Lokaty – w poszukiwaniu prawdziwego zysku

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
"Najwyższy zysk" to fraza, która atakuje nas niemal z każdej reklamy lokat bankowych. Jednak po uważnym wczytaniu się w warunki umowy okazuje się zazwyczaj, że aby uzyskać korzystne oprocentowanie, należy spełnić całe mnóstwo dodatkowych warunków. Atrakcyjność oferty wydaje się wątpliwa... Czy produkty depozytowe wciąż jeszcze mogą się nam opłacać? W którym banku najlepiej założyć lokatę lub konto oszczędnościowe, aby naprawdę zyskać, a nie stracić?

Ranking Jakości Oferty Oszczędnościowej Banków to zestawienie, którego celem jest weryfikacja rankingów lokat i kont oszczędnościowych, publikowanych w prasie oraz Internecie. Uwzględnia także informacje i reklamy pochodzące z oddziałów banków i ich stron internetowych. Dzięki temu obiektywnie przedstawia ofertę produktów finansowych, dostępnych na bieżąco, ale również w ciągu ostatniego roku. Analitycy Professional Benchmark Consulting już po raz trzeci porównali oprocentowanie kilkuset lokat z ostatnich 12 miesięcy w 27 bankach (por. Tabela 5), w 3 ujęciach:

 1. Atrakcyjność oferty mierzona oprocentowaniem efektywnym dla klientów lojalnych1 (lokujących aktywnie oszczędności cały czas w danym banku w ciągu ostatnich 12 miesięcy) – por. Tabela 2.
 2. Atrakcyjność oferty mierzona oprocentowaniem efektywnym dla wszystkich klientów (korzystających incydentalnie w ostatnich 12 miesięcy) – por. Tabela 3.
 3. Atrakcyjność oferty mierzona oprocentowaniem efektywnym oferty banku w ostatnim miesiącu – por. Tabela 4.

Z zestawienia (Tabela 1) wynika, że FM Bank, Getin Noble Bank, Toyota Bank mają najlepszą ofertę oszczędnościową (5 gwiazdek w każdej kategorii). Zarówno klient, który deponował w tych bankach środki przez ostatnie 12 miesięcy, klient który w ciągu 12 miesięcy przypadkowo skorzystał z oferty tych banków (w dowolnym miesiącu) jak i klient, który obecnie poszukuje najlepszej oferty, może liczyć tam na najwyższe oprocentowanie w porównaniu do pozostałych banków. Getin Noble Bank już po raz trzeci znalazł się w czołówce rankingu i tym samym potwierdził wysoką atrakcyjność oferowanych produktów depozytowych. Na drugim biegunie znalazła się oferta największych banków: Pekao SA, BZ WBK czy Citi Handlowego, które również w poprzednich edycjach znalazły się na ostatnich miejscach rankingu. Pokazuje to, że klienci krajowych gigantów zmuszeni są do poszukiwania atrakcyjnych ofert w mniejszych bankach.

Podejmując decyzję o założeniu lokaty terminowej lub otwarciu rachunku oszczędnościowego kierujemy się bardzo ograniczonym zasobem informacji (reklama, znajomi, ulotka w banku) oraz poddajemy się prezentowanym przez doradcę zaletom. Dodatkowe warunki, które klienci muszą spełnić, aby otrzymać atrakcyjne oprocentowanie, są precyzyjnie skalkulowane przez bankowców w ten sposób, aby tylko określona część nabywców mogła je spełnić. Są to np. konieczność otwarcia lokaty z nowych środków czy zagwarantowanie pewnego poziomu transakcyjności. Dość często atrakcyjne produkty oszczędnościowe są oferowane w ograniczony sposób – np. należy skorzystać z oferty poprzez bankowość internetową lub mobilną lub założyć „bezpłatne” konto osobiste. Dlatego nie tylko należy uważnie czytać warunki produktu, ale przede wszystkim należy dobrze wybrać bank, najlepiej ten, który wyróżnia się na tle pozostałych konsekwencją w oferowaniu wysokiego oprocentowania – podkreśla Piotr Matuszewski, Prezes Professional Benchmark Consulting.

Aaaaaby duże odsetki otrzymać

W przypadku klientów regularnie oszczędzających w ostatnich 12 miesiącach (od kwietnia 2013 – marzec 2014) danym banku, lokujących środki rok temu na lokacie 12-miesięcznej, najwyższą kwotę odsetek otrzymali klienci Toyota Banku, FM Banku oraz Meritum. W przypadku klientów rozpoczynających oszczędzanie od najwyżej oprocentowanego produktu i w momencie jego zakończenia, wybierających również najlepszą ofertę danego banku, na najwyższą kwotę odsetek mogli liczyć oszczędzający w Toyota Banku, FM Banku i Meritum. O blisko 100 złotych mniej z każdych ulokowanych 10 tysięcy zł otrzymali klienci Deutsche Banku, mBanku, BZ WBK, Raiffeisen Polbanku, Banku Pekao SA oraz BOŚ (Tabela 2).

