Małgorzata Sadurska

Małgorzata Sadurska
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Bank Pekao S.A.

Małgorzata Sadurska Członek Zarządu PZU SA od 13 czerwca 2017 roku oraz PZU Życie SA od 19 czerwca 2017 roku. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz podyplomowych studiów Organizacja i Zarządzanie w Lubelskiej Szkole Biznesu.

Ukończyła studia Master of Business Administration na Wydziale Zarządzania Politechniki Lubelskiej. Program menedżerskich studiów był realizowany we współpracy z amerykańską uczelnią University of Minnesota w Minneapolis.

W ramach prowadzonego przez ten uniwersytet programu zdobyła również certyfikat w zarządzaniu zasobami ludzkimi i marketingu. W Zarządzie PZU SA i PZU Życie SA odpowiedzialna za Pion Współpracy z Bankami, w tym bancassurance i strategiczne programy partnerskie oraz Pion Klienta Korporacyjnego.

Nadzoruje także zagraniczne spółki Grupy PZU. Jest także członkiem kluczowych Komitetów funkcjonujących w PZU SA oraz PZU Życie SA, w tym: Komitetu Inwestycyjnego, Komitetu Ryzyka Grupy PZU, Komitetu Ryzyka Inwestycyjnego. Do 2017 roku na stanowisku szefa Kancelarii Prezydenta PR. Była odpowiedzialna za współpracę z Radą Ministrów, parlamentem i organami administracji publicznej.

W latach 2012-2015 wiceprzewodnicząca Komisji do spraw Zmian w Kodyfikacji Sejmu RP. Uczestniczyła w pracach nad projektami ustaw dotyczących prawa cywilnego i karnego oraz kodeksu spółek handlowych. W 2007 roku przewodnicząca Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów uczestniczyła w posiedzeniach zespołu ds. ubezpieczeń społecznych. Zajmowała się analizą skutków prawnych, społecznych i finansowych rozwiązań w tej dziedzinie.

Aktualnie Członek Rad Nadzorczych spółek z Grupy PZU.

Źródło: Bank Pekao SA