Legislacja: Nowa propozycja Komitetu Bazylejskiego standardowego podejścia w zakresie wymogów kapitałowych dla banków z tytułu ryzyka kredytowego

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2016.04.foto.004.a.400xW grudniu 2015 r. Komitet Bazylejski opublikował nową propozycję dotyczącą określania wymogów kapitałowych dla banków z tytułu ryzyka kredytowego w metodzie standardowej. Nie ulega wątpliwości, że jest to dla wszystkich banków, w tym zwłaszcza dla banków spółdzielczych, najważniejszy dokument dotyczący ustalania wymogów kapitałowych dla banków.

Mariusz Zygierewicz

Wymóg z tytułu ryzyka kredytowego jest dominującą pozycją wymogu kapitałowego banków i stanowi nawet 90% jego całości. Metoda standardowa jest zaś o tyle istotna, że większość banków w Polsce stosuje ją bezpośrednio, natomiast dla banków stosujących metody zaawansowane, głównie dla największych instytucji finansowych, metoda standardowa stanowi ważny punkt odniesienia.

 

Mariusz Zygierewicz

Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Regulacyjnego ZBP, uczestniczy w corocznych pracach redagujących kształt kolejnych edycji Forum Liderów Banków Spółdzielczych, bierze udział w pracach nad zmianami regulacji dla sektora bankowego, w tym ustawy Prawo bankowe, ustawy o bankach spółdzielczych i bankach zrzeszających, ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Uczestniczy w pracach Europejskiej Federacji Bankowej w zakresie norm ostrożnościowych oraz rozwiązań podatkowych.

Stąd dokument ten jest tak ważny dla banków, także w Polsce, choć nie zawsze dostrzegany, ponieważ część banków uznaje, że zmiany, które zapewne wejdą w życie za kilka lat (w tym przypadku prawdopodobnie od 2018 r.) nie są warte zainteresowania w dniu dzisiejszym. A często jest to błąd, bo to one będą kształtować wymogi kapitałowe w niedalekiej przyszłości i wówczas trzeba będzie gwałtownie przygotowywać się do zmian. Nie będzie to jednak proces łatwy, bo jak wiadomo struktury portfela kredytowego nie daje się łatwo zmienić w krótkim okresie.

Opublikowany dokument jest już drugim materiałem konsultacyjnym. Po przyjęciu przez Komitet Bazylejski tzw. Bazylei III zobowiązano się do przeglądu wymogów po kilku latach. Wcześniej Komitet rozpoczął prace nad nowymi wymogami w zakresie ryzyka rynkowego, ponieważ tam była największa luka w Bazylei III. Dotyczyły one głównie tzw. portfela handlowego, a ta kwestia nie jest istotna dla banków spółdzielczych. Co innego z wymogami z tytułu ryzyka kredytowego. W grudniu 2014 r., a więc rok wcześniej, Komitet Bazylejski opublikował pierwszy dokument konsultacyjny. Proponował on bardzo daleko idące zmiany podejścia regulacyjnego, w tym całkowitą likwidację stosowania ratingów zewnętrznych i obowiązek stosowania ratingów przez wszystkie banki. Spotkało się to z totalną, ale zasłużoną krytyką ze strony sektora bankowego, ale także części regulatorów. Dlatego też opublikowano kolejną wersję – drugą, która generalnie ma być zbliżona do wersji ostatecznej. W opinii autorów największe zmiany mogą jeszcze dotyczyć kalibracji. Opublikowanie drugiej wersji dokumentu pokazuje też, że warto na wczesnym etapie brać udział w konsultacjach projektowanych standardów. Związek Banków Polskich stara się uczestniczyć w nich także i przekazał stanowisko polskiego sektora bankowego do obu dokumentów konsultacyjnych dotyczących wymogu z tytułu metody standardowej. Przedstawiciel ZBP uczestniczył także w wysłuchaniu zorganizowanym przez Komitet Bazylejski, na które zaproszono ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI