Maciej Jankowski

Maciej Jankowski
Fot. Aviva Sp. z o.o.
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

pierwszy wiceprezes zarządu

Aviva sp. z o.o.

Ukończył Szkołę Główną Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie SGH), kierunek ekonomika i organizacja handlu zagranicznego. W 1993 roku rozpoczął pracę w Commercial Union Polska – Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie, gdzie piastował funkcje księgowego, wicedyrektora i dyrektora finansowego. Był odpowiedzialny m.in. za księgowanie operacji ubezpieczeniowych, rozwój współpracy z instytucjami finansowymi, opracowywanie procedur kontroli wewnętrznej.

W latach 1997-1998 pracował w Wielkiej Brytanii w Aviva Assurance Company plc w dziale ryzyk biznesowych. W latach 1993-1997 przechodził szkolenie w Association of Certified Chartered Accountants i złożył końcowe egzaminy uprawniające do ubiegania się o wykonywanie zawodu biegłego rewidenta w Wielkiej Brytanii i w większości krajów OECD. W latach 1998-2003 był wiceprezesem CU PTE.

W latach 2003-2008, jako wiceprezes odpowiadał za finanse spółek grupy Aviva. W latach 2008-2013 prezes grupy Aviva w Polsce i Aviva Sp. z o.o. Od 2013 roku wiceprezes grupy Aviva i pierwszy wiceprezes Aviva Sp. z o.o.

Źródło: Aviva sp. z o.o.