Mały ZUS plus: przedsiębiorcy mogą zgłaszać się do 1 lutego 2021 roku

Mały ZUS plus: przedsiębiorcy mogą zgłaszać się do 1 lutego 2021 roku
Fot. stock.adobe.com/johan10
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Od początku 2021 roku można zgłaszać się do tzw. małego ZUS plus, który uprawnia do płacenia niższych składek na ubezpieczenia społeczne. Ulga nie dotyczy składki zdrowotnej.

Mały ZUS plus jest dla przedsiębiorcy, którego przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. zł. Jeśli działalność gospodarcza była prowadzona krócej, limit przychodu wylicza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy.

Osoba, która korzystała z małego ZUS plus w 2020 r. i nadal spełnia warunki w 2021 r. nie musi ponownie zgłaszać się do ulgi

Z ulgi skorzysta tylko osoba, która prowadziła działalność gospodarczą w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni.

Można korzystać przez 36 miesięcy

Na małym ZUS plus można być maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia firmy. Ulga dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne. Składkę zdrowotną przedsiębiorca opłaca w pełnej wysokości.

‒ Przedsiębiorca, który chce korzystać z małego ZUS plus i spełnia warunki, powinien zgłosić się do ulgi maksymalnie do 1 lutego 2021 r.

Zrobi to, składając w ZUS odpowiednie dokumenty: ZUS ZWUA (wyrejestrowanie z dotychczasowym kodem ubezpieczenia) oraz ZUS ZUA lub ZUS ZZA (zgłoszenie do ubezpieczeń z kodem właściwym dla małego ZUS plus: 05 90 albo 05 92).

Osoba, która korzystała z małego ZUS plus w 2020 r. i nadal spełnia warunki w 2021 r. nie musi ponownie zgłaszać się do ulgi ‒ wyjaśnia profesor Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Czytaj także: ZUS: przedsiębiorcy mogą już wnioskować o nowe świadczenia

Konieczne dokumenty rozliczeniowe

Dodatkowo każdy korzystający z małego ZUS plus w 2021 r. musi złożyć dokumenty rozliczeniowe ZUS DRA cz. II lub ZUS RCA cz. II z kompletem ZUS DRA za styczeń 2021 r. (do 10 lub 15 lutego) lub pierwszy miesiąc, w którym wznowił/rozpoczął na nowo działalność prowadzoną w 2020 r. (w terminie do 10 albo 15 dnia następnego miesiąca) z informacją o rocznym przychodzie, rocznym dochodzie oraz formach opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Kwota składek zależy od dochodu

Szefowa ZUS przypomina, że kwota składek przy małym ZUS plus zależy od dochodu.

Ulga dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne

‒ Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jest połowa przeciętnego miesięcznego dochodu uzyskanego z działalności w poprzednim roku. Nie zmienił się za to sposób obliczania minimalnej i maksymalnej podstawy wymiaru składek.

Podstawa wymiaru składek nadal będzie musiała się mieścić pomiędzy 30 proc. minimalnego wynagrodzenia krajowego a 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (czyli między 840 a 3155,40 zł w 2021 roku) ‒ podkreśla prof. Uścińska.

Czytaj także: Od stycznia trzeba będzie rejestrować umowy o dzieło w ZUS

Kto nie skorzysta z małego ZUS plus?

Z małego ZUS plus wykluczone są firmy, które rozliczają się na podstawie karty podatkowej z jednoczesnym zwolnieniem sprzedaży od podatku VAT oraz te, które prowadzą także inną pozarolniczą działalność (np. jako wspólnik spółki jawnej).

Ulga nie jest przeznaczona dla osób, które dopiero założyły swoją działalność

Z ulgi nie skorzysta także osoba, która wykonuje dla byłego lub obecnego pracodawcy to, co robiła dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

Ulga nie jest przeznaczona dla osób, które dopiero założyły swoją działalność. One mogą skorzystać z innych możliwości. Najpierw 6-miesięczna „ulga na start”, a następnie dwa lata „preferencyjnych składek” opłacanych od podstawy równej 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. Wszystkie te ulgi są dobrowolne.

Czytaj także: Prezes ZUS: e-wizyta już dostępna także u doradcy ds. ulg i umorzeń

Źródło: Zakład Ubezpieczeń Społecznych / ZUS