Liczba niewypłacalności polskich firm wzrosła o 160 proc. rdr w I połowie 2021 roku, efekt obostrzeń i kolejnych lockdownów

Liczba niewypłacalności polskich firm wzrosła o 160 proc. rdr w I połowie 2021 roku, efekt obostrzeń i kolejnych lockdownów
Fot. stock.adobe.com/Halfpoint
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Łączna liczba niewypłacalności polskich przedsiębiorstw w I półroczu 2021 r. wyniosła 1 175 przypadków i jest wyższa o 160% w porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku, kiedy nie funkcjonowały jeszcze uproszczone postępowania pozasądowe, wynika z raportu Coface.

„W pierwszej połowie 2021 roku liczba niewypłacalności przedsiębiorstw w Polsce zwiększyła się aż o 160% w porównaniu z pierwszym półroczem ubiegłego roku.

„Za wzrost liczby postępowań odpowiadają głównie uproszczone postępowania o zatwierdzenie układu, które nie są rejestrowane w sądach, a ogłoszenie ich otwarcia następuje wyłącznie poprzez obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ten rodzaj postępowań został wprowadzony tzw. ‚ustawą covidową’ w czerwcu ubiegłego roku. W rezultacie tłumaczy to tak wysoką dynamikę niewypłacalności przedsiębiorstw w ujęciu rok do roku. Jednak nawet odnosząc ostatnio dostępne dane za pierwszą połowę 2021 r. do danych za drugą połowę 2020 r., kiedy nowe przepisy prawne już obowiązywały, obserwowany jest dalszy znaczny wzrost wykorzystania uproszczonych postępowań o zatwierdzenie układu” – powiedział główny ekonomista Coface w Polsce i w Regionie Europy Centralnej Grzegorz Sielewicz, cytowany w komunikacie.

Czytaj także: Liczba niewypłacalności firm wzrosła aż o 122 proc. rdr w I kwartale 2021 r. >>>

Na liczbę 1 175 przypadków złożyły się postępowania sądowe i obwieszczenia pozasądowe:

  • w ciągu 6 miesięcy 2021 r. sądy ogłosiły postanowienia o upadłości i restrukturyzacji 380 polskich firm (wg danych na koniec czerwca 2021), czyli o 16% mniej niż rok temu.
  • dodatkowo w tym samym okresie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, niewypłacalność w formie nowego uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu (bez rejestracji w sądzie) obwieściło 795 podmiotów gospodarczych, co stanowi ponad 2/3 wszystkich przypadków zawartych w niniejszym raporcie, wymieniono w materiale.

Wśród postępowań sądowych najwięcej upadłości likwidacyjnych

Wśród postępowań sądowych najwięcej ogłoszono upadłości likwidacyjnych – 192. To jednak o 1/4 mniej niż w analogicznym okresie rok temu, podkreśla Coface.

Nowa procedura spowodowała także spadek popularności przyspieszonych postępowań układowych i postępowań sanacyjnych, których liczba wyraźnie się zmniejszyła. Zdecydowanie więcej niż rok temu ogłoszono postępowań o zatwierdzenie układu. W I połowie 2020 roku ogłoszono jedynie 2 takie postępowania, a w okresie od stycznia do czerwca br. 81, podano także.

Statystyki branżowe potwierdzają wzrost niewypłacalności we wszystkich branżach. Skala wzrostu odzwierciedla sytuację rynkową związaną z obostrzeniami i kolejnymi lockdownami, w różny sposób dotykającymi poszczególne sektory gospodarki.

„Najlepiej radzi sobie produkcja ze wzrostem o 61%. Najwyższy wzrost przypadków niewypłacalności zanotowały usługi (o 245%!), a następnie transport (o 159%), handel (o 127%) i budownictwo (o 114%). Obserwujemy ciągły wzrost niewypłacalności w rolnictwie (o 360%) powodowany coraz częstszym wykorzystywaniem uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego do zakończenia działalności” – czytamy w komunikacie.

Jeśli chodzi o formy prawne, w pierwszej połowie 2021 roku sytuacja pogorszyła się prawie we wszystkich grupach. Wiodącą grupę (57% wszystkich przypadków) stanowią przedsiębiorcy, co jest zrozumiałe biorąc pod uwagę strukturę postępowań (przeważnie z uproszczonych form pozasądowych korzystają małe podmioty), podano także.

Firmy coraz chętniej korzystały z uproszczonych postępowań

„W ostatnich miesiącach firmy znajdujące się w trudnej sytuacji płynnościowej coraz chętniej korzystały z uproszczonych postępowań – w pierwszej połowie tego roku ich liczba zwiększyła się ponad dwukrotnie w porównaniu z pierwszym półroczem ubiegłego roku, a udział we wszystkich postępowaniach wzrósł z 45% do 68%. W wielu przypadkach uproszczone postępowania prowadziły do faktycznego postępowania o zatwierdzenie układu, co znajduje potwierdzenie w statystykach – wykorzystanie tego typu restrukturyzacji zwiększyło się w pierwszej połowie tego roku jako jedyna z form postępowań sądowych” – wskazał też Coface.

Według firmy, w ciągu kolejnych miesięcy statystyki niewypłacalności przedsiębiorstw w Polsce nadal będą zdominowane przez uproszczone postępowania o zatwierdzenie układu. Tymczasowe przepisy, które miały obowiązywać do końca czerwca br. zostały przedłużone do końca listopada 2021 r. Ponadto, zakładane jest wpisanie uproszczonych postępowań o zatwierdzenie układu na stałe do polskiego systemu prawnego. Jednak możliwe, że ich szczegółowe zapisy ulegną modyfikacjom.

Źródło: ISBnews