Liczba klientów mobile only przekroczyła 6 milionów, raport NetB@nk za I kwartał 2020 roku

Liczba klientów mobile only przekroczyła 6 milionów, raport NetB@nk za I kwartał 2020 roku
Fot. stock.adobe.com/tashka2000
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Mimo, że w pierwszym kwartale 2020 r. w większości nie obowiązywały jeszcze obostrzenia związane z epidemią COVID-19 i zamrożeniem gospodarki, w obszarze wykorzystania usług bankowości elektronicznej odnotowano już istotne wobec poprzedniego okresu wzrosty w większości monitorowanych kategorii.
Wskaźnik aktywnego wykorzystania bankowości internetowej w ciągu roku poprawił się z 45% do 50% i jest najwyższy w historii raportów #NetBank #ZBP #BankowośćMobilna #BankowośćInternetowa

Kwartalne przyrosty odnotowano zarówno w segmencie przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych, a także użytkowników bankowości mobilnej i klientów mobile only. Skala transakcji bezgotówkowych w systemie Elixir była wprawdzie nieco niższa w ujęciu kwartalnym, ale w stosunku do roku ubiegłego zarówno liczba i wartość transakcji znacząco wzrosły. Liczba transakcji natychmiastowych w ciągu roku podwoiła się, a w stosunku kwartalnym wzrosła o jedną piątą.  

Chociaż okres od stycznia do marca bieżącego roku nie mijał jeszcze pod znakiem lockdownu w gospodarce, obostrzeń w zakresie poruszania się, korzystania ze sklepów i placówek usługowych, dane dotyczące skali wykorzystania usług bankowości elektronicznej wskazują już na wzmożone zainteresowanie klientów w tym obszarze. Warto przypomnieć, że całkowita liczba klientów indywidualnych, mających możliwość korzystania z bankowości internetowej od kilku kwartałów utrzymuje się na zbliżonym poziomie 37,3 mln. Na koniec roku liczba klientów aktywnych – takich, którzy przynajmniej raz w miesiącu logują się do serwisów transakcyjnych banków, wynosiła 18,28 mln. Na koniec marca 2020 natomiast było to już blisko 19 mln. W ciągu pierwszego kwartału tego roku, liczba aktywnych klientów indywidualnych wzrosła o 3,56 %, nominalnie o 651 tys. osób, a w ujęciu rocznym odpowiednio o 8,18% i 1,43 mln. Tym samym, wskaźnik aktywnego wykorzystania bankowości internetowej w ciągu roku poprawił się z 45% do 50% i jest najwyższy w historii raportów NetB@nk.

Istotny wzrost w obszarze wartości przelewów bankowych zlecanych przez klientów indywidualnych

Wprawdzie średnia liczba przelewów bankowych zlecanych przez klientów indywidualnych nie zmieniła się w sposób znaczący, pozostając na poziomie 6 w miesiącu, ale istotny wzrost zaobserwowano w obszarze ich wartości, która w ujęciu kwartalnym wzrosła o 25% – ze średnio 903 zł na koniec grudnia 2019 do 1134 zł na koniec marca 2020. Podobnego rzędu wzrost – o 20% w ujęciu kwartalnym – odnotowano w obszarze średniej wartości rozliczeń (sumy wpływów i wydatków w miesiącu) przypadającej na jednego klienta. Zwiększyła się ona z 5,7 tys. do 6,9 tys. zł. tylko w ciągu jednego kwartału.

Wzrost liczby indywidualnych klientów korzystających z bankowości mobilnej

Skala wzrostu liczby indywidualnych klientów korzystających z bankowości mobilnej była podobna jak w przypadku aktywnych użytkowników bankowości internetowej. Na koniec marca z dedykowanych aplikacji banków na telefony i tablety korzystało 12,38 mln osób – o 300 tys. (3,14%) więcej niż kwartał wcześniej. Co istotne, wzrost w tej kategorii dokonał się w obszarze klientów mobile only, a więc takich, którzy korzystając z bankowości za pomocą dedykowanej aplikacji jednocześnie nie logują się do serwisów transakcyjnych z wykorzystaniem przeglądarki internetowej. Grupa takich klientów na koniec roku 2019 liczyła 5,8 mln osób, a na koniec marca 6,1 mln. Tym samym, udział klientów mobile only zmienił się w ciągu trzech miesięcy z 48% do 49%, a wszyscy klienci mobilnej bankowości stanowili 65% aktywnych klientów bankowości internetowej.

