Luka w VAT najwyższa w Rumunii, najniższa w Chorwacji, raport Komisji Europejskiej

Luka w VAT najwyższa w Rumunii, najniższa w Chorwacji, raport Komisji Europejskiej
VAT Fot. stock.adobe.com/duncanandison
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Nowy raport Komisji Europejskiej w sprawie luki vatowskiej może napawać umiarkowanym optymizmem – postęp w jej ograniczaniu jest widoczny, ale nie ma spektakularnych sukcesów, pisze Piotr Gałązka, adwokat, ekspert ds. Unii Europejskiej, pełniący funkcję dyrektora Przedstawicielstwa Związku Banków Polskich w Brukseli.

Raport opublikowany na początku grudnia i sporządzony na zlecenie Komisji Europejskiej przez polską fundację CASE (Center for Social and Economic Research) dotyczy roku 2019 i wskazuje, że z powodu oszustw związanych z VAT, uchylania się przez podatników od płacenia VAT, a także w wyniku upadłości i niewypłacalności finansowej oraz błędów obliczeniowych i administracyjnych, państwa członkowskie UE straciły łącznie około 134 mld euro z tytułu podatku od wartości dodanej (VAT), co stanowi 10,3 % dochodów z VAT.

Komisja komentuje, iż w obecnej sytuacji wychodzenia z trudności gospodarczych wynikających z pandemii i potrzeb inwestycji publicznych, zapewnienie prawidłowych dochodów fiskalnych z podatku VAT nabiera szczególnego znaczenia ze względu na zapewnienie stabilnych źródeł finansowania tychże inwestycji.

Największa luka VAT w Rumunii

W stosunku do roku poprzedniego widać pewien wzrost ograniczenia luki z 4,6 mld euro w 2018 do 6,6 mld euro, o które zmniejszyła się luka w roku 2019.

Stanowi to spadek o niecałe 2% w wartości tejże luki podatkowej. Łącznie w 18 państwach członkowskich luka vatowska uległa zmniejszeniu – największy spadek luki w podatku VAT odnotowano w Chorwacji i Cyprze (odpowiednio -6,3% oraz -5,9%).

Największy wzrost luki w podatku VAT odnotowano na Malcie, w Słowenii oraz w Rumunii (odpowiednio +5,4%, +3% i +2,3%).

W rozbiciu na poszczególne państwa członkowskie warto zwrócić uwagę, że najwyższą procentowo krajową lukę w podatku VAT odnotowano w Rumunii – oszacowaną na 34,9 proc. przewidywanych dochodów z tytułu VAT, a następnie w Grecji (25,8 proc.) i na Malcie (23,5 proc.).

Najmniejsze luki wystąpiły w Chorwacji, Szwecji i na Cyprze (odpowiednio 1 %, 1,4 % i 2,7 %).

Polska luka w VAT na tle Unii Europejskiej

Polska na tym tle wypada jako tzw. „średniak” – luka podatku VAT uległa bardzo nieznacznemu spadkowi o 0,3% z poziomu 11,6% do 11,3%, co plasuje nas powyżej mediany w UE stanowiącej w 2018 roku 9,4%, a w 2019 r. – 8,6%.

Widać pewne wypłaszczenie trendu mocno spadkowego w poprzednich latach. W latach 2015-2019 łączny spadek luki wynosi 13,6%, co jest uznawane za istotne osiągnięcie na tle innych państw członkowskich.

Źródło: aleBank.pl