Maciej Rudnicki kandydatem grupy posłów PiS na członka RPP

Maciej Rudnicki kandydatem grupy posłów PiS na członka RPP
Źródło: NBP
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Grupa posłów PiS złożyła w Sejmie wniosek o powołanie Macieja Rudnickiego, doktora habilitowanego nauk prawnych, na członka Rady Polityki Pieniężnej - podano w druku sejmowym.

Według załączonej do druku biografii, Rudnicki w latach 1997-2019 był pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Wydziale Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Od 2019 r. jest profesorem Akademii Polonijnej w Częstochowie.

Czytaj także: Członek RPP Wiesław Janczyk złożył przysięgę przed Sejmem >>>

W latach 1997-2001 Rudnicki był posłem na Sejm III kadencji. W latach 2000-2001 w rządzie Jerzego Buzka był wiceministrem środowiska, odpowiedzialnym za sprawy finansowe i współpracę międzynarodową.

Czytaj także: Prezydent powołał Ireneusza Dąbrowskiego i Henryka Wnorowskiego do Rady Polityki Pieniężnej >>>

Zmiany w składzie RPP

20 lutego upłynęła kadencja dwóch członków RPP powołanych przez prezydenta: Łukasza Hardta i Kamila Zubelewicza. 

Czytaj także: Łukasz Hardt: przesłanie dla kolejnych członków RPP >>>

Mandat trzeciego prezydenckiego członka RPP Cezarego Kochalskiego upływa w grudniu 2025 r.

W skład RPP wchodzi jej Przewodniczący – prezes NBP – oraz 9 członków powoływanych w równej liczbie przez prezydenta, Sejm oraz Senat spośród specjalistów z zakresu finansów. Kadencja członka RPP trwa 6 lat, bez możliwości powtórnego sprawowania urzędu.

9 lutego Sejm powołał do RPP Wiesława Janczyka. Tego samego dnia wygasła kadencja powołanych do Rady przez izbę niższą parlamentu Grażyny Ancyparowicz oraz Eryka Łona. Według ustawy o NBP powołanie nowych członków RPP powinno nastąpić najpóźniej do dnia wygaśnięcia kadencji poprzednich.

Czytaj także: Sejm powołał Wiesława Janczyka na członka RPP, odrzucił kandydaturę Jakuba Borowskiego >>>

Wcześniej z kandydowania do RPP z ramienia Sejmu zrezygnowały Elżbieta Ostrowska (nie podała przyczyn) i Gabriela Masłowska (powody osobiste). 30 marca wygasa mandat ostatniego sejmowego członka RPP czwartej kadencji Jerzego Żyżyńskiego.

Czytaj także: Gabriela Masłowska zrezygnowała z kandydowania do Rady Polityki Pieniężnej >>>

Senat do RPP piątej kadencji powołał w styczniu Ludwika Koteckiego oraz Przemysława Litwiniuka, którzy zajęli miejsce Eugeniusza Gatnara i Jerzego Kropiwnickiego. Nowi członkowie po raz pierwszy wzięli udział w posiedzeniu RPP w lutym.

Kadencja trzeciego powołanego przez Senat członka Rady Rafała Sury upływa w listopadzie 2022 r. Sura otrzymał w ub. roku rekomendację KRS na nominację na sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego. Procedura nominacyjna do tej pory nie zakończyła się. W miejsce Sury senacka większość zapowiedziała powołanie Joanny Tyrowicz. 

Źródło: PAP BIZNES, ISBnews