Mastercard New Payment Index 2022: Polacy dostrzegają korzyści otwartej bankowości, ale niechętnie dzielą się danymi

Mastercard New Payment Index 2022: Polacy dostrzegają korzyści otwartej bankowości, ale niechętnie dzielą się danymi
Fot. stock.adobe.com / Emagnetic
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Polscy konsumenci dostrzegają korzyści, jakie oferuje otwarta bankowość, zwłaszcza w obszarze płatności, jak pokazuje badanie Mastercard New Payment Index 2022. Potwierdza to 56% ankietowanych, co jest jednym z najwyższych wskaźników wśród badanych krajów, przy średniej europejskiej 45%, a średniej globalnej 54%.

Do połączenia rachunku bankowego z innymi narzędziami finansowymi lub rachunkami w innych bankach zachęca Polaków szybkość dokonywania transakcji (44%), wygoda korzystania z narzędzi (37%) oraz możliwość łatwiejszego śledzenia operacji pomiędzy kontami (36%).

44% ankietowanych, którzy w ciągu ostatniego roku połączyli rachunki finansowe przyznało, że dzięki temu ich transakcje realizowane są szybciej. Globalnie, 4 na 10 ankietowanych odczuwa dzięki temu również większy komfort zarządzania rachunkami oraz korzysta z wygodniejszego wglądu we wszystkie finanse w jednym miejscu.

Mimo tych niezaprzeczalnych korzyści, część polskich konsumentów nadal ma jednak wiele obaw względem otwartej bankowości. Największe budzi kwestia bezpieczeństwa ich finansów (38%) oraz bezpieczeństwa tożsamości (35%).

‒ Z naszego badania wynika, że część polskich konsumentów ma obawy względem rozwiązań z zakresu otwartej bankowości, które mogą wynikać z braku wystarczającej wiedzy w tym zakresie. Na podstawie wyników badania New Payments Index możemy zauważyć globalny trend, który wskazuje na to, że więcej konsumentów aktywnie korzysta z rozwiązań otwartej bankowości niż deklaruje, żeposiada jakąkolwiek wiedzę na ten temat. To oznacza, że nie mają świadomości korzyści wypływających z open bankingu.

Odwrotnie jest w przypadku Polski. Nasze badanie pokazało, że spośród wszystkich badanych krajów, Polacy deklarują najwyższy poziom wiedzy na temat otwartej bankowości. Jednocześnie poziom korzystania z tego typu narzędzi jest w Polsce nadal stosunkowo niski – komentuje Damian Zieliński, dyrektor ds. rozwoju produktów i nowych platform płatniczych w Europie Centralnej w Mastercard.

Czytaj także: NBP: wzrost liczby i wartości kartami płatniczymi w II kw. 2022 r.

Obawy Polaków o dane

3 na 4 badanych z Polski przyznaje, że słyszało o otwartej bankowości, co jest najwyższym odsetkiem spośród wszystkich badanych krajów, znacząco przewyższającym średnią europejską (44%) i średnią globalną (55%). Jednak pod kątem korzystania z jej benefitów, Polacy plasują się na końcu rankingu.

Wprawdzie 79% ankietowanych korzysta z zalet otwartej bankowości przy co najmniej jednym procesie związanym z obsługą płatności, ale już tylko 38% realizuje z jej pomocą więcej niż 5 transakcji (to jeden z najniższych wskaźników wśród ankietowanych krajów).

Respondenci z Polski potwierdzili, że powiązali konto bankowe z narzędziami płatniczymi, aby korzystać z bankowości (45%), narzędzi typu BNPL (Buy Now Pay Later) (55%) oraz płacić rachunki (51%). W Polsce jednak rozwiązania te cieszą się mniejszą popularnością niż średnio w Europie i na świecie.

Niski poziom upowszechnienia rozwiązań z obszaru otwartej bankowości wśród Polaków może wynikać m.in. z niechęci do dzielenia się informacjami dotyczącymi ich finansów z podmiotami, których nie znają lub do których mają ograniczone zaufanie, bo np. wcześniej z nich nie korzystali.

Badanie Mastercard pokazało, że tylko 27% Polaków czuje się komfortowo, aby udostępnić swoje dane dotyczące finansów innym podmiotom, np. narzędziom i aplikacjom ułatwiającym procesy i transakcje finansowe. To, ex aequo z Austrią, najmniej wśród wszystkich badanych krajów. 44% nie czuje się także bezpiecznie przesyłając pieniądze za pomocą aplikacji mobilnych. 

‒ Analiza zachowań konsumentów pokazała, że Polacy doceniają korzyści wynikające z otwartej bankowości, co świadczy o dużym potencjale tkwiącym w tegotypu rozwiązaniach. Barierą blokującą ich upowszechnianie jest jednak niechęć konsumentów do udostępniania danych dotyczących własnych finansów innym podmiotom, które mają pomóc zarządzać procesami bankowymi i finansowymi.

Tymczasem korzystanie z danych zgromadzonych w innych bankach możliwe jest wyłącznie za zgodą użytkownika i na jego wyraźne polecenie. To właśnie ograniczone zaufanie może wpływać na umiarkowaną popularność rozwiązań otwartej bankowości w Polsce. Warto postawić zatem na współpracę sektorową oraz edukację, co pozwoli przełamać bariery niepewności i otworzyć konsumentów na nowe doświadczeniakomentuje Damian Zieliński.

Czytaj także: Aż 62 proc. Polaków przynajmniej raz użyło odroczonej płatności, to najwyższy wskaźnik w Europie

O New Payment Index 2022

Globalne badanie konsumenckie New Payments Index przeprowadzone przez Mastercard pokazuje zmieniające się nastawienie konsumentów do nowoczesnych form płatności i bada ich preferencje w tym zakresie.

W badaniu przeprowadzono wywiady online wśród 35 040 dorosłych osób na świecie, obejmujące reprezentatywne dla kraju próby z rynków: Austria (n=1.004), Belgia (n=1.002), Francja (n=1.000), Niemcy (n=1.009), Włochy (n=1.000), Holandia (n=1.000), Polska (n=1.001), Portugalia (n=500), Hiszpania (n=1.002), Szwecja (n=1.004), Szwajcaria (n=1.000), Wielka Brytania (n=1.000).

Badanie przeprowadzono przez The Harris Poll i Mastercard Foresights, Insights and Analytics w dniach 21 marca ‒ 21 kwietnia 2022 roku.

Czytaj także: Polacy liderami płatności elektronicznych

Źródło: Mastercard