Bankowość internetowa dla przedsiębiorców z segmentu MSP

W obszarze bankowości internetowej dla przedsiębiorców z segmentu MSP, do końca marca zaobserwowano symboliczny wzrost umów – o 0,61% w stosunku do grudnia. Trudno więc mówić o skokowym wzroście w zakresie potrzeby korzystania ze zdalnych usług bankowości wśród nowych klientów. Niemniej, wśród klientów aktualnych mieliśmy do czynienia z wzrostem aktywności rzędu 4,32%. Sumarycznie, liczba aktywnych przedsiębiorstw korzystający z bankowości przez internet wzrosła z 1,781 mln do 1,858 mln. Istotna obserwacja pojawiła się natomiast w sferze wielkości średniomiesięcznych rozliczeń, która spadła z 90,68 tys. zł miesięcznie do 82,1 tys. zł. Trzeba pamiętać, że kwartalne porównanie dotyczy okresu tradycyjnie wzmożonej aktywności ze względu na Święta, ale nie można wykluczyć, że obserwowana zmiana to już widoczny efekt spowolnienia w biznesie z powodu pandemii COVID-19.

Dane dotyczące systemu rozliczeniowego Express Elixir

W danych za I kwartał 2020 roku dotyczących systemu rozliczeniowego Express Elixir zauważyć można dalszy wzrost liczby rozliczanych komunikatów. W pierwszym kwartale odnotowano ponad 10 milionów sztuk przelewów natychmiastowych. O 10,7% – do wartości 14 470 mln złotych – wzrosła wartość obrotów. W pozostałych systemach rozliczeń prowadzonych przez Krajową Izbę Rozliczeniową tj. Elixir zanotowano spadek liczby transakcji o 1,26% oraz spadek wartości komunikatów o 4,5% względem IV kwartału 2019 roku.

Czytaj także: 12 mln klientów bankuje z telefonu. Raport NetB@nk za IV kwartał 2019 roku >>>

Dane dotyczące przelewów w euro wskazują natomiast  na dalszy spadek wartości operacji  rozliczanych w systemie Euro  Elixir do poziomu niższego niż na koniec 2019 roku. W ostatnim kwartale liczba transakcji spadła poniżej 8 mln co oznacz prawie 12% spadek w porównaniu do IV kwartału 2019 roku. Również wartość zrealizowanych transakcji była niższa niż w poprzednich kwartałach i wyniosła niecałe 50 mld euro. Jest to  ponad 10% spadek wartości transakcji w porównaniu do IV kwartału 2019 roku i podobnie jak w przypadku zmiany średniej wartości rozliczeń przedsiębiorców może wskazywać już na spowolnienie w biznesie mierzone skalą rozliczeń we wspólnej walucie, gdzie największy udział mają właśnie przedsiębiorstwa.

„Dane dotyczące I kwartału w bankowości internetowej, mobilnej i w zakresie transakcji bezgotówkowych nie pokazują nam jeszcze pełnego efektu pandemii COVID-19, choć sygnalizują już zmiany w określonych obszarach. Spodziewamy się znaczniejszego wzrostu w obszarze korzystania z usług bankowych poprzez kanały zdalne i systematycznie gromadzimy dane, które pozwolą nam na rzetelne zobrazowanie tych zjawisk. Część banków sygnalizuje zmiany w zakresie aktywnego wykorzystania bankowości internetowej przypadające na okres apogeum dotychczasowych konsekwencji pandemii dla naszej gospodarki, a więc przede wszystkim drugi kwartał tego roku, ale o pełnej skali zjawiska będziemy mogli mówić w oparciu o kompletne dane dopiero za 3 miesiące – podsumowuje Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich.

Źródło: Związek Banków Polskich / ZBP