Lex TVN: Senat odrzucił ustawę

Lex TVN: Senat odrzucił ustawę
By Adrian Grycuk - Own work, CC BY-SA 3.0 pl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=35015894
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Senat odrzucił nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji, zmieniającą zasady przyznawania koncesji podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), a także polskim spółkom z pośrednim kapitałowym udziałem osób zagranicznych spoza EOG.

Za wnioskiem połączonych Komisji Kultury i Środków Przekazu, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej głosowało 53 senatorów, 37 było przeciwnych, a trzech wstrzymało się od głosu.

Czytaj także: Lex TVN zaszkodzi polskiej gospodarce >>>

Zgodnie z nowelą, koncesja na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych może być udzielona osobie zagranicznej, której siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pod warunkiem, że taka osoba zagraniczna nie jest zależna od osoby zagranicznej, której siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie niebędącym państwem członkowskim EOG.

Czytaj także: Od kiedy USA są wrogiem NATO i UE? Rada Przedsiębiorczości protestuje przeciwko zmianom w ustawie o radiofonii i telewizji >>>

Cel nowelizacji

Celem noweli jest – jak podano w uzasadnieniu – doprecyzowanie regulacji umożliwiających efektywne przeciwdziałanie przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji możliwości przejęcia kontroli nad  nadawcami rtv przez dowolne podmioty spoza Unii Europejskiej. W nowelizacji wyrażono wprost, że wskazane w nim ograniczenia mają zastosowanie również do polskich spółek z pośrednim kapitałowym udziałem osób zagranicznych, czyli do polskich spółek, w których uczestniczy inna spółka polska mająca w charakterze swoich udziałowców lub akcjonariuszy osoby zagraniczne.

Czytaj także: TVN24 ma holenderską koncesję na nadawanie >>>

Koncesje, które wygasają w okresie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie przepisu zostają przedłużone na 7 miesięcy. Przepis ten ma wejść w życie w dniu następującym po dniu publikacji ustawy w Dzienniku Ustaw. Vacatio legis całej ustawy to 30 dni.

Czytaj także: Discovery, właściciel TVN, poinformował polskie władze o podjęciu kroków prawnych ws. ustawy medialnej >>>

Nowela stanowi także, że w skład Krajowej Rady wchodzi pięciu członków, powoływanych przez prezydenta za zgodą Sejmu i Senatu na wniosek marszałka Sejmu albo grupy 35 posłów. Natomiast prezesa i członków zarządu spółek medialnych powołuje Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

Teraz nowelizacja trafi z powrotem do Sejmu.

Źródło: ISBnews