypadku mogą one zakupić mieszkanie o powierzchni nie przekraczającej 85 metrów kwadratowych oraz dom o powierzchni nie większej niż 110 metrów kwadratowych. Są to wartości o 10 metrów kwadratowych wyższe, niż w przypadku pozostałych kredytobiorców.

Na specjalną dopłatę mogą także liczyć te rodziny, w których urodzi się dziecko w ciągu 5 lat od nabycia nieruchomości. Dodatkowa jednorazowa dopłata w wysokości 5 procent przysługuje w sytuacji, gdy po urodzeniu dziecka na wychowaniu będzie pozostawać minimum 3 dzieci. Zatem maksymalna dopłata może wynieść nawet 20 procent wartości nieruchomości.

Masz dziecko – masz tańszy kredyt

Ile zatem może zyskać rodzina mająca dziecko, a o ile może być tańszy kredyt jeśli rodzina powiększy się o trzecie dziecko w trakcie spłaty kredytu. Poziom dopłat, oprócz stanu cywilnego, zależy także od wielkości nieruchomości, bowiem dopłaty należą się niejako tylko do 50 m2 kwadratowych nieruchomości. Analizie zostały poddane dwa przypadki różnych mieszkań o powierzchni 50 m2 i 85 m2.

Założenia:

  • oprocentowanie kredytu – 4,5%
  • okres spłaty – 25 lat.

Przykład nr 1

  • zakup mieszkania w Łodzi o powierzchni 50 m2,
  • cena transakcyjna 225 000 (4500 / m2).

131125.kredyt.dziecko.01.550x222

Przykład nr 2

  • zakup mieszkania w Płocku o powierzchni 85 m2,
  • cena transakcyjna 280 500 (3300 / m2).

Uwaga – wyliczenie dla dopłaty 10% ma tylko charakter porównawczy. W praktyce osoby, które mogą otrzymać 10% dopłaty (single, małżeństwa bezdzietne) nie mogą nabyć nieruchomości o powierzchni 85 m2.

131125.kredyt.dziecko.02.550x221

Jak widać z powyższych wyliczeń dzięki dodatkowej dopłacie miesięczna rata kredytu ulega tylko niewielkiemu obniżeniu. Otrzymując 5 procent więcej w chwili zaciągnięcia kredytu rata ulega obniżeniu tylko o około 50 do 60 złotych. Również dodatkowa dopłata nie jest elementem, który przesądzi o chęci posiadania trzeciego dziecka. Jeśli o 5 procent wartości nieruchomości zostanie nadpłacony kredyt, to miesięczne raty spadną także o symboliczne 50 złotych. Nieco większe korzyści otrzymamy, jeśli poprzez nadpłatę kredytu zostanie skrócony okres kredytowania. Wtedy to zapłacimy mniej odsetek, jednak ciągle nie są to znaczące liczby.

Zagrożenie utraty zdolności kredytowej

Z dodatkową dopłatą w wysokości 5 procent w ciągu 5 lat od zakupu nieruchomości wiążą się dodatkowe ewentualne problemy. W chwili, gdy zgłaszamy fakt powiększenia się rodziny o kolejne dziecko bank ma prawo zweryfikować naszą zdolność kredytową. Oczywistym jest, że większa rodzina oznacza wyższe koszty utrzymania i takie podwyższone opłaty bank będzie uwzględniał badając ponownie naszą zdolność kredytową. Może okazać się, że z uwagi właśnie na wyższe miesięczne wydatki kredytobiorca może nagle utracić zdolność do spłaty kredytu. Jednak w sukurs przychodzi tutaj mechanizm dopłaty z budżetu państwa w wysokości 5 procent wartości nieruchomości. Wynikająca z tego niższa kwota kredytu oznacza niższe raty kredytowe. Korzyść z obniżenia miesięcznej raty jest na tyle duża, że wzrost kosztów utrzymania nie oznacza utraty zdolności kredytowej. Aktualnie w żadnym analizowanym bank nie ma zagrożenia utraty zdolności kredytowej w przypadku powiększenia rodziny o 3 lub kolejne dziecko. Problemy ze zdolnością kredytową pojawi się, w przypadku gdy banki zaczną liczyć miesięczne koszty utrzymania kolejnej osoby na poziomie minimum 2200 złotych. Aktualnie są to wartości od 800-1500 złotych. Bank może zakwestionować zdolność kredytową także, w sytuacji gdy dochody kredytobiorcy ulegną obniżeniu w trakcie spłaty kredytu.

Michał Krajkowski,
Główny Analityk
Dom Kredytowy Notus