Średnie oprocentowanie lokat i kont oszczędnościowych było w ciągu ostatniego roku (kwiecień 2013 – marzec 2014) najwyższe w przypadku oferty Getin Noble Banku, Idea Banku, Toyota Banku, Meritum Banku, FM Banku i BGŻ. W tych bankach klienci otrzymywali wysokie lub bardzo wysokie oprocentowanie produktów oszczędnościowych. Najniższe oprocentowanie w porównaniu do pozostałych banków realizowali klienci Pekao SA, Banku Pocztowego, BZ WBK, PKO BP, Nordea i Citi Handlowego (Tabela 3).

W przypadku oferty depozytowej w marcu br., najatrakcyjniejszy poziom oprocentowania reprezentowała oferta Idea Banku, FM Banku, Toyota Banku, Getin Noble Banku, BOŚ oraz Eurobanku, zaś najmniej atrakcyjna oferta była w Banku Pekao SA, Banku Pocztowym, BZ WBK oraz Santander Consumer Banku (Tabela 4).

Najważniejsze wskazówki dla oszczędnych

Przy korzystaniu z ofert oszczędnościowych warto pamiętać jeszcze o kilku zasadach, mianowicie:

 • korzystajmy z ofert banków, które mają dobrą ofertę depozytową cały czas, a nie wyłącznie podczas rzadkich promocji. Często, aby skorzystać z oferty takiego banku, musimy założyć w nim konto osobiste, które później będzie nas wiązało na długi czas i może być źródłem kosztów w sytuacji, gdy bank podniesie opłatę za korzystanie z rachunku;
 • pamiętajmy o różnicy między lokatą a lokatą inwestycyjną lub lokatą z ubezpieczeniem. Bardzo często banki proponują zakup produktu oszczędnościowego z „korzystną inwestycją” lub z „bezpieczną przyszłością” – takie korzystne inwestycje bardzo często kończą się na braku odsetek, a w najgorszym razie mogą przynieść utratę zainwestowanego kapitału nawet o 40-50%;
 • jeśli nie rozumiemy produktów, nie kupujmy ich tylko dlatego, że doradca wmawia nam ich dużą atrakcyjność lub dużą popularność wśród klientów. Doradca powie wszystko, aby sprzedać produkt i zrealizować plan sprzedaży, który został mu postawiony. Od tego zależy jego wynagrodzenie;
 • bądźmy świadomi dodatkowych warunków, które teraz trzeba spełnić, aby otrzymać atrakcyjne wynagrodzenie. Mogą nimi być: konieczność wpłaty nowych środków (czyli nadwyżki ponad saldo sprzed dnia otwarcia lokaty), konieczność zagwarantowania wpływów wynagrodzenia na rachunek osobisty, konieczność wykonania określonej liczby transakcji kartą płatniczą, konieczność zakupu produktów przez Internet lub tylko w oddziale, konieczność równoczesnego otwarcia lub posiadania konta osobistego – niespełnienie tych warunków w przypadku ich występowania może wyraźnie wpłynąć na wysokość oprocentowania jakie otrzymamy;
 • pamiętajmy o naszych pieniądzach, o tym, kiedy kończy się lokata. Banki często wykorzystują fakt, że klienci zgadzają się na opcję autoodnowienia lokaty, czyli otwarcia tej samej lokaty po zakończeniu okresu jej trwania, przy czym często może otworzyć się lokata o gorszym oprocentowaniu, tzw. lokata standardowa. Dlatego zawsze lepiej udać się do placówki i poprosić o otwarcie nowej lokaty i nie polegać na autoodnowieniu;
 • pamiętajmy o formalnościach, np. o potwierdzeniu otwarcia lokaty; o tym, aby spytać, ile wyniosą odsetki netto, czyli po uiszczeniu podatku; na jaki rachunek i kiedy zostaną środki przekazane po zakończeniu lokaty. Po zakończeniu trwania lokaty zweryfikujmy informacje podane przez doradcę przy jej zakładaniu i jeśli coś wzbudza nasze wątpliwości, zgłaszajmy reklamację.

Tabela 1. Ranking najlepszych banków do lokowania oszczędności
5 gwiazdek oznacza bardzo dużą atrakcyjność oferty, 1 gwiazdka – bardzo małą atrakcyjność. Przyznana liczba gwiazdek zależy od liczby otrzymanych punktów w każdej kategorii, dlatego niekiedy łączna ocena nie musi wynikać z prostego uśrednienia oceny dla poszczególnych kategorii.

140425.lokaty.01.530x

Tabela 2. Oferta dla klienta lojalnego oszczędzającego przez ostatnie 12 miesięcy (kwota odsetek od depozytu w wysokości 10 tys. zł).

