Marek Lusztyn

Marek Lusztyn
Marek Lusztyn Źródło: mBank
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Wiceprezes zarządu ds. zarządzania ryzykiem

mBank S.A.

Bankowiec z ponad 25 letnim doświadczeniem w sektorze.

Doktor nauk ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwent programu Executive MBA University of Illinois i Uniwersytetu Warszawskiego, absolwent INSEAD oraz Inżynier Informatyki. Ukończył także szereg programów szkoleniowych z zakresu bankowości i zarządzania m.in. na Singularity University oraz Stanford Graduate School of Business.

Karierę zawodową zaczął w Banku Handlowym w Warszawie S.A., gdzie w latach 1996-2000 pracował w Departamencie Gospodarki Pieniężnej oraz Skarbu.

Przez kolejne 20 lat związany był z Bankiem Pekao S.A., w okresie 1999-2017 należącym do Grupy Unicredit. W latach 2000-2008 zajmował tam stanowiska Dyrektora Wydziału Zarządzania Ryzykiem Rynkowym a następnie Dyrektora Departamentu Zarządzania Ryzykiem Finansowym. Następnie, przez kolejne prawie 10 lat, pracował w międzynarodowych strukturach Grupy UniCredit, w Londynie, Monachium i Mediolanie, gdzie odpowiadał za globalne funkcje zarządzania ryzykiem.

Od lipca 2017 do czerwca 2020 zasiadał w Zarządzie Banku Pekao S.A., pełniąc funkcje Wiceprezesa odpowiedzialnego za nadzór nad zarządzaniem ryzykiem istotnym w działalności banku oraz Prezesa Zarządu.

Od września 2019 r. do końca 2020 r. zasiadał w Radzie Uczelni Szkoły Głównej Handlowej, do której wybrany został przez Senat Uczelni z rekomendacji Klubu Partnerów SGH, grona wiodących polskich i międzynarodowych firm blisko współpracujących z uczelnią.

W 2014 r. został wyróżniony tytułem Future Leader in Global Finance przez Institute of International Finance w Waszyngtonie.

Autor szeregu publikacji naukowych z zakresu bankowości i zarządzania ryzykiem, przez szereg lat wykładowca w tym zakresie tematycznym.

Źródło: mBank