Limity płatności gotówkowych, Ministerstwo Finansów zapomniało o konsultacji z Europejskim Bankiem Centralnym?

Limity płatności gotówkowych, Ministerstwo Finansów zapomniało o konsultacji z Europejskim Bankiem Centralnym?
Fot. stock.adobe.com / tonsnoei
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Ministerstwo Finansów powinno na przyszłość pamiętać o obowiązku zasięgania opinii Europejskiego Banku Centralnego w sprawie projektów przepisów prawnych w dziedzinach podlegających jego kompetencji - napisał członek zarządu EBC Frank Elderson w liście do ministra finansów T. Kościńskiego.

EBC wysłał do MF list w związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2022 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza m.in. określone ograniczenia dotyczące płatności gotówkowych.

Polska się nie konsultuje z EBC?

„Zgodnie z art. 127 ust. 4 oraz art. 282 ust. 5 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 2 ust. 1 decyzji Rady 98/415/WE władze państw członkowskich zasięgają opinii EBC w sprawie projektów przepisów prawnych w dziedzinach podlegających jego kompetencji, w tym w dziedzinie środków płatności. EBC będzie wdzięczny za należyte uwzględnienie przez polskie władze powyższych uwag poprzez wypełnianie w przyszłości obowiązku zasięgania opinii EBC, w szczególności w przypadku podjęcia dalszych prac legislacyjnych w odniesieniu do kwestii regulowanych przedmiotową ustawą” – napisał członek zarządu EBC.

Wątpliwości EBC

Na mocy nowej ustawy konsument jest zobowiązany do dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeżeli jednorazowa wartość transakcji przekracza 20.000 zł lub równowartość tej kwoty.

Ponadto od 1 stycznia dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego w każdym przypadku, gdy jednorazowa wartość transakcji przekracza 8.000 zł wobec 15.000 zł do tej pory.

W ocenie EBC uzasadnienie projektu ustawy nie wyjaśnia ani nie uzasadnia takich ograniczeń dokonywania płatności gotówkowych.

Pytanie o interes publiczny

„Nie można zatem z pewnością stwierdzić, że ograniczenia płatności gotówkowych wprowadzone przepisami ustawy zostały przyjęte w interesie publicznym, co jest warunkiem zgodności takich ograniczeń z prawem. Ponadto, we wcześniejszych opiniach EBC konsekwentnie podkreślał, że ograniczenia płatności gotówkowych powinny być proporcjonalne do ich celów i nie powinny wykraczać poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów, oraz że negatywne skutki takich ograniczeń powinny zostać dokładnie przeanalizowane w kontekście spodziewanych korzyści dla interesu publicznego” – napisano w liście EBC.

„Analiza odpowiedniości takich ograniczeń zawsze powinna uwzględniać ich ewentualne negatywne następstwa. Analiza negatywnych skutków wprowadzanych ograniczeń i spodziewanych korzyści dla interesu publicznego może zatem wymagać przeprowadzenia oceny skutków regulacji” – dodano.

Źródło: PAP BIZNES