Marek Wadowski p.o. prezesa Tauronu od 1 marca 2021 roku

Marek Wadowski p.o. prezesa Tauronu od 1 marca 2021 roku
Marek Wadowski, Tauron. Źródło; Twitter
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rada Nadzorcza Tauronu powierzyła Markowi Wadowskiemu pełnienie obowiązków prezesa od 1 marca do dnia powołania nowego prezesa - podała Spółka w komunikacie.

Marek Wadowski będzie pełnił w tym okresie także dotychczasową funkcję wiceprezesa ds. finansów.

Prezes Tauronu Wojciech Ignacok z dniem 28 lutego 2021 roku złożył rezygnację ze stanowiska z powodów zdrowotnych. Był prezesem Tauronu od lipca 2020 roku.

Rada Nadzorcza spółki ogłosiła kilka dni temu postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 26 lutego 2021 roku.

Czytaj także: Wojciech Ignacok zrezygnował ze stanowiska prezesa zarządu Taurona

Marek Wadowski to absolwent Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Ukończył także studia podyplomowe w École Supérieure de Commerce Toulouse, gdzie uzyskał dyplom Mastère Spécialisé en Banque et Ingéniere Financière oraz studia Executive MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Posiada doświadczenie w obszarze zarządzania procesami finansowymi, controllingowymi i księgowymi w przemyśle (energetyka, górnictwo, hutnictwo), jak również w zakresie finansowania inwestycji oraz międzynarodowych transakcji handlowych.

Rada Nadzorcza spółki ogłosiła kilka dni temu postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 26 lutego 2021 roku

Od 29 stycznia 2016 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. i nadzoruje pracę następujących obszarów działalności spółki: zarządzania finansami, controllingu, rachunkowości i podatków, analiz i operacji rynkowych, zakupów i administracji, obrotu, handlu paliwami, oraz zarządzania portfelem.

Czytaj także: Morska energetyka wiatrowa: PGE, Enea i Tauron mają list intencyjny ws. współpracy przy projektach offshore

W latach 2008-2015 był związany z grupą kapitałową Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. (JSW). W latach 2008-2009, jako Wiceprezes Zarządu – dyrektor finansowy Polskiego Koksu S.A. (spółka zależna od JSW), odpowiadał za strukturyzowanie transakcji handlowych, wdrażanie polityki zabezpieczenia ryzyka walutowego, obniżanie kosztów finansowych, zarządzanie płynnością.

W latach 2009-2012, jako Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych JSW uczestniczył w procesie debiutu giełdowego spółki (wprowadzenie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, modyfikacja systemu informacji zarządczej, przygotowanie prospektu emisyjnego, rozmowy z inwestorami).

W latach 2012-2015, jako Zastępca Prezesa Zarządu – dyrektor ds. ekonomicznych Spółki Energetycznej Jastrzębie S.A. (spółka zależna od JSW), brał udział w realizacji programu inwestycyjnego Energetyka 2016, w ramach którego zajmował się przygotowaniem biznesplanu oraz strukturyzacją i pozyskaniem finansowania od konsorcjum bankowego w formie programu emisji obligacji.

Wdrażał także procedury zarządzania ryzykiem stopy procentowej, CO2 oraz cen świadectw pochodzenia energii, jak również opracował i wdrożył politykę zarządzania płynnością.

W latach 2005-2008 pracował w Hucie Cynku Miasteczko Śląskie S.A., w której zajmował stanowiska: pełnomocnika zarządu ds. restrukturyzacji, dyrektora ekonomiczno-finansowego, Członka Zarządu – dyrektora ekonomiczno-finansowego, Prezesa Zarządu – dyrektora generalnego.

W latach 1999-2005 pracował jako doradca w BRE Corporate Finance S.A. odpowiedzialny za projekty due diligence i wyceny spółek.

Czytaj także: O ile wzrosną ceny prądu? URE zatwierdził taryfy dystrybucyjne Enei i Tauronu na 2021 rok

Źródło: PAP BIZNES, Tauron