Poniższe wykresy ilustrują orientacyjną wysokość kwoty uzyskanych odsetek dla klienta, który rozpoczął oszczędzanie w danym banku 12 miesięcy temu, lokując kwotę 10 tys. zł, przy następujących założeniach:

 • klient rozpoczął oszczędzanie od najlepszej oferty w danym banku i w momencie zakończenia tej oferty również wybrał produkt o najwyższym oprocentowaniu (spośród lokat 1-12 miesięcznych i dostępnych depozytów bieżących). Tak postępował w ciągu roku, wybierając najlepsze produkty niekoniecznie tak, by zakończyły się one przed upływem badanego roku;
 • klient rozpoczął oszczędzanie, lokując środki cały czas na koncie oszczędnościowym lub na lokacie terminowej o tym samym okresie trwania lokaty (np. klient trzymał środki 12 miesięcy cały czas na lokatach 3-miesięcznych, otworzył wówczas 4 takie lokaty; klient decydując się na lokaty 6-miesięczne otworzył 2 takie lokaty w ciągu ostatnich 12 miesięcy).

Atrakcyjność oprocentowania została zmierzona w przedziałach reprezentujących 20 proc. najgorszych, 20 proc. słabych, 20 proc. przeciętnych, 20 proc. dobrych i 20 proc. najlepszych ofert. Pod uwagę wzięto lokaty terminowe i konta oszczędnościowe, które umożliwiałyby 140425.lokaty.02.150xulokowanie co najmniej 50 tys. zł w ostatnich 12 miesiącach. Ocenie poddano wszystkie dostępne produkty oszczędnościowe (lokaty terminowe i konta oszczędnościowe, dla których maksymalna kwota nie była niższa niż 50 tys. zł) w ostatnich 12 miesiącach oraz obliczono, jaką kwotę odsetek otrzymałby klient poszukujący najlepszej oferty (wariant A) oraz klient odnawiający depozyt cały czas w określonym okresie oszczędzania (wariant B – poniżej zaprezentowano wariant minimalny, pośredni i maksymalny wraz z przypisaniem okresu lokowania).

140425.lokaty.03.550x

Tabela 3. Średnie oprocentowanie w ostatnich 12 miesiącach, czyli atrakcyjność oferty dla klienta korzystającego przypadkowo z oferty banku w ciągu ostatnich 12 miesięcy (dla ofert dostępnych dla kwoty depozytu w wysokości 10 tys. zł).

Poniższe wykresy ilustrują atrakcyjność oprocentowania oferty w podziale na depozyty bieżące oraz lokaty krótkoterminowe (1-4 miesięczne w tabeli zaznaczone jako 1-4M), średnioterminowe (5-8 miesięczne zaznaczone jako 5-8M) i długoterminowe (9-12 miesięczne lokaty zaznaczone jako 9-12M) w danym banku w ciągu ostatnich 12 miesięcy temu dla klienta lokującego kwotę 10 tys. zł, przy założeniu, że w danym miesiącu 140425.lokaty.04.150xwybierana jest najlepsza oferta bez względu na kanał dystrybucji i bez względu na konieczność spełnienia dodatkowych warunków Banki zostały posortowane wg średniego oprocentowania maksymalnych ofert ze wszystkich miesięcy w analizowanych 4 grupach produktowych (depozyty bieżące, lokaty krótko-, średnio- i długoterminowe). Atrakcyjność oprocentowania została zmierzona w przedziałach reprezentujących 20 proc. najgorszych, 20 proc. słabych, 20 proc. przeciętnych, 20 proc. dobrych i 20 proc. najlepszych ofert. Ocenie poddano wszystkie produkty oszczędnościowe oferowane w ciągu ostatnich 12 miesięcy i wyznaczono dla nich w miesiącu maksymalne oprocentowanie w podziale na poszczególne grupy produktów (lokaty terminowe i konta oszczędnościowe), biorąc pod uwagę okres lokowania. Warunkiem wzięcia pod uwagę produktu było saldo lub kwota lokaty w przedziale 10-50 tys. zł.

140425.lokaty.05.550x

Tabela 4. Oprocentowanie oferty banków w marcu 2014 (dla ofert dostępnych dla kwoty depozytu w wysokości 10 tys. zł).

Poniższe wykresy ilustrują atrakcyjność oprocentowania 3 najlepszych ofert, w podziale na lokaty terminowe dystrybuowane w oddziałach banków, lokaty terminowe internetowe, lokaty progresywne oraz depozyty bieżące w danym banku w ostatnim analizowanym miesiącu dla klienta lokującego kwotę 10 tys. zł bez względu na konieczność spełnienia dodatkowych warunków.

Banki zostały posortowane wg średniego oprocentowania najlepszych 3 ofert w analizowanych 4 grupach produktowych (lokaty w bankowości oddziałowej, internetowe, lokaty progresywne i depozyty bieżące). Atrakcyjność oprocentowania została zmierzona w 140425.lokaty.06.150xprzedziałach reprezentujących 20 proc. najgorszych, 20 proc. słabych, 20 proc. przeciętnych, 20 proc. dobrych i 20 proc. najlepszych ofert. Ocenie zostały poddane oprocentowania lokat terminowych w bankowości oddziałowej i internetowej, lokaty progresywne oraz konta oszczędnościowe w podziale na okresy lokowania i kwotę lub saldo depozytu. Poniższe wykresy reprezentują jedynie najlepsze oferty. Ocena w tej kategorii została przyznana w oparciu o wszystkie dostępne produkty w ofercie danego banku.

140425.lokaty.07.550x
140425.lokaty.08.550x

 Źródło: Professional Benchmark Consulting